KOBİ'ler dijital rekabete Mikro Yazılım ile hazırlanıyor | Mikro Yazılım

Mikro Yazılım, özellikle KOBİ'lere odaklanan kurumsal çözümleri ile büyümek isteyen şirketleri dijitalleştirerek, hem ulusal hem uluslararası rekabet ortamında ellerinin güçlenmesini sağlıyor. 105 bin müşteri, 300 bayi Yüzde 100 yerli sermaye ile 1988'de kurulmuş kurumsal bir yazılım sağlayıcı olarak hizmet veren Mikro Yazılım'm mühendisleri, şirketlerin var olan işlerini en üst düzeyde yönetecek ve verimli büyümelerini sağlayacak nitelikte kurumsal ve ticari yazılımlar geliştiriyor. Buna ek olarak, şirketlere e-devlet uygulamalarına yönelik hizmetler sunan Mikro Yazılım, 105 bine yakın müşteri portföyü ve ülke çapında sayılan 300'e ulaşan iş ortağı ile Türkiye ekonomisine katkıda bulunan önemli bir yazılım şirketi haline gelmiş durumda.

Mikro Yazılım, kurum içi ve kurum dışı verileri tek bir platformda toplayarak bunlann bilgiye, bilginin de kararlara Mikro Yazılım Genel Müdür Yardıması Alpaslan Tomuş dönüştürülmesini sağlıyor. Böylelikle bilgiye en hızlı şekilde ulaşılması, kurumun gelir ve performansının en üst düzeye çıkanlması hedefleniyor. Kurumsal yazılıma yatırım yapın, maliyetten tasarruf edm Günümüzün hi7.1ı iş yaşamı koşullannda bilgiye minimum maliyet ve en hızlı şekilde erişim kurumsal ve ticari iş yazılımlan ile mümkün. Mikro Yazılım, geliştirdiği kurumsal ve ticari yazılımlar ve çok yakında bu yazılımlara ek olarak sunacağı özel katma değerli projeler ile; KOBİ'lerin büyümesine destek olmak için çalışıyor. Bu noktada Mikro Yazılım, sektörde, KOBİ'ler açısından değer yaratacak yeni gelişmelerle bir yazılım firmasından daha fazlası olarak konumlanmaktadır. KUbi'ier aıjııaı reıtaDeıe Mikro Yazılım ile hazırlanıyor Mikro Yazılım, özellikle KOBİ'lere odaklanan kurumsal çözümleri ile büyümek isteyen şirketleri dijitalleştirerek, hem ulusal hem uluslararası rekabet ortamında ellerinin güçlenmesini sağlıyor.

105 bin müşteri, 300 bayi dönüştürülmesini sağlıyor. Böylelikle bilgiye en hızlı şekilde ulaşılması, kurumun gelir ve Yüzde 100 yerli sermaye ile 1988'de performansının en üst düzeye çıkanlması kurulmuş kurumsal bir yazılım sağlayıcı hedefleniyor, olarak hizmet veren Mikro Yazılım'm mühendisleri, Kurumsal yazılıma yatırım şirketlerin var olan işlerini W yapın, maliyetten tasarruf en üst düzeyde yönetecek ve | ^ jç? |W edm verimli büyümelerini sağlayacak . J nitelikte kurumsal ve ticari Günümüzün hızlı iş yaşamı yazılımlar geliştiriyor.

Buna koşullannda bilgiye minimum ek olarak, şirketlere e-devlet ^mSîg/ maliyet ve en hızlı şekilde erişim uygulamalarına yönelik kurumsal ve ticari iş yazılımlan hizmetler sunan Mikro Yazılım, MJIM ¦'JlU mümkün. Mikro Yazılım, 105 bine yakm müşteri portföyü geliştirdiği kurumsal ve ticari ve ülke çapında sayılan 300'e ulaşan iş yazılımlar ve çok yakında bu yazılımlara ek ortağı ile Türkiye ekonomisine katkıda olarak sunacağı özel katma değerli projeler bulunan önemli bir yazılım şirketi haline ile; KOBİ'lerin büyümesine destek olmak gelmiş durumda. için çalışıyor. Bu noktada Mikro Yazılım, Mikro Yazılım, kurum içi ve kurum dışı sektörde, KOBİ'ler açısından değer yaratacak verileri tek bir platformda toplayarak yeni gelişmelerle bir yazılım firmasından bunlann bilgiye, bilginin de kararlara daha fazlası olarak konumlanmaktadır.

DemoTalebi

İş Ortağımız size uygulamalı Mikro Yazılım programları sunumu yapacak. Programlarımızla tanışarak, işletmenizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak ürünü tespit edebilirsiniz.

Bize Ulaşın