Şirketler İçin Büyümenin Anahtarı | Mikro Yazılım

Toplam 300'den fazia iş ortağına sahip olan Mikro Yazılım, ürün ve hizmetlerini müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor.

Şirketler için büyümenin anahtarı: Akademikro 1988 yılında yüzde 100 yerli sermaye ile kurulmuş olan Mikro Yazılım, şirketlerin işlerini en üst düzeyde yönetecek ve verimli büyümelerini sağlayacak nitelikte yazılımlar geliştirmeyi amaçlıyor. Geniş bayi ağını da kapsayan toplam 300'den fazla iş ortağına sahip olan Mikro Yazılım, ürün ve hizmetlerini müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor. ;> i Mikro Yazılım Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Tomuş Mikro Yazılım, eğitim platformu j markası Akademikro'yu baştan aşağı Ekrem Uçman yenileyerek, iş ortaklarına özel platform bağımsız, mobil olarak erişilebilecek verimli ve etkili bir öğrenme süreci ile çok kapsamlı bir eğitim, sınav ve sertifikasyon platformu geliştirdi. Akademikro'nun getirilerini, sektöre olan katkılarını ve Mikro Yazılım'ın son dönem çalışmalarını Mikro Yazılım Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Tomuş ile konuştuk.

Akademikro'dan ve Akademikro'nun çıkış hikayesinden söz edebilir misiniz? İlk çıkış noktamız "Kendimize bir personel alsak, eğitim sürecini nasıl hazırlarız?" sorusundan hareketle bu tarz bir eğitim platformuna ihtiyaç duyduğumuzu gördük. İhtiyacı gördükten sonra Mikro Yazılım'ın 30 yıllık bilgi birikiminin getirdikleriyle çalışmaya başladık. Çalışanların daha önceleri "yaşayarak öğrenmeleri" uygulamasını rafa kaldırarak, bu süreci belirli bir müfredat dahilinde gerçekleştirmeye karar verdik. Diğer bir açıdan bakarsak, patron-çalışan arasında oluşan kısır döngüyü ortadan kaldırmayı amaçladık. Türkiye'nin özellikle KOBİ bakımından oldukça kalabalık bir nüfusa sahip olduğunu düşündüğümüzde, bu kısır döngünün iş dünyasını uzun vadede oldukça kötü etkilediğini görüyoruz. Ustaçırak ilişkisinden doğan bu durum, çalışanların gereken bilgi birikim seviyesine ulaşmadan, kendi işlerini kurmaları ve onların çalışanlarının da aynı yolu izlemesi sonucu oluşuyor. Akademikro ile çalışanların, iş süreçleri dahilinde kendilerini geliştirebilmelerine, şirketlerin bilgi birikim seviyelerini üst seviyeye çıkartarak, standart bir hale getirmelerine yardımcı oluyor. Özetle, Akademikro ile hem kendi ekosistemimizi hem de iş dünyasının diğer oyuncularını bu konuda bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. t Akademikro konusunda Enocta ile birlikte hareket ediyorsunuz. Bu birliktelikten söz edebilir misiniz? Akademikro gibi büyük kitleleri hedefleyen bir platformun 7/24 ve her noktadan erişilebilir olması gerektiğini düşünüyoruz.

Bu konuda hizmet veren LMS (Learning Management System) kurumlarını araştırarak, bu konuda çalışmalar gerçekleştiren, eğitim programlarına sahip, yeni nesil teknolojileri takip eden şirketlerle görüşmeler gerçekleştirdik. Bu şirketleri masaya yatırdıktan sonra Türkiye LMS pazarının yüzde 60'ını elinde tutan Enocta'da karar kıldık. Geliştirdiğimiz eğitim sistemini, Enocta'nın sağladığı platform üzerinde yayınlama konusunda anlaştık. 1 yıllık süre zarfında hangi platformu tercih edeceğimiz, seçilen platformda hangi materyallere ve içeriklere yer vereceğimiz konusunda çalışmalar gerçekleştirerek, platformun kalitesini ve verimliliğini üst seviyeye çıkartmak konusuna yoğunlaştık. 20 kişiyle gerçekleştirilen proje için gerçekleştirilen çalışmalar halen devam ediyor. ¦ Akademikro'nun sunduğu eğitim içeriğinden ve çalışanlara olan katkılarından bahsedebilir misiniz? Mikro Yazılım olarak bir sürecin iyi bir şekilde yönetilebilmesi için iyi bir şekilde ölçümlenebilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda Akademikro ile çalışanların bilgi birikimlerini doğru bir şekilde ölçümleyerek, çalışanların eksiklerini ya da kendilerini geliştirmek istedikleri uzmanlık alanlarını onlara sunmayı amaçlıyoruz.

