E-Fatura Mükellefi misiniz

1. Aşağıdaki ticaret faaliyetlerinden bir veya birden fazlasını gerçekleştiriyor musunuz?

2. 2021 yılındaki toplam Cironuz nedir?

3. e-Ticaret ile satış gerçekleştiriyor musunuz? Eğer gerçekleştiriyorsanız 2020 veya 2021 senesinde e-Ticaret dahil toplam işlem hacminiz nedir?

Ürün ve Mükellef Olma Tarihleri

e-Fatura :
e-Arşiv :
e-Defter :
e-İrsaliye :
2k/5k e-Arşiv Fatura :

*19.10.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanmış olan elektronik belgeleri düzenleyen 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne göre cevaplar sunulmaktadır.