Markamız varoluşumuzu temsil ediyor | Mikro Yazılım

Bilişim sektörünün köklü oyuncularından Mikro Yazılım, marka yatırımlarına oldukça önem veriyor. 2015'te marka stratejilerinde bir 'relansman sürecine' girdiklerini söyleyen Mikro Yazılım Genel Müdür Yardımcısı AlpaslanTomuş, bu süreç sonunda 'Mikro Yazılım: Büyümek isteyen her şirkete lazım' sloganıyla harekete geçtiklerini belirtiyor. Markanın var olmak kadar önemli olduğuna dikkat çekenTomuş, marka değerini artıracak yatırımlara devam edeceklerinin altını çiziyor. \ÜJİ 13 Ceren Oral coral@ekonomist.com.tr Kurumsal ve ticari yazılım pazarının önemli ürün ve çözüm sağlayıcı şirketlerinden biri olan Mikro Yazılım, sektörde yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteriyor. 'Yüzde 100 yerli sermaye' ile kurulan Mikro Yazılım, bu süreçte farklı sektörlerden 105 bini aşan şirketten oluşan geniş bir portföy oluşturdu ve bugün Türkiye çapında sayıları 300'e ulaşan satış ve destek kanalıyla hizmet veriyor.

Marka değerine çok önem verdiklerini ve başarıya ulaşabilmek için markayı doğru konumlandırmanın birincil unsur olduğunu söyleyen Mikro Yazılım Genel miKHD YAZILIM Müdür Yardımcısı Alpaslan Tomuş, "Marka değerimizi artırmak için çok yoğun ve hızlı süreçler yönetiyor, önemli yatırımlar yapıyoruz" diyor. İş etiğine dayalı marka stratejisini oluştururken hedef kitleye doğru şekilde ulaşabilmek için kapsamlı araştırmalar yürüttüklerini ifade edenTomuş'a göre, bu çalışmaların en önemli sonucunu da müşteri memnuniyeti oluşturuyor. "Marka, bizim için var olmak kadar önemli ve var oluşumuzu temsil ediyor" diyen Alpaslan Tomuş ile Mikro Yazılım'ın marka algısını, marka değerini artırmak İçin yaptıkları çalışmaları ve marka stratejisinin özünü oluşturan noktalan konuştuk. Marka değeri sizin için ne kadar önemli? Bu değeri oluşturmak için ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz? 2015'te başlattığımız çalışmalarla, marka yatırımları ve iletişiminde radikal bir değişim sürecine girdik. 46 / FAST BRANDS L Yazılım J "MARKAMIZ, VAROLUŞUMUZU TEMSİL EDİYOR" Bilişim sektörünün köklü oyuncularından Mikro Yazılım, marka yatırımlarına oldukça önem veriyor.

2015'te marka stratejilerinde bir 'relansman sürecine' girdiklerini söyleyen Mikro Yazılım Genel Müdür Yardımcısı AlpaslanTomuş, bu süreç sonunda 'Mikro Yazılım: Büyümek isteyen her şirkete lazım' sloganıyla harekete geçtiklerini belirtiyor. Markanın var olmak kadar önemli olduğuna dikkat çeken Tomuş, marka değerini artıracak yatırımlara devam edeceklerinin altını çiziyor. \ÜJİ 13 Ceren Oral coral@ekonomist.com.tr Kurumsal ve ticari yazılım pa- fTl # oluşturuyor. "Marka, bizim için var zarının önemli ürün ve çö- İlli l£ I olmak kadar önemli ve var oluşu- züm sağlayıcı şirketlerinden I I I I I m.I Ih0 muzu temsil ediyor" diyen Alpaslan biri olan Mikro Yazılım, sektörde YAZILIM Tomuş ile Mikro Yazılım'ın marka al- yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteriyor. gısını, marka değerini artırmak için 'Yüzde 100 yerli sermaye' ile kuru- yaptıkları çalışmaları ve marka stra- lan Mikro Yazılım, bu süreçte farklı Müdür Yardımcısı Alpaslan Tomuş, tejisinin özünü oluşturan noktalan sektörlerden 105 bini aşan şirketten "Marka değerimizi artırmak için çok konuştuk, oluşan geniş bir portföy oluşturdu yoğun ve hızlı süreçler yönetiyor, ve bugün Türkiye çapında sayıları önemli yatırımlar yapıyoruz" diyor.

İş Marka değeri sizin için ne kadar 300'e ulaşan satış ve destek kana- etiğine dayalı marka stratejisini oluş- önemli? Bu değeri oluşturmak lıyla hizmet veriyor. Marka değerine tururken hedef kitleye doğru şekilde için ne gibi çalışmalar yapıyor- çok önem verdiklerini ve başarıya ulaşabilmek için kapsamlı araştırma- sunuz? ulaşabilmek için markayı doğru ko- lar yürüttüklerini ifade edenTomuş'a 2015'te başlattığımız çalışmalar- numlandırmanın birincil unsur oldu- göre, bu çalışmaların en önemli so- la, marka yatırımları ve iletişiminde ğunu söyleyen Mikro Yazılım Genel nucunu da müşteri memnuniyeti radikal bir değişim sürecine girdik.

DemoTalebi

İş Ortağımız size uygulamalı Mikro Yazılım programları sunumu yapacak. Programlarımızla tanışarak, işletmenizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak ürünü tespit edebilirsiniz.

Bize Ulaşın