Mikro Yazılım İhracat Yapmaya Hazırlanıyor - Ekonomist Dergisi

Ekonomist Dergisi

Mikro Yazılım, bugün Türkiye'nin önde gelen köklü kurumsal ve ticari yerli yazılım şirketlerinden biri. Yıl içinde Zirve Yazılımla güçlerini birleştirdiklerini söyleyen Mikro Yazılım Genel Müdürü AlpaslanTomuş, önümüzdeki dönemdeTürkiye'deki pazar payı ve pozisyonlarını daha da güçlendirerek ihracat yapmanın da gündemlerinde yer aldığını söylüyor. Mikro Yazılım, 3 yıl önce, marka yatırımları ve iletişiminde radikal bir değişim sürecine girdi. Bu noktada, 2015'in ikinci yarısını Mikro Yazılım olarak markamız açısından bir relansman dönemi olarak nitelendirebiliriz. Marka değişim sürecini nasıl yönettiniz? Relansman sürecimiz öncesinde firmayı şimdi ve gelecekte doğru konumlandırmak ve sürdürülebilir bir marka stratejisi belirlemek adına pek çok çalışma yaptık. Hedef kitlemizi doğru tanımlamak ve öncelikle Türkiye'de yerli kurumsal ve ticari yazılımların yeni yeni konuşulduğu bir dönemde; 1988 yılında kurulan Mikro Yazılım, o günden bu yana kurumsal ticari yazılım alanında ülkemizin en hızlı büyüyen şirketlerinden bir tanesi olmayı başardı. 2015 yılında markanın relansmanını yapan şirket, bu süreçte şirketi şimdi ve gelecekte doğru konumlandırmak ve sürdürülebilir bir marka stratejisi belirlemek adına pek çok çalışma yapıldı. "MikroYazılım: Büyümek isteyen her şirkete lazım" sloganını kullanmaya başlayan şirket, 2017'yi ikili hanelerde bir büyüme oranı ile kapattı. 2018 yılının ilk aylarında Zirve Yazılım ile Mikro Yazılım güçlerini birleştiren şirket yönetimi 2018'de çeşitlendirecekleri e-Dönüşüm markası e-Mikro hizmetleri ile müşterilerine e-Dönüşüm'ün nimetlerinden maksimum ve konforlu bir şekilde yararlanmalarını sağlayarak şirketlerini sağlıklı büyütmelerine katkıda bulunmayı planlıyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye'deki pazar payı ve pozisyonlarını daha da güçlendirerek ihracat yapmanın da gündemlerinde olduğunu anlatan Mikro Yazılım Genel Müdürü AlpaslanTomuş sorularımızı şöyle cevapladı: MikroYazılım'ın markalaşma hikayesini anlatır mısınız? 30 yıldır Türkiye'nin en 36 / FAST BRANDS Yazılım MİKRO YAZILIM, İHRACAT YAPMAYA HAZIRLANIYOR Mikro Yazılım, bugün Türkiye'nin önde gelen köklü kurumsal ve ticari yerli yazılım şirketlerinden biri. Yıl içinde Zirve Yazılım güçlerini birleştirdiklerini söyleyen Mikro Yazılım Genel Müdürü AlpaslanTomuş, önümüzdeki dönemdeTürkiye'deki pazar payı ve pozisyonlarını daha da güçlendirerek ihracat yapmanın da gündemlerinde yer aldığını söylüyor.Fatoş Bozkuş fbozkus@ekonomist.com.tr Türkiye'de yerli kurumsal ve güçlerini birleştiren şirket yönetimi yaygın tercih edilen ticari yazılım ticari yazılımların yeni yeni 2018'de çeşitlendirecekleri markalarından birisi olan Mikro konuşulduğu bir dönemde; e-Dönüşüm markası e-Mikro Yazılım, uzun yıllardır bilinen 1988 yılında kurulan Mikro Yazılım, hizmetleri ile müşterilerine ve müşteri memnuniyetinin o günden bu yana kurumsal ticari e-Dönüşüm'ün nimetlerinden simgesi olan bir yazılım şirketiydi, yazılım alanında ülkemizin en maksimum ve konforlu bir şekilde Mikro Yazılım, 3 yıl önce, marka hızlı büyüyen şirketlerinden bir yararlanmalarını sağlayarak yatırımları ve iletişiminde radikal tanesi olmayı başardı. şirketlerini sağlıklı bir değişim sürecine girdi. Bu 2015 yılında markanın büyütmelerine katkıda noktada, 2015'in ikinci yarısını relansmanını yapan ^HlTlİKrO^H bulunmayı planlıyor. Mikro Yazılım olarak markamız şirket, bu süreçte şirketi Önümüzdeki dönemde açısından bir relansman dönemi şimdi ve gelecekte doğru Türkiye'deki pazar payı olarak nitelendirebiliriz, konumlandırmak ve ve pozisyonlarını daha da Marka değişim sürecini nasıl sürdürülebilir bir marka stratejisi güçlendirerek ihracat yapmanın da yönettiniz? belirlemek adına pek çok çalışma gündemlerinde olduğunu anlatan Relansman sürecimiz yapıldı. "Mikro Yazılım: Büyümek Mikro Yazılım Genel Müdürü öncesinde firmayı şimdi ve isteyen her şirkete lazım" AlpaslanTomuş sorularımızı şöyle gelecekte doğru konumlandırmak sloganını kullanmaya başlayan cevapladı: ve sürdürülebilir bir marka şirket, 2017'yi ikili hanelerde bir Mikro Yazılım'ın markalaşma stratejisi belirlemek adına pek çok büyüme oranı ile kapattı. 2018 hikayesini anlatır mısınız? çalışma yaptık. Hedef kitlemizi yılının ilk aylarında Zirve Yazılım ile 30 yıldırTürkiye'nin en doğru tanımlamak ve öncelikle 36 / FAST BRANDS

