ODAĞIMIZ KOBİ'LERIN DİJİTAL ORTAĞI OLMAK - Ekonomist

"ODAĞIMIZ KOBİ'LERIN DİJİTAL ORTAĞI OLMAK"

Türkiye'nin en büyük ikinci özel entegratörü e-Mikro, hem yarattığı yeni ürünleri hem hayata geçirdiği işbirlikleri ile iddialı büyümesini sürdürüyor. Kurumsal ve ticari yazılım pazarında, 30'dan fazla sektörde 105 binin üzerinde müşteriye temas eden Mikro Yazılım'ın e-Dönüşüm uzmanı markası e-Mikro, önümüzdeki dönemde de yeni senaryolara hazır.
1988 yılında kurulan Mikro Yazılım, 2013'te e-Devlet uyumlu ve diğer e-Dönüşüm ürünlerini e-Mikro markası altında topladı. Bugün e-Mikro, hem ticari yazılım hem e-devlet uyumlu e-dönüşüm süreçlerinde KOBİ'lerin sağlıklı büyümesine yardımcı bir partner olarak çalışıyor. "Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin 2. büyük özel entegratörüyüz" diyen Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş, Mikro Yazılım olarak Türkiye dışında Azerbaycan ve çeşitli Ortadoğu ülkelerinde de tercih edildiklerini açıklıyor.
Türkiye'de şirketlerin yalnızca yüzde 25'inin kurumsal ve ticari yazılım kullandığına dikkat çeken Tomuş, buradan hareketle öncelikli odaklarının iç pazar olduğunu belirtiyor. "Yerli yazılım üreticilerinden biri olarak, ülkemizde daha gitmemiz gereken çok yol var. Şu an için öncelikli o'dağımız iç pazar. Diğer taraftan, bir sonraki adımda yurt dışında da atılım yapmak için önümüzde bir engel görmüyoruz" diyen Tomuş, sözlerini  şöyle sürdürüyor: "Önümüzdeki dönemde çeşitli finans kurumları ve özel sektörel yazılımlarla sağlayacağımız entegrasyonlarla ürün ve hizmetlerimizin katma değerlerini kullanıcıların iş hayatlarını kolaylaştıracak şekilde artıracağız. Örneğin Garanti Bankası ile hayata geçirdiğimiz iş birliğiyle, kullanıcılarımız Garanti Bankası internet şubesi işlemlerini yazılım programlarımız içinden gerçekleştirebiliyor."
Mikro Yazılım Genel Müdürü Alpaslan Tomuş ile e-Mikro çatısı altındaki çalışmalarını ve gelecek hedeflerini konuştuk:
Bugün hangi sektörlere ne tip ürün ve hizmetler veriyorsunuz?
Mikro Yazılım olarak Türkiye'de yerli kurumsal yazılımların yeni yeni konuşulduğu bir dönemde 1988 yılında kurulduk. Kurumsal ticari yazılım alanında en geniş ürün yelpazesine ve müşteri portföyüne sahip yazılım şirketlerinden biriyiz. Geliştirdiğimiz kapsamlı ve fonksiyonel yazılımlarla şirket varlıklarının iyi şekilde yönetilmesine yardımcı olmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar otomotivden dağıtıma, inşaattan üretim ve perakendeye kadar her sektörde iş yapış biçimlerini önemli ölçüde değiştiren yazılımlar ürettik. Ürün ve hizmetlerimiz Türkiye'de ve ülke sınırlarının ötesinde 105 bini aşkın işletmeyle buluşuyor.
2013 yılında özel entegratör hizmeti vermeye başladık. Dijital dönüşümün parçası olarak, e-Devlet uyumlu ve diğer e-Dönüşüm ürünlerimizi, e-Mikro markası altında topladık. e-Mikro markamızı hem ticari yazılım hem e-devlet uyumlu e-dönüşüm süreçlerinde KOBİ'lerin sağlıklı büyümesine yardımcı bir partner olarak konumluyoruz.
Bugün geldiğimiz noktada Türkiye'nin 2. büyük özel entegratörü konumundayız.
Mikro Yazılım müşterilerimiz, www.emikro.com.tr web sitesi üzerinden uygun maliyetli e-Devlet uyumlu hizmeterimizi kullanabiliyor. Mikro Yazılım kullanıcıları, tüm ürünlerden ortak para birimi My e-Kontör kullanarak yararlanabiliyor. e-Fatura, e-Arşiv, e-Defter, e-Bordro, e-Mutabakat, Mikro KER e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzundan oluşan e-Mikro hizmetleri, hem pek çok operasyonel ve legal maliyetten tasarruf ettiriyor hem işlemlerin hızlı ve güvenli şekilde gerçekleşmesini sağlıyor.
Peki hangi ürün ve hizmetlerde nasıl bir büyüme stratejiniz var?
Bu yıl mayıs ayında lansmanını yaptığımız yeni ürün ailemiz Mikro Run, Mikro Jump, Mikro Fly, Mikro Müşavir ve MikroX ile yeni ürün gamımızı doğru hedef kitlelerle buluşturduk, Küçük işletme, esnaf, serbest meslek sahibi ve girişimler için Mikro Run ve bulut tabanlı MikroX'i konumlandırdık. KOBİ'lerin sağlıklı ve kontrollü büyüme ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte Mikro Jump ürününü tasarladık. Özellikle çalışan sayısı 50'den fazla olan, hali hazırda kurumsallaşmış, üretim yapan firmalar için de Mikro Yazılım'ın yeni nesil ERP ürünü olan Mikro Fly'ı öneriyoruz.
e-Devlet uyumlu ürünlerimize e-İrsaliye, e-SMM Makbuzu ve e-MM eklendi. Firmaların e-Dönüşüm süreçlerinde de katma değerli ürün ve hizmetlerimizle önümüzdeki dönemdeki yeni düzenlemelere ve olası senaryoların tümüne hem altyapı hem istihdam olarak hazırız.

