ERP'niz Dijital Evrime Hazır mı? | Mikro Yazılım

Şirketlerin beyni, kalbi, sinir sistemi, eli-kolu-bacağı, kısacası herşeyi sayılabilecek kurumsal iş yazılım sistemleri (ERP) dijitalleşmenin olmazsa olmaz yönetim araçları arasında ilk sırada. Şirketler dijitalleşirken ERP sistemlerinin öncelikle dijital evrene hazırlık süreçlerini tamamlamaları kaçınılmaz. Nuray Şuman DÜNYADA 90'LI YILLARDA kullanılmaya başlanan ERP son 20 yılda büyük gelişmeler kaydetti. İlk kez üretim planlama sistemlerinde yaşanılan yetersizliklere çözüm olarak ortaya çıkan uygulamalar, zaman içerisinde sadece şirket içi operasyonların yönetildiği bir uygulama yazılımı olmaktan çıktı. ERP bugün kurumların tüm değer zinciri ile etkin iletişim kurabileceği bir sistem olarak kullanılıyor.

ERP her ne kadar yazılım tabanlı çözüm ise de aslında şirketlerdeki kritik işlevi dolayısıyla bir yazılım değil, sistemdir. İçinde bulunduğumuz bu hızlı dijital dönüşüm ortamında, özellikle üretim yapan şirketlerin kullandıkları sistemlerin başında ERP geliyor. 10 yıl öncesine kadar sadece büyük ölçekli şirketlerde bulunan bu sistemler şimdi küçük ve orta ölçekli şirketlerde de yoğun bir şekilde kullanılıyor. Yeni iş dünyası kapalı devre ve bağımsız çalışma modelini hızla terk ederek açık ve bağlantılı bir yapıya geçiyor. Dijital dünya olarak adlandırdığımız bu çağda nesneler ve insanlar büyük bir paylaşım ağının üyesi olarak bilgi alışverişinde bulunuyor. Nesnelerin interneti, mobil ve bulut teknolojilerinin desteklediği bu yeni iş ve yaşam modeli üretimden tüketime, tasarımdan ticarete kadar her alanı dönüştürüyor. ERP sistemlerinin de yeni rolü burada devreye giriyor. Bu sistemler şirketlerin kapalı devre çalışma mantığını dönüştürüp dijital ekosisemin bir parçası haline getirmek zorunda. Yeni nesil ERP sistemlerinin dijital, akıllı Özellikleri sayesinde şirketler bulut, IoT, Endüstri 4.0 gibi dijital evrim basamaklarını kolayca çıkabilirler.

KUSURSUZ VERİ BÜTÜNLÜĞÜ VE AKIŞI ERP

şirketlerin kurumsal çalışma altyapılarını oluşturan yönüyle de tercih ediliyor. Özelikle dijital verinin çığ gibi büyüdüğü iş dünyasında veriyi bütünleşik kılıp şirketin tüm sinir sisteminde dolaşmasının sağlanması gerekiyor. İş birimleri arasında anlık ve kesintisiz veri ve bilgi alışverişi yapmaya olanak veren ERP sistemleri sayesinde planlamadan tedariğe, depodan üretime, kalite kontrolden sayıma, satıştan sevkiyata, cari hesaptan müşteri memnuniyetine kadar tüm süreç zincirinin birbiriyle her an her ortamdan konuşması ve çalışanların da bu bilgilere kesintisiz ulaşmaları mümkün. Bu yönüyle de ERP dijital evrenin veri üretim canavarı konumunda.

Dışarıdan ve içeriden gelen verilerin bilgiye ve yarara dönüştürülmesi için doğru, zamanında ve kesintisiz ERP'niz dijital evrime hazır mı? Şirketlerin beyni, kalbi, sinir sistemi, eli-kolu-bacağı, kısacası herşeyi sayılabilecek kurumsal iş yazılım sistemleri (ERP) dijitalleşmenin olmazsa olmaz yönetim araçları arasında ilk sırada. Şirketler dijitalleşirken ERP sistemlerinin öncelikle dijital evrene hazırlık süreçlerini tamamlamaları kaçınılmaz. Nuray Şuman DÜNYADA 90'LI YILLARDA kullanılmaya başlanan ERP son KUSURSUZ VERİ 20 yılda büyük gelişmeler kaydetti. İlk kez üretim planla- BÜTÜNLÜĞÜ VE AKIŞI ma sistemlerinde yaşanılan yetersizliklere çözüm olarak ERP şirketlerin kurumsal çalışma altortaya çıkan uygulamalar, zaman içerisinde sadece şirket yapılarını oluşturan yönüyle de teriçi operasyonların yönetildiği bir uygulama yazılımı ol- cih ediliyor.