kendi konumumuzu tespit etmek için araştırmalar yaptırdık ve veri topladık. Araştırmalarımızı yaptırdığımız firmaları seçerken, ulusal ve uluslararası anlamda kendi sektörünün önde gelen firmalar ile markaları olmasına önem verdik.Topladığımız verileri ekip olarak hep birlikte yorumladık. Bu noktada hedef kitlemizi tespit etmiş olduk. Geçmiş dönemleri de göz önüne alarak hedef kitlemize paralel bir projeksiyon ortaya koyduk. Hedef kitleye, doğru mesajları, doğru mecralarda iletmek için bize yön verecek partnerleri de büyük bir heyecan ve titizlikle seçtik. Mikro Yazılım olarak tüm bu meşakkatli çalışmalar sonucu ortaya çıkan marka vaadimiz, hali hazırda marka sloganımıza yansımış durumda: "Mikro Yazılım: Büyümek isteyen her şirkete lazım." Neden bu sloganı seçtiniz? Sloganımız, hedef kitlemiz KOBİ'lere yönelik Mikro Yazılım'ın temelde sağladığı yararı anlatmakta. Sloganımız, marka vaadimizi yansıttığı gibi, aynı zamanda Mikro Yazılım'ın bugüne kadarki marka algısını da içinde barındırıyor. Mikro Yazılım'ı tercih eden firmalar, yıllarca süren ve kazan/kazan mantığına ve güvene dayalı olarak gelişen partnerlik ilişkisinde Mikro Yazılım ile birlikte büyümüş ve işlerini geliştirmiş firmalar. İş yapış süreçlerinizde bir değişiklik yaptınız mı bu relansman sırasında? Kurumsal ve ticari yazılım pazarının en köklü ürün sağlayıcısı firmalarından birisi olarak, tüm iş yapış süreçlerimizi yeniden ele aldık. İhtiyaç duyulan iyileştirmeleri ve yenilikleri, sürdürülebilirlik kriteri ile hayata geçirdik. Amacımız zaten yüksek olan müşteri memnuniyetini kalıcı kılıp daha da yukarılara çekmekti. Müşteri memnuniyet düzeyini, hizmet kalitemizi ve ekosistemimizde yarattığımız marka değerini artırmak için çok yoğun ve hızlı süreçler yönettik. Tüm bu çalışmalara paralel olarak, müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla iletişimimiz güçlendirerek potansiyel müşterilerimizle de modern ve farklı kanallardan iletişim kurduk. Hedefimiz, müşterilerimize sağladığımız temel katma değer olan sağlıklı büyümenin, hedef kitlemiz ve müşteri adaylarımız tarafından da anlaşılabilmesini sağlamaktı. Açıkçası bunu da başardığımızı düşünüyorum. Elbette her gün büyüyen ve henüz doymamış olan yazılım pazarına bakacak olursak, aslında hepimiz yolun başında sayılırız. Her gün markamızı doğru şekilde bir sonraki güne taşımak için bu heyecanla çalışıyoruz. Peki Mikro Yazılım geçen yılı nasıl kapattı? Mikro Yazılım, 2017'yi ikili hanelerde bir büyüme oranı ile kapattı. Çalışan sayımız yüzde 17 oranında artarken, yeni kadrolarımız gelişen teknoloji ve dinamikler doğrultusunda yazılım, ürün yönetimi ve e-Dönüşüm hizmetlerimizde orta ve üst düzey yönetici kadrolar olarak pozisyonlandılar. Mikro Yazılım bilindiği gibi bugün Türkiye'nin önde gelen köklü FAST BRANDS / 37  