2023 Vergi Takvimi

Genel KOBİ 2dk
Genel KOBİ

2023 yılı vergi takvimi açıklandı. Hangi verginin ne zaman ödenmesi gerekiyor?

Vergilerin vaktinde ödenmemesi bazı cezalarla işletmenin sağlıklı işleyişini sekteye uğratabileceği için, mali takvimler ve vergi ödemeleri tüm işletmeler için azami önem taşıyor. Vergilen zamanında ödenmesi ise işletmeleri hem gecikme faizinden hem de cezadan kurtarıyor.

2023 yılı mali takvimi

Ülkemizde 200’ü aşkın vergi türü bulunuyor. Elbette bu vergilerden her mükellef aynı şekilde sorumlu değil. Vergileri ve ödenme mecburiyetlerini işletmenin yapısı, gelir miktarı ve başka bazı kriterler değiştirebiliyor. Ancak bu vergilerin içinde tüm işletmeler için önemli olan 7 tanesi var ki bunlar her mükellef için ödemesi zorunlu vergiler. Biz de bugünkü yazımızda bu önemli 7 verginin 2023 senesindeki ödenme zamanını sizin için tüm detaylarıyla paylaştık.

2023 Gelir Vergisi Takvimi

Mükellefin yıllık gelirlerinin tabi olduğu vergi olan gelir vergisine ticari ve zirai kazançlar, serbest meslek gelirleri, gayrimenkul sermaye iratları ve başka bazı kazanç ve irat dahildir. Gelir vergisi yılda iki kez ödenir. Gelir vergisinin ilk taksidi 1-31 Mart 2023 tarihleri arasında; ikinci taksidi ise 1-31 Temmuz 2023 tarihleri arasında ödenir.

2023 Kurumlar Vergisi Takvimi

Kurumlar vergisi, adından da anlaşılacağı üzere kooperatifler, kamu kuruluşları, sermaye şirketleri, vakıflar gibi kurumlara ait vergileri ifade eder. Bu senenin mali takviminde kurumlar vergisi 1-30 Nisan 2023 tarihleri arasında ödenir.

2023 Katma Değer Vergisi (KDV) Takvimi

KDV, bir ürün, mal veya hizmetin kaynağından tüketiciye varana dek geçen süreci içeren vergidir. Ülkemizdeki tüm ticari, zirai, serbest meslek faaliyetleriyle ilgili ürün ve hizmetler KDV’ye tabidir.

2023 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Takvimi

Özel tüketim vergisi, yani ÖTV, zaruri olmayan belirli ihtiyaçlar (mal ve ürünler) için maktu ya da oransal olarak alınır. Bu ürünler alışkanlık yapan, lüks tüketim ve sürümü yüksek ürünlerdir.

2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Takvimi

Motorlu taşıtlar vergisi, yani MTV, kayıtlı motorlu taşıtlar ile uçak ve helikopter gibi hava araçlarına uygulanır. MTV senede iki kez ödenir. 2023 senesinde MTV’nin ilk taksidi 1-31 Ocak tarihleri arasında, ikinci taksidi ise 1-31 Temmuz tarihleri arasında ödenecek.

2023 Damga Vergisi Takvimi

Damga vergisi, her türlü yazılı anlaşma ve sözleşme için belirlenen ve devlet tarafından alınan bir vergidir. Damga vergisi, mükellefin beyanına göre vergi dönemine ait ayın 26’sında ödenir.

2023 Emlak Vergisi Takvimi

Emlak vergisi, Türkiye’de bulunan her yapı için alınır. Taşınmaz malları kapsadığından, emlak vergisi yapının malzemesine veya konumuna göre değişiklik gösterir. 2023’de’de emlak vergisinin ilk taksidi Mayıs ve Haziran ayları arasında, ikinci taksidi ise Kasım ve Aralık ayları arasında yapılacak. Şayet ev sahibi evi 2023 senesi içinde alırsa 2023 vergileri de evi satan kişiye ait olur.

2023 yılının diğer vergilerini ödeme zamanlarıyla birlikte GİB’in 2023 Yılı Vergi Takvimi’ne göz atarak öğrenebilirsiniz.

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.