Özelikle dijital verinin maktan çıktı. ERP bugün kurumların tüm değer zinciri ile çığ gibi büyüdüğü iş dünyasında verietkin iletişim kurabileceği bir sistem olarak kullanılıyor. ERP her ne kadar yi bütünleşik kılıp şirketin tüm sinir yazılım tabanlı çözüm ise de aslında şirketlerdeki kritik işlevi dolayısıyla sisteminde dolaşmasının sağlanması bir yazılım değil, sistemdir. gerekiyor. İş birimleri arasında anlık İçinde bulunduğumuz bu hızlı dijital dönüşüm ortamında, özellikle ve kesintisiz veri ve bilgi alışverişi üretim yapan şirketlerin kullandıkları sistemlerin başında ERP geliyor. 10 yapmaya olanak veren ERP sistemyıl Öncesine kadar sadece büyük ölçekli şirketlerde bulunan bu sistemler leri sayesinde planlamadan tedariğe, şimdi küçük ve orta ölçekli şirketlerde de yoğun bir şekilde kullanılıyor. depodan üretime, kalite kontrolden Yeni iş dünyası kapalı devre ve bağımsız çalışma modelini hızla terk ede- sayıma, satıştan sevkiyata, cari herek açık ve bağlantılı bir yapıya geçiyor. Dijital dünya olarak adlandırdığı- saptan müşteri memnuniyetine kamız bu çağda nesneler ve insanlar büyük bir paylaşım ağının üyesi olarak dar tüm süreç zincirinin birbiriyle bilgi alışverişinde bulunuyor.

Nesnelerin interneti, mobil ve bulut tekno- her an her ortamdan konuşması ve lojilerinin desteklediği bu yeni iş ve yaşam modeli üretimden tüketime, çalışanların da bu bilgilere kesintisiz tasarımdan ticarete kadar her alanı dönüştürüyor. ulaşmaları mümkün. ERP sistemlerinin de yeni rolü burada devreye giriyor. Bu sistemler şir- Bu yönüyle de ERP dijital evrenin ketlerin kapalı devre çalışma mantığını dönüştürüp dijital ekosisemin bir veri üretim canavarı konumunda, parçası haline getirmek zorunda. Yeni nesil ERP sistemlerinin dijital, akıllı Dışarıdan ve içeriden gelen verile- Özellikleri sayesinde şirketler bulut, IoT, Endüstri 4.0 gibi dijital evrim ba- rin bilgiye ve yarara dönüştürülmesi samaklarını kolayca çıkabilirler. için doğru, zamanında ve kesintisiz 10

MİKRO YAZILIM

Türkiye'nin ilk ve öncü kurumsal-ticari iş yazılımları üreticilerinden biri olarak 1988 yılında %100 yerli sermaye ile kurulmuş olan Mıkro Yazılım, şırketlenn. işlerini en üst düzeyde yönetecek ve verimli büyümelerini sağlayacak nitelikte yazılımlar geliştirir. Geliştirilen kapsamlı ve fonksiyonel bu yazılımlar, şirket varlıklarının en iyi şekilde yönetilmesine yardımcı olmayı hedefler. Mikro Yazılım'da Üretilen yazılımlar bugüne kadar otomotivden dağıtıma, inşaattan üretim ve perakendeye kadar her sektördeki ış yapış biçimlerini önemli ölçüde değiştirmiştir. Yaklaşık 30 yılda elde ettiği tecrübe sayesinde bugün Mikro Yazılım, geniş bayi ağını da kapsayan toplam 300den fazla iş ortağına sahip büyük bir ekosistemdir. Türkiye'nin her noktasında, müşterilerine kesintisiz destek veren Mikro Yazılım, unin ve hizmetlerini Türkiye'de ve Türkiye sınırlarının ötesinde toplam 100 bine yakın işletmeyle buluşturmayı başarmıştır. Üstelik Mikro Yazılım'ın bilgi birikimi, mühendislik çözümleri ve dinamik yapısı, müşteri odaklı yaklaşımı ile birleşerek, müşteri memnuniyetini %96 gibi önemli bir orana ulaştırmıştır.

