Geleceğe Atılan Dev Bir Adım: E-Fatura | Mikro Yazılım

Mikro Yazılım e-Mikro hizmetleri olarak biz tüm senaryolara hazırız.

Türkiye'nin e-Dönüşüm süreci hızla gelişmektedir. Teknolojiye oldukça yatkın ve talepkar bir ülke olarak, yeni stratejiler ile yeni uygulamalardan maksimum yarar ve kazancı elde etmek hedeflenmelidir. Firmalar, hizmet veren Özel Entegratör firmalar arasında seçim yaparken kaliteli servis, uygun maliyet ve güvenlik gibi unsurları ön sıralara koymaktalar. Sektörün ve firmaların ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürünler ve bu ürünler ile bütünleşmiş katma değerli servisleri uygulamaya koymayı planlamaktayız. Bunun için gerekli alt yapı çalışmalarımız ve yatırımlarımız hız kesmeden devam etmekte. Mevcut e-fatura, e-defter, e-arşiv ve Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hizmetlerimizin kalitesinden ödün vermeden geliştirmek önceliğimizi oluşturmakta.

Gelinen noktada Türkiye'de 50 bini aşkın şirket, teknolojideki gelişmelere uyum sağlayarak bir dönüşüm süreci yaşıyor, e-fatura, e-defter ve e-arşiv uygulamalarını kapsayan e-dönüşüm sürecinin iş hayatında entegrasyonu sağlama, işlemleri hızlandırma, verimliliği artırma ve denetimi kolaylaştırma gibi etkileri söz konusu. Kamu ve özel sektör arasında karşılıklı bir fayda mekanizmasının oluştuğuna tanık oluyoruz.

Her sektörden küçük, orta ve büyük ölçekli birçok firmanın, e-Dönüşüm süreçlerini hızlandırdığı bu dönemde büyüme 2017'de artarak devam edecek. Bu kapsamda İhracat ve Yolcu Beraberi Eşya Faturalarının e-fatura Olarak Düzenlenmesi Zorunluluğunun 1 Temmuz 2017'de hayata geçmesi bekleniyor.

Kağıt, işçilik, postalama ve depolama gibi maliyetleri önemli ölçüde azaltması; iş hayatında entegrasyonu sağlama, işlemleri hızlandırma, verimliliği artırma ve denetimi kolaylaştırma ile işgücü ve zaman tasarrufu sağlama e-fatura sisteminin belli başlı getirileri olarak sıralanabilir. Yakın gelecekte tüm firmalar için e-fatura'ya geçiş zorunluluğu gelmesi olası gözüküyor. O nedenle sisteme erken girilerek bir alışkanlık kazanmanın faydalı olduğu görüşündeyiz.

Elektronik kayıt güven veriyor

Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları elektronik fatura olarak göndermeleri ve almaları zorunludur. Bu nedenle, e-fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcıların birbirlerine kağıt ortamda fatura düzenleme imkanları bulunmamaktadır.

Mükellefler, gerek düzenledikleri, gerekse adlarına düzenlenen faturaları, yasal süreler dahilinde muhafaza ve istendiğinde ibraz etmekle yükümlüdürler.

Mikro Yazılım Olarak Türkiye'nin En Büyük İkinci e-Fatura Entegratörü Şirketiyiz

Çok önemli bir diğer konu ise, temel fatura ve ticari faturalar sistemler tarafından alınmak zorundadır. Alınan ticari faturaya e-fatura uygulaması üzerinden Red veya Kabul mesajı gönderilmesi imkanı vardır. Temel faturaya itiraz ise e-fatura uygulaması üzerinden değil harici yollarla yapılabilmektedir.

e-fatura uygulamasına kayıtlı bir kullanıcı, unvanının değişmesi halinde 15 gün içinde dilekçesine istinaden güncellenecek olup, mükellefler yeni mali mühürlerini temin edene kadar, eski unvana ait mali mühürleri ile işlem yapmaya devam edebileceklerdir. Yeni unvanlarına ait mali mührün teslim bilgisi ile Başkanlık tarafından eski hesapları kapatılarak, yeni hesapları aktive edilecek olup, yeni veriler ile e-fatura düzenlenecektir.

Ayrıca, e-fatura olarak düzenlenen ve alınan faturalar, arşivlenerek saklanmalıdır. Mikro Yazılım olarak, verilerin güvenli bir şekilde saklanması sorumluluğunu, mükellefin üzerinden alarak, sağlıklı ve güvenilir bir şekilde saklama hizmeti vermekte ve tüm verilerek arşivlenerek, talep edildiği takdirde, çok kısa bir sürede firmaya sunulmaktadır.

e-fatura özellikle çok uluslu şirketlerle iş yapmanın önünü açacak dijital bir uygulama olarak öne çıkmaktadır. Bugün giderek artan bir şekilde çok uluslu şirketler uluslararası ticarette tedarikçilerine e-faturayı şart koşmaktalar. Bu kapsamda e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler, mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında düzenledikleri faturaları 1/7/2017 tarihinden itibaren e-fatura olarak düzenleyeceklerdir. Bu uygulamanın yurt dışı hacminin genişlediğini ve bu sürecin devam edeceğinin bir göstergesi olarak görebiliriz.

Mikro Yazılım'ın e-Dönüşüm süreçlerine yönelik çözümleri; e-Mikro çözümleri adını verdiğimiz çözümlerdir. Bu çözümler e-Devlet uygulamalarıyla başlamasıyla hayatımıza girdi. Mikro Yazılım olarak Türkiye'nin en büyük ikinci e-fatura Entegratörü şirketiyiz. Müşterilerimize bu alanda uygun maliyetli, esnek ve her hangi bir ara entegrasyona gerek bırakmadan, doğrudan kendilerinin kullandıkları Mikro Yazılım Ticari Yazılımları üzerinden farklı ve kolay kullanımlı bir deneyim sunuyoruz. Aynı zamanda Türkiye'deki 8 Kayıtlı e-Posta Tedarikçisi firmasından birisiyiz. Kayıtlı e-Posta, kurumların yazışmalarının hukuki delil sıfatıyla değerlendirilmesine olanak veren, gönderici ve alıcının gerçek kişi olduklarını ispatlayan bir altyapı. Bu konuda hizmet veren tek kurumsal yazılım firmasıyız. Bu hizmetimizi kullanan müşterilerimizin gönderdikleri fatura, bordro vb. değerli evrakların akibetleri tarafımızdan güvence altına alınıyor. Ayrıca pek çok operasyonel ve legal maliyetten de tasarruf etmelerine sebep oluyor. Bu hizmet, sunduğumuz yazılımlar içerisinden yapıldığından, müşterilerimize inanılmaz konforlu ve güvenli bir ortam sunuyor.

DemoTalebi

İş Ortağımız size uygulamalı Mikro Yazılım programları sunumu yapacak. Programlarımızla tanışarak, işletmenizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak ürünü tespit edebilirsiniz.

Bize Ulaşın