Tüm Taraflar İçin Fayda Mekanizması İşliyor | Mikro Yazılım

Türkiye'de 60 bini aşkın şirket, teknolojideki gelişmelere uyum sağlayarak dönüşüm süreci yaşıyor. E-fatura, e-defter ve e-arşiv uygulamalarını kapsayan e-Dönüşüm sürecinin iş hayatında entegrasyonu sağlama, işlemleri hızlandırma, verimliliği artırma ve denetimi kolaylaştırma gibi etkileri söz konusu. Kamu ve özel sektör arasında karşılıkh bir fayda mekanizması oluşuyor. Her sektörden küçük, orta ve büyük ölçekli birçok firmanın, e-Dönüşüm süreçlerini hızlandırdığı bu dönemde büyüme devam edecek. Bu beklentisini dile getiren e-Mikro Ürün Direktörü Serkan İnan, eklemeden geçmedi: "Sektör oyuncularına da büyük görev düşüyor: Hizmet çeşitliliği ve kalitesine odaklanan rekabetle, hem e-hizmetler gelişecek hem de mükelleflerin deneyimleri ile pazarın gelişimine katkı sağlanacak."

DemoTalebi

İş Ortağımız size uygulamalı Mikro Yazılım programları sunumu yapacak. Programlarımızla tanışarak, işletmenizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak ürünü tespit edebilirsiniz.

Bize Ulaşın