Muhasebe programı o ile başladık, 12 yılda tüm e-Dönüşüm süreçlerimizi Mikro Yazılım ile tamamladık. "Muhasebe programı ile başladık, 12 yılda tüm e-Dönüşüm süreçlerimizi Mikro Yazılım ile tamamladık." - Doruk Özkan, Ajans Press Çenet Müdürü Ajans Press. 1953 yılında Bunt Kupür Derleme Firması adıyla kuruldu. Uzun yılların birikimine işaret eden bu tarih, gazetecilik alanındaki büyük atılımların yaşandığı yıllara da denk düşüyor. Medya sektöründeki gelişmelere paralel bir biçimde kendini yenilemeyi başaran firmamız, 1975 yılında Erol Özkan tarafından satın alındı ve ismi Ajans Press olarak değiştirildi. Ajans Press, sadece birkaç yıl içinde sektörün öncüsü haline geldi. 1992 yılında Ajans Press'in yönetimini Mehmet Ali Özkan devraldı. Bu tarihte anonim şirket kuruluşu ve isim tescili gerçekleşti. 1992'den beri firma yoluna Ajans Press Medya Takip Merkezi A.Ş. olarak devam etmekte. Medya takip sektörünün en saygın uluslararası örgütleri olan Uluslararası Kupür Büroları Federasyonu (FIBEP). Uluslararası Radyo Televizyon Takip ?emeği (IABM) ve Uluslararası iletişim Ölçme ve Değerlendirme Birliği (AMEC) üyeliklerine imza atarak dünyanın önde gelen medya takibi şirketlerinin arasına girdi. Kaliteli ve hızlı bilgi için ülkemizi uluslararası camiaya, uluslararası camiayı da ülkemize taşıyan bir köprü oldu. Genel Müdür Doruk Özkan 23 Nisan "1991 istanbul, Beşiktaş doğumludur. Bahçelievler Üzel Elit Gençler Koleji'nden mezun olduktan sonra Avusturya Viyana Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler bölümünü kazanıp eğitimine orada devam etti. 2013'te Ajans Press Uluslararası İlişkiler Departmanı'nda göreve başladı. Şu anda da yine Ajans Press bünyesinde, Müşteri ilişkileri. Satış ve Grup Uluslararası İlişkiler Ar-Ge Müdürlüğü görevinin yanı sıra, Ajans Press Yönetim Kurulu Üyesi olarak hizmet vermektedir. e-Dönüşüm Projesi PrajeSürasi : 6Ay Ver Alan Kurumsal Yazılım : Mye-RP ProJeYtlı : 2005 Kullanıcı Sayısı : 155 Modüller/Fonksiyonlar/ : Satış «pazarlama, Üretim Çölüm Kapsamı (MRPtl). Satın Alma. Firıans. Dış Ticaret Personel Yönetimi.