Bu doğrultuda içerikleri oluşturduktan sonra içeriklerle yetkinlikleri eşleştirip zaman içerisinde e-sınav ortamına taşıdık. Daha sonra bu sınavlarda başarılı olan çalışanların online olarak sertifikalanması sağladık. Belirli bir süre geçerliliğe sahip olan sertifikalar zaman içerisinde yenilenmeye ihtiyaç duyduğundan, çalışanların güncel teknolojilere ve yeniliklere hakim olmasını amaçlıyoruz. Katılımcılar, Akademikro tarafından atanan dersler takip ediyorlar, onların bu dersleri ne kadar takip ettikleri gözlemlenebiliyor. Platformda uygulamalı eğitimler, video eğitimler, etkileşimli eğitimler gibi modellerle önemli bir bilgi birikiminin sahibi olunabileceği gibi, kişiler sahip olunan sertifikalar ile bu bilgi birikimlerini belgeleme fırsatını yakalıyorlar. 20 kişilik ekibimizle hazırlanan Akademikro soru bankası, Mikro Yazılım'ın 30 senelik bilgi birikimi ile oluşturuldu. Ezbere yönelik olmayan, senaryo bazlı, vaka analizi yaptırmaya yönelik, öğretici sorularla katılımcıları sisteme adapte etmeye çalışıyoruz. Farklı zorluk seviyelerine sahip sorular, sistem tarafından otomatik olarak atanıyor. Halihazırda 600'den fazla sertifika almış kullanıcıya sahibiz.

İlerleyen süreçte bu rakamı binin üzerine çıkarmayı planlıyoruz. 10 farklı uzmanlık sertifikası modeli, e-öğrenme standartlarında hazırlanmış, bini aşkın eğitim içeriği, toplamda 300 saati aşan içeriğin yer aldığı eğitim kütüphanesi, Mikro Yazılım uzmanları tarafından hazırlanmış binin üzerinde eğitim videosu ile gerek Mikro Yazılım ekosistemine, gerekse de iş dünyasına katkıda bulunmayı sürdürmeyi hedefliyoruz. Şirketler için büyümenin anahtarı: Akademikro Mikro Yazılım, 1988 yılında yüzde 100 yerli sermaye ile kurulmuş olan 5ah'Polan sertifikalar zaman il ) eğitim platformu ...¦ w , . . .. . . , . . - . ... . .. . . içerisinde yenilenmeye ihtiyaç mr] markası Mlkro Yazılım, şirketlerin işlerini en ust düzeyde yönetecek duyduğunydan, çalışanlar,n Akademikro yu ve verimli büyümelerini sağlayacak nitelikte yazılımlar güncel teknolojilere ve baştan aşa§' geliştirmeyi amaçlıyor. Geniş bayi ağını da kapsayan toplam yenıllklere hakım olmasını Ekrem Uçman yenileyerek, iş ı r ı ¦ « T . ı «..ı w ¦ •• ¦¦ amaçlıyoruz.

ortaklarına özel 300 den fazla İŞ Ortağına sahip olan Mikro Yazılım, urun ve Katılımcılar, Akademikro platform bağımsız, mobil hizmetlerini müşterileriyle buluşturmaya devam ediyor. tarafından atanan dersler olarak erişilebilecek verimli ve takip ediyorlar, onların bu etkili bir öğrenme süreci anlaştık. 1 yıllık süre dersleri ne kadar takip ettikleri çok kapsamlı bir eğitim, sınav zarfında hangi platformu gözlemlenebiliyor. Platformda ve sertifikasyon platformu tercih edeceğimiz, seçilen uygulamalı eğitimler, video geliştirdi. Akademikro'nun platformda hangi materyallere eğitimler, etkileşimli eğitimler getirilerini, sektöre olan ve içeriklere yer vereceğimiz gibi modellerle önemli katkılarını ve Mikro Yazılım'ın konusunda çalışmalar bir bilgi birikiminin sahibi son dönem çalışmalarını gerçekleştirerek, platformun olunabileceği gibi, kişiler sahip Mikro Yazılım Genel Müdür kalitesini ve verimliliğini üst olunan sertifikalar ile bu bilgi Yardımcısı Alpaslan Tomuş ile W» seviyeye çıkartmak konusuna birikimlerini belgeleme fırsatını gerçekleştirilen proje ekibimizle ¦ Akademikro'dan gerçekleştirilen çalışmalar hazırlanan Akademikro soru ve Akademikro'nun halen devam ediyor.

