KDV Tevkifatı Hesaplama | Tevkifatlı Fatura Hesaplama

kdv-tevkifati-hesaplama

KDV Tevkifatı Hesaplama Formu

Belirli malların alım satımı ya da hizmet bedeli üzerinden hesaplanan Katma Değer Vergisi (KDV), alıcıdan kimi zaman tamamı kimi zaman da kanunda belirlenen oranda kesinti yapılarak alınır, satıcı yerine vergi sorumlusu sıfatıyla vergi dairesine beyan edilerek ödenir. Aşağıdaki formu kullanarak tevkifatlı faturanızın tutarını kolayca hesaplayabilirsiniz

Tevkifat nedir?

Tevkifat ‘para konusundaki kesintiler’ anlamına gelir. Devlet, KDV’yi tek başına satıcıdan almak yerine alıcı ve satıcı arasında bölüştürüp ödemeyi garantiler. Gelir Vergisi Tevkifatı ve KDV Tevkifatı olmak üzere iki çeşit tevkifat vardır:

 • Gelir Vergisi Tevkifatı: Gelir Vergisi Kanunu’nda sayılan gelir türleri üzerinden Bakanlar Kurulu’nun belirlediği oranlarda yapılan kesinti, Gelir Vergisi Tevkifatıdır. Gelir Vergisi Tevkifatı oranları Gelir İdaresi Başkanlığı’nın web sitesinde yer alır.
 • KDV Tevkifatı: Kanunda belirli malların alım ve satımı veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin, alıcılardan kimi zaman tamamı kimi zaman da kanunda belirlenmiş oranda kesinti yapılarak satıcı yerine vergi dairesine beyan edilip ödenmesi, KDV Tevfkifatıdır.

Tevkifatlı fatura nasıl hesaplanır?

Genel hatlarıyla normal ve irsaliye faturaya benzeyen tevkifatlı faturanın tek farkı, hesaplanan KDV miktarının satıcı ve alıcı arasında bölüştürülmesi ve ikisinden de alınmasıdır. Böylece KDV sorumluluğu yarı yarıya hem alıcıda hem de satıcıda olur. Bir örnek vermek gerekirse,

 • 1000₺ tutarlı bir satış faturamız olsun.
 • Faturaya %18 oranında KDV ekleyelim ve faturanın KDV tutarı 180₺, genel toplamı ise 1180₺ olsun.
 • Bu durumda satıcı olarak 180₺ katma değer vergisi ödemeliyiz.
 • Eğer tevkifat varsa ve kullandığımız tevkifat oranı 5/10 ise 180₺’lik KDV tutarının 5/10'u yani yarısı 90₺ eder. Bu durumda 90₺’lik bu kısım tevkif edilir ve ödenmesi konusundaki sorumluluk bizden alıcıya geçer. Artık 90₺'lik sorumluluk bizim, kalan 90₺'lik sorumluluk da alıcınındır.
 • Faturanın genel toplamı, bizim için 1180₺'den 1090₺'ye inecektir. 

Tevkifat oranı önceden tanımlıdır 5/10, 9/10 gibi oranlar kullanılabilir. Eğer alıcı tevkifatlı satış faturası düzenlenmesini talep ettiyse tevkifat oranını da belirtebilir. Bu süreçte mali müşavirinize de danışmanızı öneririz.

Tevkifatlı fatura nedir?

Hangi işlemlere tevkifat uygulanabilir?

Her hizmet ve ürün satışında tevkifat uygulanmaz. Bakanlar Kurulu’nun belirlediği tevkifat uygulanabilecek bazı işlemler şunlardır: Bazı yapım işleri, bu işlere ilişkin mühendislik-mimarlık hizmetleri, temizlik, bahçe ve çevre bakım hizmetleri, özel güvenlik hizmetleri, makine, teçhizat, demirbaş ve taşıtlara ait tamirat, bakım ve onarım hizmetleri, yemek servisi, danışmanlık ve denetim hizmetleri ve yapı denetim hizmetleri.

Kimler tevkifat yapabilir?

 •  Genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler, köyler ve teşkil ettikleri birlikler
 • Döner sermayeli kuruluşlar
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
 • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları
 • Bankalar
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri
 • Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar
 • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil tüm borsalar
 • Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına veya birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler
 • Payları İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören şirketler