"TÜRKİYE'DE YAZILIM KULLANIMI ÇOK DÜŞÜK
AVRUPA'DA YÜZDE 40 Yazılım sektörü tüm dünyada büyük bir atılım yaptı. Endüstri 4.0 ve yapay zeka, yenilikçi teknoloji devriminin önemli basamakları haline geldi. Akıllı teknolojilerin ve yapay zekanın kısa, orta ve uzun vadede hem günlük hayatımızda hem iş hayatında pek çok radikal değişikliğe neden olacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye özelinde bakarsak, kurumsal ve ticari yazılım kullanım oranlan Avrupa ve Amerika'ya oranla ne yazık ki ülkemizde çok düşük. Avrupa'da kurumsal yazılım kullanım oranlan yüzde 40'ların üstünde. Türkiye'de ise bu oran yüzde 25'lerde. önümüzdeki dönemde devletin e-Dönüşüm stratejilerine paralel olarak bu durumun değişeceğini ve pazarın büyüyeceğini söyleyebiliriz. KOBİ'LERE GÜÇ KATAR Kurumsal ve ticari yazılımların şirketler tarafından kullanımının artması, kurumsallaşma ve sağlıklı büyüme için son derece önemli bir adım. KOBİ'ler bu yazılımları kullanarak ulusal ve uluslararası rekabette ellerinin güçlendirebilir. Yine bu sayede ülke İhracat oranlarında da önemli farklılaşmalar gerçekleşebilir. Yazılım sektörünün tümüne bakacak olursak da Türkiye'nin yazılım ile birlikte gerçekleşen teknoloji devrimini yakalayamaması için önümüzde hiçbir engel göremiyoruz. Bir strateji olarak eğitim ve öğretim kurumlanndan başlayarak bu konuya eğilir ve bu alanda yetişmiş insan kaynağı doğru şekilde konumlandırılıra, ulusal bir politika olarak yazılım firmaları yurt içinde ve dışında desteklenirse Türkiye yeni dönemde uluslararası rekabette güç kazanır.

