Serbest Meslek Makbuzu Hesaplama Formu
Stopaj:
Hesaplama Türü:
Stopaj Oranı:
KDV Oranı:
Tutar:
Brüt:
Stopaj Oran:
Gelir Vergisi Stopajı:
Net:
KDV Oranı:
KDV:
Tahsil Edilen :