kendi konumumuzu tespit etmek zamanda Mikro Yazılım'ın bugüne potansiyel müşterilerimizle de için araştırmalar yaptırdık ve kadarki marka algısını da içinde modern ve farklı kanallardan veri topladık. Araştırmalarımızı barındırıyor. Mikro Yazılım'ı tercih iletişim kurduk. Hedefimiz, yaptırdığımız firmaları seçerken, eden firmalar, yıllarca süren ve müşterilerimize sağladığımız ulusal ve uluslararası anlamda kazan/kazan mantığına ve güvene temel katma değer olan sağlıklı kendi sektörünün önde gelen dayalı olarak gelişen partnerlik büyümenin, hedef kitlemiz ve firmalar ile markaları olmasına ilişkisinde Mikro Yazılım ile birlikte müşteri adaylarımız tarafından önem verdik.Topladığımız büyümüş ve işlerini geliştirmiş da anlaşılabilmesini sağlamaktı, verileri ekip olarak hep birlikte firmalar. Açıkçası bunu da başardığımızı yorumladık. Bu noktada hedef İş yapış süreçlerinizde düşünüyorum. Elbette her gün kitlemizi tespit etmiş olduk. bir değişiklik yaptınız mı bu büyüyen ve henüz doymamış olan Geçmiş dönemleri de göz önüne relansman sırasında? yazılım pazarına bakacak olursak, alarak hedef kitlemize paralel bir Kurumsal ve ticari yazılım aslında hepimiz yolun başında projeksiyon ortaya koyduk. Hedef pazarının en köklü ürün sağlayıcısı sayılırız. Her gün markamızı doğru kitleye, doğru mesajları, doğru firmalarından birisi olarak, tüm şekilde bir sonraki güne taşımak mecralarda iletmek için bize yön iş yapış süreçlerimizi yeniden için bu heyecanla çalışıyoruz, verecek partnerleri de büyük bir ele aldık. İhtiyaç duyulan Peki Mikro Yazılım geçen yılı heyecan ve titizlikle seçtik. Mikro iyileştirmeleri ve yenilikleri, nasıl kapattı? Yazılım olarak tüm bu meşakkatli sürdürülebilirlik kriteri ile hayata Mikro Yazılım, 2017'yi ikili çalışmalar sonucu ortaya çıkan geçirdik. Amacımız zaten yüksek hanelerde bir büyüme oranı ile marka vaadimiz, hali hazırda marka olan müşteri memnuniyetini kapattı. Çalışan sayımız yüzde sloganımıza yansımış durumda: kalıcı kılıp daha da yukarılara 17 oranında artarken, yeni "Mikro Yazılım: Büyümek isteyen çekmekti. Müşteri memnuniyet kadrolarımız gelişen teknoloji her şirkete lazım." düzeyini, hizmet kalitemizi ve ve dinamikler doğrultusunda Neden bu sloganı seçtiniz? ekosistemimizde yarattığımız yazılım, ürün yönetimi ve Sloganımız, hedef kitlemiz marka değerini artırmak için çok e-Dönüşüm hizmetlerimizde orta KOBİ'lere yönelik Mikro yoğun ve hızlı süreçler yönettik. ve üst düzey yönetici kadrolar Yazılım'ın temelde sağladığı yararı Tüm bu çalışmalara paralel olarak, olarak pozisyonlandılar. Mikro anlatmakta. Sloganımız, marka müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla Yazılım bilindiği gibi bugün vaadimizi yansıttığı gibi, aynı iletişimimiz güçlendirerek Türkiye'nin önde gelen köklü FAST BRANDS / 37

