E-dönüşüm iş hayatında verimliliği arttırıyor | Mikro Yazılım

MİKRO YAZILIM GENEL MÜDÜRÜ ALPASLAN TOMUŞ, "E-DÖNÜŞÜM SÜRECİYLE PEK ÇOK HİZMET DAHA KOLAY VE HIZLI VERİLEBİLİYOR, İŞ HAYATINDA ENTEGRASYONU SAĞLAMA, İŞLEMLERİ HIZLANDIRMA, VERİMLİLİĞİ ARTIRMA VE DENETİMİ KOLAYLAŞTIRMA GİBİ ETKİLERİ GÖRÜLÜYOR" DEDİ.

E-dönüşüm konusunda 2016 nasıl bir yıl oldu? 2017 yılında yapmayı planladığınız yatırımlardan bahseder misiniz?

Mikro Yazılım olarak Türkiye'nin en büyük 2. e-fatura entegratörü şirketiyiz. Mikro Yazılım çözümlerini kullanan firmalar, e-Dönüşüm hizmetlerini kapsayan e-Mikro hizmetlerinden (e-fatııra, e-defter, e-arşiv, e-bordro, e-mııtabakat KEP ve e-inıza) yararlanıyorlar.

En önemli gelişme, mal ihracatı yapan şirketlerin ve yolcu beraberi eşya ihracatı yapanların da 2017 yılı ile birlikte geçiş yapmasının zornnln hale getirilmesi diyebiliriz, ihracat işlemlerinde e-fatura uygulamasından yararlanmak isteyen firmaların, e-fatura sistemine kayıtlı olmaları gerekiyor. Yeni durumda mükellefler, düzenleyecekleri ihracat faturalarında alıcı bilgisini "Gümrük ve Ticaret Bakanlığı" olarak belirtecekler. Böylelikle düzenlenen faturalar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı sisteminde görünebiliyor olacak. e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv, e-Bilet uygulamalarına ek olarak, zorunluluk esası olmadan 2017 yılında hayata geçirilmesi planlanan bir diğer uygulama olan e-Irsaliye çözümü, kağıt irsaliyeleri dijital süreçlerle taşıyacak. e-Irsaliye, veri fornıat ve standardı GlB tarafından belirlenen, 213 Sayılı VUK gereği bir irsaliyede yer alması gereken bilgileri barındıran, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GlB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir. e-Irsaliye yeni bir belge türü olmayıp, kağıt irsaliye ile aynı hukuki niteliklere sahip olacak. Uygulama e-Fatura uygulamasında olduğu gibi kapalı bir sistem olarak hayata geçecek. Bu kapsamda yalnızca uygulamaya dahil olanlar birbirlerine elektronik ortamda irsaliye düzenleyebilecekler.

Mikro Yazılım e-Mikro hizmetleri olarak bütün bu senaryolara hazırız. Sektörün ve firmaların ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürünler ve bu ürünler ile bütünleşmiş katma değerli servisleri uygulamaya koymayı planlıyoruz. Bunun için gerekli altyapı çalışmalarımız ve yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Mevcut e-fatura, e-defter, e-arşiv, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP), e-bordro ve e-Mutabakat hizmetlerimizin kalitesinden ödün vermeden geliştirmek önceliğimizi oluşturuyor.

E-fatura, e-arşiv, KEP ve e-imza uygulamaları iş dünyasının artık vazgeçilmez bir parçası oldu. Şirketler e-dönlişüme ne oranda uyum sağladı?

Gelinen noktada Türkiye'de birçok şirket, teknolojideki gelişmelere ve regiilasyonlardaki değişikliklere uyum sağlayarak bir dijital dönüşüm süreci yaşıyor, e-fatura, e-defter, e-arşiv, KEP ve e-imza uygulamalarını kapsayan e-dönüşüm sürecinin iş hayatında entegrasyonu sağlama, işlemleri hızlandırma, verimliliği artırma ve denetimi kolaylaştırma gibi etkilerinin olması bekleniyor. Kamu ve özel sektör arasında karşılıklı bir fayda mekanizmasının oluştuğuna şahit oluyoruz.

