e-Arşiv Kurumsal Fatura 2023 Sınırı Nedir?

E-Dönüşüm Girişimcilik KOBİ 2dk
E-Dönüşüm Girişimcilik KOBİ

2023 yılında fatura kesme ve düzenleme sınırı 4.400 TL olarak belirlendi. 30 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan VUK Sıra No: 544 Genel Tebliğinde 2023 yılında uygulanacak had ve tutarlar açıklandı. Buna göre 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere fatura düzenleme sınırı 4.400 TL oldu.

Yeni Düzenlemeyle e-Fatura Geçiş Zorunluluğundaki Değişiklikler Nedir?

Vergi Usul Kanunu 509 No’lu Genel Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 535 No’lu Tebliğ kapsamında 2023 yılında e-Arşiv Fatura (interaktif) uygulamasına geçiş zorunluluğu aşağıdaki gibidir:

  • Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 2022 ve müteakip hesap dönemleri için 3 milyon TL ve üzeri olan mükellefler,
  • Gerek kendi internet siteleri gerekse de platformlar üzerinden e-Ticaret faaliyetinde bulunan mükelleflerden; 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar
  • Gayrimenkul inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden; 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar
  • Motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden; 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar,
  • İnternet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracılarının 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar,

Bu şartları karşılayanlar, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Fatura ve e-Arşiv Fatura (interaktif) uygulamasına geçmek zorundalar.

2023 e-Arşiv Fatura Limiti Nedir?

e-Arşiv Fatura (interaktif) uygulamasına dahil olmayan mükelleflerin 1 Mart 2022 tarihinden itibaren vergi mükellefi olmayan nihai tüketicilere yapılan satışlarda vergiler dahil toplam tutarının 5 Bin TL’yi, vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından ise 2023 yılı için 4.400 TL’yi aşması durumunda, faturalarını kağıt fatura yerine, Gelir İdaresi Başkanlığının e-Belge Portalı üzerinden veya Özel Entegratörler aracılığıyla elektronik ortamda e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorunlu hale getirildi.

e-Arşiv Fatura (İnteraktif) Geçiş Zorunluluğu Olanların Geçiş Yapmamasının Cezası Var Mı?

Vergi Usul Kanunu 353. madde kapsamında elektronik belge olarak düzenlenmesi gereken e-Fatura, e-Arşiv Fatura (interaktif) , e-İrsaliye, e-SMM, e-MM ve e-Bilet belgelerinin, kağıt olarak düzenlenmesi, gönderilmesi ve alınması halinde özel usulsüzlük cezası kesilir.


Bu yazımız da ilginizi çekebilir:
e-Arşiv Bireysel Fatura 2023 Sınırı Nedir?


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.