bankası, Mikro Yazılım'ın edebilir misiniz? ¦ Akademikro'nun İlk çıkış noktamız sunduğu eğitim olmayan, senaryo bazlı, vaka "Kendimize bir personel içeriğinden ve analizi yaptırmaya yönelik, alsak, eğitim sürecini nasıl uzun vadede oldukça kötü ediyorsunuz. Bu çalışanlara olan öğretici sorularla katılımcıları hazırlarız?" sorusundan etkilediğini görüyoruz. Usta- birliktelikten söz katkılarından sisteme adapte etmeye hareketle bu tarz bir çırak ilişkisinden doğan bu edebilir misiniz? bahsedebilir misiniz? çalışıyoruz. Farklı zorluk eğitim platformuna ihtiyaç durum, çalışanların gereken Akademikro gibi büyük Mikro Yazılım olarak seviyelerine sahip sorular, duyduğumuzu gördük. bilgi birikim seviyesine kitleleri hedefleyen bir bir sürecin iyi bir şekilde sistem tarafından otomatik İhtiyacı gördükten sonra ulaşmadan, kendi işlerini platformun 7/24 ve her yönetilebilmesi için iyi bir olarak atanıyor.

Mikro Yazılım'ın 30 yıllık kurmaları ve onların noktadan erişilebilir olması şekilde ölçümlenebilmesi Halihazırda 600'den fazla bilgi birikiminin getirdikleriyle çalışanlarının da aynı yolu gerektiğini düşünüyoruz. gerektiğine inanıyoruz. Bu sertifika almış kullanıcıya çalışmaya başladık. izlemesi sonucu oluşuyor. Bu konuda hizmet veren doğrultuda Akademikro sahibiz. İlerleyen süreçte Çalışanların daha önceleri Akademikro ile çalışanların, iş LMS (Learning Management ile çalışanların bilgi bu rakamı binin üzerine "yaşayarak öğrenmeleri" süreçleri dahilinde kendilerini System) kurumlarını birikimlerini doğru bir şekilde çıkarmayı planlıyoruz. 10 farklı uygulamasını rafa kaldırarak, geliştirebilmelerine, şirketlerin araştırarak, bu konuda ölçümleyerek, çalışanların uzmanlık sertifikası modeli, bu süreci belirli bir müfredat bilgi birikim seviyelerini üst çalışmalar gerçekleştiren, eksiklerini ya da kendilerini e-öğrenme standartlarında dahilinde gerçekleştirmeye seviyeye çıkartarak, standart eğitim programlarına sahip, geliştirmek istedikleri uzmanlık hazırlanmış, bini aşkın karar verdik. bir hale getirmelerine yardımcı yeni nesil teknolojileri takip alanlarını onlara sunmayı eğitim içeriği, toplamda 300 Diğer bir açıdan bakarsak, oluyor.

Özetle, Akademikro eden şirketlerle görüşmeler amaçlıyoruz. Bu doğrultuda saati aşan içeriğin yer aldığı patron-çalışan arasında ile hem kendi ekosistemimizi gerçekleştirdik. Bu şirketleri içerikleri oluşturduktan eğitim kütüphanesi, Mikro oluşan kısır döngüyü ortadan hem de iş dünyasının diğer masaya yatırdıktan sonra sonra içeriklerle yetkinlikleri Yazılım uzmanları tarafından kaldırmayı amaçladık. oyuncularını bu konuda Türkiye LMS pazarının yüzde eşleştirip zaman içerisinde hazırlanmış binin üzerinde Türkiye'nin özellikle KOBİ bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. 60'ını elinde tutan Enocta'da e-sınav ortamına taşıdık. Daha eğitim videosu ile gerek bakımından oldukça kalabalık karar kıldık. Geliştirdiğimiz sonra bu sınavlarda başarılı Mikro Yazılım ekosistemine, bir nüfusa sahip olduğunu r Akademikro eğitim sistemini, Enocta'nın olan çalışanların online olarak gerekse de iş dünyasına düşündüğümüzde, bu kısır konusunda Enocta sağladığı platform üzerinde sertifikalanması sağladık.

DemoTalebi

İş Ortağımız size uygulamalı Mikro Yazılım programları sunumu yapacak. Programlarımızla tanışarak, işletmenizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak ürünü tespit edebilirsiniz.

Bize Ulaşın