Kamunun e-Dönüşiim çerçevesinde uygulanan politikalar ile kurumlarda gerçekleşen e-Dönüşüm sürecinin bütünleşmesi, günümüzde verimlilik artışının temelini oluşturuyor.

Kamunun e-Dönüşümleri, seviye ve kapsamda artış eğilimi gösteriyor. Mevcutta e-fatura, e-defter ve e-arşiv süreçleri; KEP, e-imza ve e-irsaliye gibi uygulamalar ile devam ediyor.

Dijitalleşme kısa ve uzun vadede nasıl bir seyir izleyecek? Dijitalleşmenin geleceğini nasıl görüyorsunuz?

Her sektörden küçük, orta ve büyük ölçekli birçok firmanın, e-Dönüşüm süreçlerini hızlandırdığı bu dönemde büyüme 2017'de artarak devam edecek. Bu firmalar kâğıt, işçilik, postalama ve depolama gibi maliyetlerin önemli ölçüde azaltırken; iş hayatında entegrasyonu sağlama, işlemleri hızlandırma, verimliliği artırma ve denetimi kolaylaştırma ile işgücü ve zaman tasarrufu sağlama yönlerinden e-Dönüşüm sürecinden getiri sağlayacaklar. Yakın gelecekte tüm firmalar için e-fatura'ya geçiş zorunluluğun ötesinde bilinçli bir tercih haline gelmesi muhtemel görünüyor. 0 nedenle sisteme erken girilerek bir alışkanlık kazanmanın faydalı olduğu görüşündeyiz. E- Dönüşüm süreciyle pek çok hizmet daha kolay ve hızlı verilebiliyor, iş hayatında entegrasyonu sağlama, işlemleri hızlandırma, verimliliği artırma ve denetimi kolaylaştırma gibi etkileri görülüyor.

Mikro Yazılım olarak, e-Dönüşüm konusunda çözümlerimizin yanında konuyla ilgili rehberlik sağlayan sadece e-Dönüşüm hizmetlerimiz için tahsis edilmiş ücretsiz bir destek hattımız mevcut. Mikro Yazılım'ın e-Dönüşüm süreçlerine yönelik çözümleri; e-Mikro çözümleri adını verdiğimiz çözümlerdir. Müşterilerimize bu alanda uygun maliyetli, esnek ve herhangi bir ara entegrasyona gerek bırakmadan, doğrudan kendilerinin kullandıkları Mikro Yazılım Ticari Yazılımları üzerinden farklı ve kolay kullanımlı bir deneyim sunuyoruz. Aynı zamanda Türkiye'deki 8 Kayıtlı e-Posta Tedarikçisi firmasından birisiyiz. Kayıtlı e-Posta, kurumların yazışmalarının hukuki deiil sıfatıyla değerlendirilmesine olanak veren, gönderici ve alıcının gerçek kişi olduklarını ispatlayan bir altyapı. Bu konuda hizmet veren tek kurumsal yazılım firmasıyız. Bu hizmetimizi kullanan müşterilerimizin gönderdikleri fatura, bordro vb. değerli evrakların akibetleri tarafımızdan güvence altına alınıyor. Ayrıca pek çok operasyonel ve legal maliyetten de tasarruf etmelerine sebep oluyor. Bu hizmet, sunduğumuz yazılımlar içerisinden yapıldığından, müşterilerimize inanılmaz konforlu ve güvenli bir ortam sunuyor.

DemoTalebi

İş Ortağımız size uygulamalı Mikro Yazılım programları sunumu yapacak. Programlarımızla tanışarak, işletmenizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak ürünü tespit edebilirsiniz.

Bize Ulaşın