Asgari Geçim İndirimi Hesaplama| AGİ Hesaplama| AGİ Ne Kadar

agi-hesaplama

AGİ Hesaplama Formu

Çalışanların kendileri dışında sorumlu oldukları kişiler için verilen Asgari Geçim İndirimi (AGİ) kime, ne kadar ödenir? Aşağıdaki formu kullanarak alacağınız AGİ tutarını kolayca hesaplayabilirsiniz.

Asgari Geçim İndirimi (AGİ) nedir?

Açılımı ‘asgari geçim indirimi’ olan AGİ, çalışanlara, kendileri haricinde bakmakla yükümlü olduğu aile bireyleri için verilen indirimdir. 16 yaşından itibaren sigortalı olarak çalışanların asgari geçimlerini sağlayacak miktarda para hesaplanır, bu miktar toplam gelirlerinden çıkarılıp vergiden muaf bırakılır. İşte bu AGİ'dir. Asgari Geçim İndirimi,

  • Aylıktır.
  • Çalışanların brüt maaşı üzerinden hesaplanır.
  • Medeni durum ile sahip olunan çocuk sayısına göre farklı miktarlarda ödenir.
  • Asgari ücret arttıkça yıllık olarak AGİ de artar.

Kimler AGİ alır?

Maaşı vergilendirilen tüm çalışanlar (Gelir Vergisi Kanunu'nun 61. maddesinde açıklanan ücreti alan herkes), AGİ alabilir. Bekar olan ya da eşi çalışan çocuksuz çalışanlar, AGİ'yi maaşlarının içerisinde alır. Eşi çalışmayanlara ise AGİ ayrıca ödenir.

AGİ’yi kim öder? 

Tüm AGİ ödenekleri devlet tarafından yapılır. Bununla birlikte ödenen her bir AGİ, işverenin vergisinden düşülür. AGİ tüm çalışanların yasal hakkıdır ve ödenmemesi suç teşkil eder. AGİ'si ödenmeyen çalışanlar, bu durumu ilgili yasal kurumlara bildirmelidir. Ayrıca AGİ’si ödenmeyen çalışan, iş sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir.

Personel maliyeti nasıl hesaplanır?

e-Bordro’nun 7 avantajı

AGİ nasıl hesaplanır?

AGİ, asgari ücretin yıllık brüt tutarının;

  • İşçinin kendisi için %50
  • Çalışmayan eşi için %10
  • Bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5
  • 3. çocuk için %10
  • ve sonraki her çocuk için %5’idir.

Bu oranların toplamı %85'i geçemez.

Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılıp sonuç 12'ye bölünerek aylık AGİ bulunabilir. Çocukların, 18 yaşını doldurmamış ya da eğitimini sürdüren 25 yaşını doldurmamış çocuklar olması gerektiğini de hatırlatalım.

 

AGİ miktarının doğru hesaplanabilmesi için çalışanın özlük dosyasında yer alan Aile Durum Bildirim Formu'nu eksiksiz ve doğru olarak doldurması, yanlış beyan içermemesi gerekir. Formdaki bütün bilgilerin doğruluğu çalışanın sorumluluğundadır. Çalışan, ailevi durumunda değişiklik olursa çalıştığı yerde ilgili birime giderek bilgilerini güncellemelidir.