Stok ve Envanter Yönetimi ve Muhasebe Ajans Press Genel Müdürü Doruk Özkan, Mikro Yazılım ile işbirliklerini şöyle anlatıyor: "2004 yılından bu yana Mikro Yazılım kullanan Ajans Press. Mikro Yazılım ile işbirliğine ilk olarak muhasebe programı ile başladı. Sonrasında şirketimizin tüm kaynaklarını verimli şekilde yönettiğimiz Mikro ERP'ye geçiş yaptık. 12 yıllık işbirliğimiz süresince bize tum süreçlerimizde koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesi ile destek verdiler, Mikro Yazılım'ı baştan bu yana tercih etmemizin nedeni programın kullanıcı dostu ve sorunsuz olmasıdır. Muhasebe programı ile başlayan surecimize, şu anda tum e-Dönuşümümüzü Mikro Yazılım ile gerçekleştirerek devam etmekteyiz. Mikro'nun e-Donüşüm hizmetleri olan e-Mikro hizmetlerini 2016 yılı itibarıyla kullanmaya başladık. Hali hazırda aylık yaklaşık 500 adet e-Fatura ve 400 adet e-Arşiv faturası iletim işlemini e-Mikro hizmetlerini kullanarak gerçekleştirmekteyiz. e-Mikro sayesinde kâğıt fatura düzenlemenin getirdiği zaman kaybı ve maliyetten kurtulup gelen ve giden faturalarımıza çok daha hızlı bir şekilde ulaşabilmekteyiz. Kullanmakta olduğumuz e-Mikro hizmetleri sayesinde ödeme, teyit ve muhasebe gibi süreçlerimiz çok daha basitieşerek en ust seviyede kontrol altına alınmıştır. Ayrıca, Mikro Yazılım'ın ücretsiz olarak sunduğu saklama hizmetiyle tüm faturalarımız 10 yıl boyunca Mikro Yazılım güvencesiyle saklanarak güvence altına alınmaktadır. İşimizi kolaylaştıran ve muhasebemizin sorunsuz işleyişini saklayan Mikro Yazılım'ı tüm firmalara öneriyoruz." Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Tomuş miKra YAZILIM Türkiye'nin ilk ve öncü kurumsal-ticari iş yazılımları üreticilerinden biri olarak 1988 yılında %100 yeril sermaye ile kurulmuş olan Mikro Yazılım, şirketlerin, İşlerini en üst düzeyde yönetecek ve verimli büyümelerini sağlayacak nitelikte yazılımlar geliştirir. Geliştirilen kapsamlı ve fonksiyonel bu yazılımlar, şirket varlıklarının en iyi şekilde yönetilmesine yardımcı olmayı hedefler. Mikro Yazılım'da üretilen yazılımlar bugüne kadar otomotivden dağıtıma, inşaattan üretim ve perakendeye kadar her sektördeki iş yapış biçimlerini önemli ölçüde değiştirmiştir. Yaklaşık 30 yılda elde ettiği tecrübe sayesinde bugün Mikro Yazılım, geniş bayi ağını da kapsayan toplam 300'den fazla iş ortağına sahip büyük bir ekosistemdir. Türkiye'nin her noktasında, müşterilerine kesintisiz destek veren Mikro Yazılım, urun ve hizmetlerini Türkiye'de ve Türkiye sınırlarının ötesinde toplam 100 bine yakın işletmeyle buluşturmayı başarmıştır.

Üstelik Mikro Yazılım'ın bilgi birikimi, mühendislik çözümleri ve dinamik yapısı, müşteri odaklı yaklaşımı ile birleşerek, müşteri memnuniyetini %9S gibi önemli bir orana ulaştırmıştır. ENTERPRISE ®TRANSFORMATJON PLATFORM «£»»>$ CRM^ MEŞfe SCMg :wms.A* PLM& Kurumsal Başarı Hikayeleri * ^ Muhasebe programı ile başladık, 12 yılda aians press a™„ tüm e-Dönüşüm süreçlerimizi Mikro Yazılım ile tamamladık. "Muhasebe programı ile başladık, 12 yılda tüm e-Dönüşüm süreçlerimizi Mikro Yazılım ile tamamladık." HHHH||||j|M - Doruk Özkan, Ajans Press Cenel Müdürü Ajans Press. 1953 yılında Bunt Kupür Derleme Fir- luna Ajans Press Medya Takip Merkezi A.Ş. olarak ması adıyla kuruldu. Uzun yılların birikimine işaret devam etmekte. eden bu tarih, gazetecilik alanındaki büyük atı- lımların yaşandığı yıllara da denk düşüyor. Medya MedVa t3kiP sektörünün en sayg.n uluslararası sektöründeki gelişmelere paralel bir biçimde ken- ör§ütleri 0,an Uluslararası Kupür Bürolar, Federas- TOHMMBM dini yenilemeyi başaran firmamız, 1975 yılında Erol Yonu FlBEP)' Uluslararası Radyo Televizyon Takip Özkan tarafından satın alındı ve ismi Ajans Press Deme§i (IABM) ve Uluslararası İletişim Ölçme ve olarak değiştirildi. Ajans Press, sadece birkaç yıl Değerlendirme Bırl.gı (AMEC) üyeliklerine imza MffffiHlgMBMMlIlMBİlljM içinde sektörün öncüsü haline geldi. atarak dünYamn önde §elen medya takibi *irketle' arasına ve hızlı ülkemizi 1992 yılında Ajans Press'in yönetimini Mehmet Ali uluslararası camiaya, uluslararası camiayı da ülke- Özkan devraldı. Bu tarihte anonim şirket kuruluşu mize taşıyan köprü oldu. ve yo- Ajans Press Genel Müdürü Doruk Ûzkan, Mikro Ya- ladık. Hali hazırda aylık yaklaşık 500 adet e-Fa- zilim ile işbirliklerini şöyle anlatıyor: "2004 yılın- tura ve 400 adet e-Arşiv faturası iletim işlemini dan bu yana Mikro Yazılım kullanan Ajans Press. e-Mikro hizmetlerini kullanarak gerçekleştirmek- Mikro Yazılım ile işbirliğine ilk olarak muhasebe teyiz. e-Mikro sayesinde kâğıt fatura düzenleme- programı ile başladı. Sonrasında şirketimizin tüm nin getirdiği zaman kaybı ve maliyetten kurtulup kaynaklarını verimli şekilde yönettiğimiz Mikro gelen ve giden faturalarımıza çok daha hızlı bir ERP'ye geçiş yaptık.