İŞİ NASIL İYİ YAPIYORLAR? "MikroYazılım, işini iyi yapar" Bu şirketin temel prensibi. Peki bunu nasıl hayata geçiriyor. MikroYazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş bunu şöyle anlatıyor: GÜNCEL KALIYORUZ Yazılım firması olarak, firmaların varlıklarını yöneterek işlerini geliştirmelerine katkıda bulunan ve özellikle KOBİ"leri ulusal ve uluslararası rekabete hazırlayan dijitalleşme çözümleri sunuyoruz. Sunduğumuz çözümlerin günümüz dünyasının baş döndürücü hızına ayak uydurması ve güncel kalması son derece önemli ve bir o kadar da zor bir kriter. Mikro Yazılım hem firma olarak hem de sunduğu çözüm ve hizmetler anlamında son derece güncel hatta geleceği görerek hareket kabiliyeti sağlıyor. KALİTELİ ÜRÜNVE HİZMET Marka vaadimizin somut olarak altını doldurmak ve firmaları büyütmek için ürün ve hizmetlerimizin kalitesini en üst seviyede tutuyoruz. SEKTÖRÜ İYİ BİLİYORUZ Sektörü ve müşterilerinizin sektörünü bilmekve daha iyi anlamak adına periyodik araştırmalaryaptırıyoruz ve tüm bilgilerimizi veriye dayandırıyoruz. DOĞRU KONUMLAMA Elde ettiğimiz verileri yorumlayarak hedef kitle/mesaj/ürün ve çözümler/marka konumlanmamızı doğru şekilde gerçekleştiriyoruz. YOL GÖSTERİCİLER Şirketimiz için stratejimizi hayata geçiren firmaları ulusal ve uluslararası kendi alanında lider ve marka olmuş şirketler arasından, bizimle aynı heyecanıyaşamalarına, bizimle aynı dili konuşmalarına ve de en önemlisi elektriğimizin tutmasına da dikkat ederek büyük birtitizlikle seçiyoruz. kurumsal ve ticari yerli yazılım şirketlerinden biri. Önümüzdeki dönemde Türkiye"deki pazar payı ve pozisyonumuzu daha da güçlendirerek ihracat yapmak da gündemimiz içerisinde yer almakta. Bu yılla ilgili olarak hedeflerinizi paylaşır mısınız? Bir yazılım firmasında geliştirme hiç bitmeyen bir süreç. Yakın zamanda 30 yıllık bilgi birikimimizi ve 105 bin kurumsal müşteri deneyimini arkamıza alarak geliştirdiğimiz yeni ürün gamımızı tanıttık. Bu kapsamda, Mikro Yazılım"ı bir yazılım firmasından fazlası haline getiren, müşterilerimizin sağlıklı büyümesine olanak sağlayan ekosistemimizi yeni hizmet ve ürünlerle genişletiyoruz. 2018"de çeşitlendireceğimiz e-Dönüşüm markamız e-Mikro hizmetleri ile müşterilerimizin e-Dönüşüm"ün nimetlerinden maksimum ve konforlu bir şekilde yararlanmalarını sağlayarak şirketlerini sağlıklı büyütmelerine katkıda bulunmayı planlıyoruz. Ülkemizde ticari yazılım kullanım oranı, maalesef gelişmiş ülkelere oranla çok düşük. Yeni geliştirdiğimiz çözümlerle hali hazırda Excel dokümanlarında işletmelerini yönetmeye çalışan firmaların sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerine, bunun ötesinde işlerini büyütmelerine olanak sunan kolay kullanımlı yazılımlar sunacağız. Bir de yeni bir yatırımınız oldu yıl içinde değil mi? Devamı gelecek mi? Evet, Mikro Yazılım olarak 2018 yılı içerisinde Zirve Yazılım ile güçlerimizi birleştirdik. İhtiyaç doğrultusunda gerek organik gerekse de inorganik büyüme planlarımız devam ediyor. İletişim konusunda nasıl bir yol izlediniz ve izleyeceksiniz? İletişim alanında, 360 derece bütünleşik iletişimin ŞaBffMm f" gücüne inanan ender yazılım şirketlerinden biri olduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz. Mikro Yazılım olarak hem konvansiyonel hem dijital hem de sosyal medyada birbirine entegre iletişim ve doğru kurgularla mesajlarımızı doğru hedef kitleye doğru mecra üzerinden aktardık ve aktarıyoruz. Yeni dönemde de bu alanlardaki güçlü iletişimimize devam etme kararlılığı içerisindeyiz. Yeni vizyonumuz ve yeni ürünlerimizin iletişimine yine doğru kanallardan doğru hedef kitlelere ulaşma ve mesajlarımızı en etkin şekilde iletme kurgusu ile devam edeceğiz. Markanızı geleceğe güçlü taşımak adına bundan sonra yapmayı planladığınız çalışma ve yatırımlar neler? Marka stratejimize ve iletişim kanallarımıza olan yatırımlara, artırarak devam edeceğiz. Büyümek isteyen her şirkete lazım mottomuzun somut olarak altını dolduracak nitelikte farklı projeler hayata geçiriyoruz. Bu katma değerli uygulamalarımızı doğru zamanlarda doğru hedef kitle ile buluşturuyor olacağız. Mikro Yazılım kullanıcıları, iş ortakları, çözüm ortakları ve ekosistemi ile birlikte hem büyümeye hem de KOBİ"leri büyütmeye devam edeceğimizi rahatlıkla söyleyebiliriz. 38 / FAST BRANDS kurumsal ve ticari yerli yazılım şirketlerinden biri.

DemoTalebi

İş Ortağımız size uygulamalı Mikro Yazılım programları sunumu yapacak. Programlarımızla tanışarak, işletmenizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak ürünü tespit edebilirsiniz.

Bize Ulaşın