100 Bin İşletmeyi Dijitalleştiriyor | Mikro Yazılım

Mikro Yazılım, işletmeleri dijitalleştirerek rekabete hazırlamayı amaçlıyor. Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş, 30'u aşkın sektörde 100 binin üzerinde ticari kurum ve müşteriye ulaştıklarını dile getirdi.

Kurumsal ve ticari yazılım şirketi Mikro Yazılım'ın Genel Müdürü Alpaslan Tomuş, firmanın sunduğu çözümlerle KOBİ'leri dijitalleştirerek rekabete hazırladıklarını söyledi. Mikro Yazılım'ın şirketlerin var olan işlerini yönetecek ve verimli büyümelerini sağlayacak nitelikte kurumsal ve ticari yazılımlar geliştirdiğini kaydeden Tomuş, "Mikro Yazılım, gelinen noktada, 100 bini aşan müşteri portföyü ve ülke çapında sayıları 300'e ulaşan bayi ağı ile Türkiye ekonomisine katkıda bulunan önemli yazılım şirketlerinden biri" dedi. HER ÖLÇEKTEKİ KOBİ İÇİN YAZILIM Kurumsal ve ticari yazılımların, işletme verimliliğini önemli ölçüde artırdığını belirten Tomuş, söz konusu yazımların doğru verilerin toplanmasını, veriden bilgi, bilgiden ise politika/strateji üretilmesini sağladığını dile getirdi. Her ölçekteki işletme için kurumsal ve ticari yazılımlar sağladıklarını anlatan Alpaslan Tomuş, "Çözümlerimiz 3 ana grup altında birleşiyor. Küçük işletmeler için kolay ticari yazılımlar, KOBİ'lere özel ERP, fınansal yönetim ve perakende çözümleri ve büyük kurumlara özel ERP, üretim takip, finansal yönetim ve perakende çözümleri" açıklamasında bulundu. Alpaslan Tomuş 'İş dünyasında gelecek 'Bulut'ta' Alpaslan Tomuş, günümüzün hızlı iş yaşamı koşullarında, bilgiye en az maliyet ve en hızlı şekilde erişimin bulut teknolojisinde çalışmak üzere yapılandırılmış iş yazılımları ile olduğunu dile getirdi. Bulut üzerinde çalışan uygulamalarla işletmelerin sahip olma maliyetlerinin oldukça düştüğünü belirten Tomuş, "Çünkü, sunucu, veritabanı, donanım, kurulum gibi birçok etken ortadan kalkıyor. Diğer yandan bilgiye erişim mobil ortamlardan sağlandığı için kullanıcıların farklı lokasyonlardan katkıları ile projelerin uzun soluklu olması gibi bir etken azalmış oluyor" dedi. Alper Tomuş, Mikro Yazılım olarak, firmaların elindeki çeşitli uygulamalardan elde edilen ham verinin analizi için gerekli araçlar ile kurum içi ve kurum dışı verileri tek bir platformda toplayarak verilen bilgiye, bilgilerin de kararlara dönüştürülmesini sağladıklarını bildirdi.

DemoTalebi

İş Ortağımız size uygulamalı Mikro Yazılım programları sunumu yapacak. Programlarımızla tanışarak, işletmenizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak ürünü tespit edebilirsiniz.

Bize Ulaşın