12 yıllık işbirliğimiz süresince şekilde ulaşabilmekteyiz. Kullanmakta olduğu- bize tum süreçlerimizde koşulsuz müşteri mem- muz e-Mikro hizmetleri sayesinde ödeme, teyit nuniyeti ilkesi ile destek verdiler. Mikro Yazılım'ı ve muhasebe gibi süreçlerimiz çok daha basit- baştan bu yana tercih etmemizin nedeni progra- leşerek en ust seviyede kontrol altına alınmıştır. mm kullanıcı dostu ve sorunsuz olmasıdır. Ayrıca. Mikro Yazılım'ın ücretsiz olarak sunduğu saklama hizmetiyle tüm faturalarımız 10 yıl bo- Muhasebe program, ile başlayan surecimize, şu yunca MikrQ YazJ,|m güvencesİY|e sak|anarak gü. anda tum e-Dönuşümümüzü Mikro Yazılım ile vence altına alınmaktadır, gerçekleştirerek devam etmekteyiz. İşimizi kolaylaştıran ve muhasebemizin sorunsuz Mikro'nun e-Donüşüm hizmetleri olan e-Mikro işlevişini sa§|av3n Mikr0 yazılım'ı tüm firmalara hizmetlerini 2016 yılı itibarıyla kullanmaya baş- öneriyoruz" 0^^^ S |^r§71 Türkiye'nin ilk ve öncü kurumsal-ticari iş yılda elde ettiği tecrübe sayesinde bugün I I 111X1 laf yazılımları üreticilerinden biri olarak 1988 Mikro Yazılım, geniş bayi ağını da kap- YAZILIM yılında %1D0 yeril sermaye ile kurulmuş sayan toplam 300'den fazla iş ortağına olan Mikro Yazılım, şirketlerin, İşlerini en sahip büyük bir ekosistemdir. Türkiye'nin üst düzeyde yönetecek ve verimli büyü- her noktasında, müşterilerine kesintisiz melerini sağlayacak nitelikte yazılımlar destek veren Mikro Yazılım, urun ve hiz- geliştirir. Çeliştirilen kapsamlı ve fonksi- metieriniTürkiye'deveTürkiye sınırlarının yonel bu yazılımlar, şirket varlıklarının en ötesinde toplam 100 bine yakın Işletmey- iyi şekilde yönetilmesine yardımcı olmayı le buluşturmayı başarmıştır. Üstelik Mik- hedefler. Mikro Yazılım'da üretilen yazı- ro Yazılım'ın bilgi birikimi, mühendislik Cenel Müdür Yardımcısı lımlar bugüne kadar otomotivden dağı- çözümleri ve dinamik yapısı, müşteri Alpaslan Tomuş