Mikro Jump ürününü tasarladık. Özellikle çalışan sayısı 50'den fazla olan, hali hazırda kurumsallaşmış, üretim yapan firmalar için de Mikro Yazılım'ın yeni nesil ERP ürünü olan Mikro Fly'ı öneriyoruz. e-Devlet uyumlu ürünlerimize e-İrsaliye, e-SMM Makbuzu ve e-MM eklendi. Firmaların e-Dönüşüm süreçlerinde de katma değerli ürün ve hizmetlerimizle önümüzdeki dönemdeki yeni düzenlemelere ve olası senaryoların tümüne hem altyapı hem istihdam olarak hazırız.
Türkiye dışında hangi ülkelerde hizmet veriyorsunuz? Bu yıl bu ülkelere yenileri katıldı mı, hangileri?
Türkiye dışında Azerbaycan gibi Türki Cumhuriyetleri ve çeşitli Orta doğu ülkelerinde ürünlerimizi tercih eden firmalar var. Ancak Türkiye'deki kurumsal ve ticari yazılım pazarına baktığımızda, ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerin yalnızca yüzde 25'inin kurumsal ve ticari yazılım kullandığını görüyoruz, Yerli yazılım üreticilerinden biri olarak, ülkemizde daha gitmemiz gereken çok yol var. Şu an için odağımız iç pazar. Ancak uzun yıllara ve yüz binlerce kullanıcıya dayanan büyük bilgi birikimi ve müşteri deneyimini yurt dışına da taşımamız için önümüzde hiçbir engel yok.
Önümüzdeki 2-3 yıl için büyüme planlarınız nasıl şekilleniyor?
Mikro Yazılım'da henüz açılmamış olandan, binlerce çalışanı olana kadar tüm işletmelerin ticari hayatlarını kolaylaştıran ürün ve hizmetleri geliştiriyoruz. Ürün ve hizmetlerimizi müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda büyütebilecekleri şekilde planlıyoruz. Bu şekilde müşterilerimiz hem ihtiyacı olmayan özellikler için bir ücret ödememiş oluyor hem işletmesini büyütünce gelişen ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde programını yükseltebiliyor. Ayrıca yazılım sektöründe yepyeni bir uygulama olan kiralama modeli ile müşterilerimizin yüksek yatırım maliyetlerini yapmasına gerek kalmadan ürünlere sahip olma fırsatı sunduk. Dijitalleşme yolundaki tüm KOBİ'lerimizin e-Dönüşüm ihtiyaçları için de e-irsaliyeden e-Defter saklamaya, e-faturadan KEP'e kadar tüm e-Mikro ürünlerimiz ile yanlarında olmaya devam edeceğiz.
Önümüzdeki dönemde çeşitli finans kurumları ve özel sektörel yazılımlarla sağlayacağımız entegrasyonlarla ürün ve hizmetlerimizin katma değerlerini kullanıcıların iş hayatlarını kolaylaştıracak şekilde artıracağız.Bu konuyu örneklemek gerekirse yakın dönemde Garanti Bankası ile hayata geçirdiğimiz iş birliğiyle, Mikro Yazılım kullanıcıları Garanti Bankası internet şubesi işlemlerini yazılım programlarımız içinden gerçekleştirebiliyor, Bu tarz iş birliklerini önümüzdeki dönemde de artırarak zenginleştireceğiz.
Yakın dönemde yeni bir segmente yeni özel ürünler görecek miyiz?
30 yıllık geçmişimize baktığımızda bizi rakiplerimizden ayrıştıran en temel farkın, müşterilerimizin sağlıklı şekilde büyümelerini sağlamamız olarak görüyoruz. Pek çok müşterimiz daha küçük ölçekliyken bizi tercih ediyor. Zaman içinde esnek çözümlerimiz sayesinde ticari faaliyetlerini kontrol altına alıyor, sağlıklı şekilde büyüyorlar. Bu noktadan hareketle" Mikro Yazınm Büyümek isteyen her şirkete lazım" diyoruz. Bugün inşaat, otomotiv, perakende ve hizmet başta olmak üzere 30'dan fazla sektöre ürün ve hizmet sunuyoruz. Her ölçekten 105 binin üzerinde müşteri portföyüne sahibiz. Önümüzdeki dönemde de küçük ölçekli şirketleri ve KOBİ'leri büyütmeye yönelik stratejimizi, yenilikçi ürün ve çözümler, katma değerli servislerle desteklemeyi planlıyoruz. Özellikle bulut tarafında girişimci, küçük esnaf, serbest çalışan firmalara yönelik geliştirdiğimiz MikroX ve e-Dönüşüm uzmanlığımızı aktardığımız e-Mikro markasının genişleyen ürün portföyüyle pazardaki iddiamızı koruyacağız. Yerli ve milli yazılım pazarının önemli oyuncularından biri olmaya devam edeceğiz. Bu anlamda Ar-Ge çalışmalarını, teknolojik ve insan kaynakları anlamındaki altyapı yatırımlarımızı, büyüyen ve gelişen müşteri ve ürün portföyümüz doğrultusunda kanal yapımıza yaptığımız yatırımları artırarak sürdüreceğiz.
Bugün şirket olarak gündeminizdeki en önemli konular neler?
Bugün şirket olarak gündemimizdeki en önemli konu kendimizi, firmaların sağlıklı ve kontrollü büyümesini sağlayarak ve ulusal- uluslararası pazarlarda rekabet avantajı sağlayacak dijital bir partner olarak konumlanmak. Tüm ürün ve hizmetlerimizi bu odak çerçevesinde tasarlıyor ve geliştiriyoruz. Hatta iş birliklerimizi de bu odağa bağlı kalarak kullanıcılarımızın iş hayatlarını kolaylaştıracak nitelikte hayata geçiriyoruz.

DemoTalebi

İş Ortağımız size uygulamalı Mikro Yazılım programları sunumu yapacak. Programlarımızla tanışarak, işletmenizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak ürünü tespit edebilirsiniz.

Bize Ulaşın