E-Defter Uygulaması | E -Defter Görüntüleyici| Mikro Yazılım

deftere-Defter

e-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanunu’na ve/veya Türk Ticaret Kanunu’na göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.

1 Sıra No'lu Elektronik Defter Genel Tebliği'nde yer alan şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler e-defter'den yararlanabilir. e-defter uygulaması ile GİB'in belirlediği standartlarda hazırlanmış olan 'Yevmiye Defter' ve 'Defter-i Kebir' belgelerinin elektronik olarak GİB'e gönderilen dosyalarının kanuni sürelerde saklama hizmeti e-Mikro tarafından sağlanır.

My e-Defter

e-Defter uygulaması ile GİB'in belirlediği standartlarda hazırlanmış olan “Yevmiye Defteri”’ ve “Defter-i Kebir”’ belgelerinin elektronik olarak GİB'e gönderilen dosyalarının kanuni sürelerde saklanma hizmeti e-Mikro tarafından sağlanır.

My e-Defter Özellikleri, Avantajları, Kullanım şekilleri

My e-Defter Avantajları:

  • İşletmeler e-fatura kullanıcısı olmadan e-defter uygulamasından yararlanabilir.
  • Tüzel kişi mükelleflerin 397 sıra no'lu Vergi Usul Kanunu’nun genel tebliğinde yer alan belirlemeler çerçevesinde elektronik fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olması yeterlidir.
  • Basım, tasdik, saklama ve depolama yükümlülüklerini ortadan kaldırarak, elektronik ortamda işlem yapılmasına imkan sağlar.
  • İşgücü ve zaman tasarrufu sağlar.
  • Uluslararası firmaların iç ve dış denetim ihtiyaçlarını, ortak bir format ve standartta sağlar.
DemoTalebi

İş Ortağımız size uygulamalı Mikro Yazılım programları sunumu yapacak. Programlarımızla tanışarak, işletmenizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak ürünü tespit edebilirsiniz.

Bize Ulaşın