Mikro ERP Çözüm Odaklı Sistem, Mikro ERP'yi Tercih Etmemizin Başlıca Nedeni Bu Oldu Ertuğrul Gündoğdu, Aspen Genel Müdürü Muhasebe programı ile başladığımız işbirliğine; bugün tüm e-Dönüşüm süreçlerimizi e-Mikro altyapısı üzerinden yürüttüğümüz ve bize zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan son derece geniş bir kapsamda devam ediyoruz. Türkiye'deki yapı sektörüne 1989'dan beri modern mimarinin malzeme ve uygulama yöntemlerini başarıyla sunan Aspen Yapı ve Zemin A.Ş.. büyümesini sürdürerek sektördeki lider marka konumunu güçlendiriyor. Asma tavan, bölme duvar ve zemin sistemleri olarak 3 ana başlık altında yer alan Aspen ürünleri, her türden ihtiyaç ve beklentiye cevap vermeyi hedefliyor. Dünya yapı sektörünün dev markalarıyla yapılmış distribütörlük anlaşmalarından beslenen bu ürün yelpazesi, sektör profesyonellerine yüzlerce farklı kombinasyon oluşturma olanağı sunuyor. Üretimini Eskişehir Metal Asma Tavan, Sakarya Bölme Duvar ve Yükseltilmiş Döşeme Üretim tesislerinde gerçekleştiren Aspen. sertifikalı yurtiçi üretim sürecinde son teknolojiyi kullanıyor. İyi İş Süreçleri için Mikro Yazılım'ı 5eçtiler Geniş ürün yelpazesi ve birbirinden farklı lokasyonlarda gerçekleşen operasyonel süreçlerin yönetimi için 005 tabanlı bir muhasebe sistemi kullanan Aspen, bu sistemin ihtiyaçlarını karşılamadığını görünce etkin bir ERP sistemi arayışına girdi. Bu süreçte, sektöründe başarılı olmuş ve pazarda kullanım oranı yüksek olan yazılım firmaları ile görüştüklerini belirten Aspen Genel Müdürü Ertuğrul Gündoğdu, yerli bir yazılım ararken tercihlerini neden Mikro Yazılım'dan yana kullandıklarını şöyle sıraladı: "Mikro Yazılım'da her şey online ve entegre çalışıyor. Böylece, bilgilerin hemen görüntülenip değerlendirme yapılması ve maliyet muhasebesinin kusursuz şekilde ilerleyerek hatasız işlenmesi sağlanıyor. Parametrik yapıların oluşturulması, iş süreçlerinin gözden geçirilmesi, program üzerinde yapılması gereken değişikliklerin Mikro Yazılım ekibi tarafından da hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesi bize büyük avantajlar sağladı. Diğer taraftan Mikro ERP projesi çözüm odakiı. Gerçekleşen eğitimler, bir ERP yazılımının özelliklerinin anlatılmasının ve personele öğretilmesinin yanı sıra, firmanın ihtiyaçları doğrultusunda değişmesi gereken iş süreçlerinin ortaya çıkmasına ve altyapısal düzenlemelere gidilmesine de olanak sağladı.

Örneğin, Mikro Yazılım ekibinin önerileri ile etkin bir 'Masraf Yönetimi Sistemi' de oluşturduk. Bu sayede giderlerimizi istediğimiz şekilde analiz edip büyüme adına önemli kararlar verebilme yeteneğine de sahip olduk." Proje Süreçleri Merkez ofiste verilen start sonrasında sırası ile yaklaşık altı aylık dönemde Bölme Duvar Üretim Tesisi ve Eskişehir Metal Asma Tavan Üretim tesislerinde de 'Mikro My e-RP' kullanımı hayata geçirildi. Projenin birinci fazı olan ticari modülün, MRPII altyapısına da olanak sağlayacak şekilde tasarlanması ve devreye alınması sağlandı. İkinci faz olan üretim, yani MRPlI'nin de aktif edilmesine geçildi. Mikro ERP sayesinde, merkez ofis ile üretim proseslerinin gerçekleştirildiği ve müşteri sevkıyatlarının yapıldığı üretim tesislerinin aynı platform üzerinde ortak bir ERP yazılımı kullanması mümkün oldu. Satış, satın alma. finans, ithalat, ihracat ve muhasebe süreçlerini ERP sistemine geçirirken departmanlar ve gider çeşitleri bazındaki ihtiyaçlar doğrultusunda mukayeseler yapabilen raporlar ve analizler hazırlandı. ERP - Kurumsal Kaynak Planlama Projesi Proje Süresi : 6 Ay Yer Atan Kurumsal Yazılım : Mye-RP Proje Yıh : 2005 Kullanıcı Sayısı : 155 ModUller/Fonksiyonlar/ : Satış ve pazarlama, üretim Çözüm Kapsamı (MRPII), satın alma, finans, dış ticaret, personel yönetimi, stok ve envanter yönetimi ve muhasebe Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Tomuş miKra YAZILIM Türkiye'nin ilk ve öncü kurumsal-ticari iş yazılımları üreticilerinden biri olarak 1988 yılında %100 yerli sermaye ile kurulmuş olan Mikro Yazılım, şirketlerin, işlerini en üst düzeyde yönetecek ve verimli büyümelerini sağlayacak nitelikte yazılımlar geliştirir. Geliştirilen kapsamlı ve fonksiyonel bu yazılımlar, şirket varlıklarının en iyi şekilde yönetilmesine yardımcı olmayı hedefler. Mikro Yazılım'da üretilen yazılımlar bugüne kadar otomotivden dağıtıma, inşaattan üretim ve perakendeye kadar her sektördeki iş yapış biçimlerini önemli ölçüde değiştirmiştir. Yaklaşık 30 yılda elde ettiği tecrübe sayesinde bugün Mikro Ya2ilım, geniş bayi ağını da kapsayan toplam 300'den fazla iş ortağına sahip büyük bir ekosistemdir. Türkiye'nin her noktasında, müşterilerine kesintisiz destek veren Mikro Yazılım, ürün ve hizmetlerini Türkiye'de ve Türkiye sınırlannın ötesinde toplam 100 bine yakın işletmeyle buluşturmayı başarmıştır.

Üstelik Mikro Yazılım'ın bilgi birikimi, mühendislik çözümleri ve dinamik yapısı. müşteri odaklı yaklaşımı ile birleşerek, müşteri memnuniyetini %96 gibi önemli bir orana ulaştırmıştır. ENTERPRISE ®TRANSFORMATION KATFORM ERPîfe SSKS-& MEŞâfc SCM'jft PlM'jjj Kurumsal Başarı Hikayeleri ' 1 Yapı Sektörü g"| ASPEN YAPI VE ZEMİN I "Mikro ERP Çözüm Odaklı Bir Sistem. Mikro ERP'yi Tercih Etmemizin Başlıca Nedeni Bu Oldu. - Ertuğrul Gündoğdu, Aspen Genel Müdürü Muhasebe programı ile başladığımız işbirliğine; bugün tüm e-Dönüşüm süreçlerimizi e-Mikro altyapısı üzerinden yürüttüğümüz ve bize zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan son derece geniş bir kapsamda devam ediyoruz. Türkiye'deki yapı sektörüne 1989'dan beri modern sistemleri olarak Bana başlık altında yer alan Aspen ne yüzlerce farklı kombinasyon oluşturma olanağı mimarinin malzeme ve uygulama yöntemlerini ba- ürünleri, her türden ihtiyaç ve beklentiye cevap ver- sunuyor. Üretimini Eskişehir Metal Asma Tavan, şarıyla sunan Aspen Yapı ve Zemin A.Ş.. büyüme- meyi hedefliyor. Dünya yapı sektörünün dev mar- Sakarya Bölme Duvar ve Yükseltilmiş Döşeme Üresini sürdürerek sektördeki lider marka konumunu kalarıyla yapılmış distribütörlük anlaşmalarından tim tesislerinde gerçekleştiren Aspen. sertifikalı güçlendiriyor. Asma tavan, bölme duvar ve zemin beslenen bu ürün yelpazesi, sektör profesyonelleri- yurtiçi üretim sürecinde son teknolojiyi kullanıyor. f İyi İŞ Süreçleri için Mikro Yazılım 'l projesi çözüm odakiı. Gerçekleşen eğitimler, bir ERP İkinci faz olan üretim, yani MRPlI'nin de aktif edil- j ç- ... yazılımının özelliklerinin anlatılmasının ve persone- meşine geçildi.

Mikro ERP sayesinde, merkez ofis * le öğretilmesinin yanı sıra, firmanın ihtiyaçları doğ- ile üretim proseslerinin gerçekleştirildiği ve müşteri Geniş ürün yelpazesi ve birbirinden farklı lokasyon- rultusunda değişmesi gereken iş süreçlerinin ortaya sevkıyatlarının yapıldığı üretim tesislerinin aynı larıja gerçekleşen operasyonel süreçlerin yönetimi çıkmasına ve altyapısal düzenlemelere gidilmesine platform üzerinde ortak bir ERP yazılımı kullanma- için 005 tabanlı bir muhasebe sistemi kullanan de olanak sağladı. sı mümkün oldu. Aspen, bu sistemin ihtiyaçlarını karşılamadığını gö- örneğin, Mikro Yazılım ekibinin önerileri ile etkin bir Satış, satın alma, finans, ithalat, ihracat ve mu- rünce etkin bir ERP sistemi arayışına girdi. 'Masraf Yönetimi Sistemi'de oluşturduk. Bu saye- hasebe süreçlerini ERP sistemine geçirirken de- Bu süreçte, sektöründe başarılı olmuş ve pazarda de giderlerimizi istediğimiz şekilde analiz edip bü- partmanlar ve gider çeşitleri bazındaki ihtiyaçlar kullanım oranı yüksek olan yazılım firmaları ile gö- Yüme adına önemli kararlar verebilme yeteneğine doğrultusunda mukayeseler yapabilen raporlar ve rüştüklerini belirten Aspen Genel Müdürü Ertuğrul de sahip olduk. analizler hazırlandı. Gündoğdu, yerli bir yazılım ararken tercihlerini neden Mikro Yazılım'dan yana kullandıklarını şöyle Proje Süreçleri "Mikro Yazılım'da her şey online veentegre çalışıyor. Böylece, bilgilerin hemen görüntülenip değerlendir- M*rkez ofiste verilen start sonrasında sırası ile yak- me yapılması ve maliyet muhasebesinin kusursuz ,a*k altl ^ dönemde Bölme Duvar üretim Tesis. şekilde ilerleyerek hatasız işlenmesi sağlanıyor. ve Eski*ehir Metal Asma Tavan Uretim tesislerinde de 'Mikro My e-RP' kullanımı hayata geçirildi.

Parametrik yapıların oluşturulması, iş süreçlerinin , , gözden geçirilmesi, program üzerinde yapılması ge- Pr°İenin birinci fazı olan tiCan modu,ün' MRP" alt" reken değişikliklerin Mikro Yazılım ekibi tarafından vapısına da olanak sağlayacak şekilde tasarlanması da hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesi bize ve devreYe alınması sağlandı. büyük avantajlar sağladı. Diğer taraftan Mikro ERP ¦ |Xrri kapsamlı ve fonksiyonel bu yazılımlar, büyük bir ekosistemdir. Türkiye'nin her i I I I İmi U şirketvarlıklarınıneniyişekildeyönetil- noktasında, müşterilerine kesintisiz YAZILIM meşine yardımcı olmayı hedefler. Mikro destek veren Mikro Yazılım, ürün ve Yazılım'da üretilen yazılımlar bugüne hizmetlerini Türkiye'de ve Türkiye sınırTürkiye'nin ilk ve öncü kurumsal-ticari kadar otomotivden dağıtıma, inşaattan lannın ötesinde toplam 100 bine yakın iş yazılımları üreticilerinden biri olarak üretim ve perakendeye kadar her sek- işletmeyle buluşturmayı başarmıştır. 1988 yılında %100 yerli sermaye ile tördeki iş yapış biçimlerini önemli ölçü- Üstelik Mikro Yazılım'ın bilgi birikimi, kurulmuş olan Mikro Yazılım, şirketle- de değiştirmiştir. Yaklaşık 30 yılda elde mühendislik çözümleri ve dinamik yarin, işlerini en üst düzeyde yönetecek ettiği tecrübe sayesinde bugün Mikro pısı, müşteri odaklı yaklaşımı ile birieGenel Müdür Yardımcısı ve verimli büyümelerini sağlayacak ni- Yazılım, geniş bayi ağını da kapsayan

DemoTalebi

İş Ortağımız size uygulamalı Mikro Yazılım programları sunumu yapacak. Programlarımızla tanışarak, işletmenizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak ürünü tespit edebilirsiniz.

Bize Ulaşın