04.04.2019 TARİHLİ 10A SÜRÜMÜNDE YAPILAN DÜZENLEMELER DOKÜMANI

04.04.2019 Tarihli 10a Sürümünde Yapılan Düzenlemeler

Düzenleme Detayları

•Temel, Modüler, Sektörel sekmelerindeki tüm menülerin "Tüm menüyü kapa (F5)" fonksiyonu ile kapanması için düzenleme yapılmıştır.
•Parti-Lot kartında yer alan kod bilgilerinin tüm form dökümünde alınabilmesi sağlanmıştır.
•Önceki versiyonlardan V16 programlarına aktarım yapılan datalarda stok kartlarındaki görsellerin evrak form dizaynlarında alınabilmesi için düzenleme yapılmıştır. Not: Yeni yapılacak olan dizaynlarda herhangi bir düzenleme yapılmasına gerek kalmadan döküm alınabilecektir. Eski form dizaynlarında stok kartında yer alan görselin dökümünün alınabilmesi için Desing/User Interface sekmesinde bulunan SnglePageOnly alanının işaretlenmesi gerekmektedir.
•Stok Tanıtım Kartı (011300) /Takip detayları sekmesinde Beden ve Renk detaylı seçenekleri "Hayır" olarak seçilmiş ve  beden-renk kırılımları tanımlanmış stokların Sayım Sonuçları Giriş Fişi' nden (012800) sayım değerleri girilirken renk-beden detayı girilmeden ilerlenmesi sağlanmıştır.
•Excel'den Fatura Oluşturma (010401) menüsünden farklı seri ile oluşturulmak istenilen faturaların ayrı ayrı oluşturulması için düzenleme yapılmıştır.
•Multi Kod Tanıtımı (011970) menüsünden daha önce tanımlanmış olan multi kod kartının  cari kodu ve Stok/Hizmet/Masraf kodları alanlarında seçim yapılarak ilerlendiğinde ekrana gelmesi sağlanmıştır.

•Borç Dekontu (043100) menüsünden cariye borç girişi yapılarak evrak kayıt edildikten sonra standart formda yazıcıya dök seçeneği ile ilerlenip yeni bir borç dekontu açıldığında; evrak alt kısmında bir önceki carinin ismi ve önceki evrak değerinin ekrana gelmemesi için düzenleme yapılmıştır. 
•Müşteriye Satış Pos Fiş-Fatura İnceleme (100004) menüsünde shop fatura silme işlemi yapılabilmesi için düzenleme yapılmıştır.
•Program ana ekrandaki menü font ayarlarının ayarlar menüsünden kullanıcı seçimine göre dizayn edilmesi durumunda programa tekrar girişte yapılan dizayn ile gelmesi için düzenleme yapılmıştır.
•Bütçe Planlama Küp'ü (037201) menüsünde Operasyon/MS Excel'e aktar fonksiyonu ile verilerin Excel'e aktarımı yapıldığında bütçe dönemlerinin sıralı olarak gelmesi için düzenleme yapılmıştır.
•Fiyat Değişikliği Fişi'nden (031200) promosyon belirtilip stoklar için yeni fiyat belirlenerek kaydetme aşamasında açılan pencereden promosyon bitiş evrakını kaydet butonu ile işlem tamamlanıp promosyon bitişi yapıldığında;  yeni  fiyat değişikliği fişinden aynı stok için yeni bir fiyat değişikliği daha yapılabilmesi sağlanmıştır.
•Fiyat Değişikliği Fişi'nden (031200) "Toplu değişiklik" ile ilerlendiğinde açılan penceredeki hangi kartlar için alanında "sadece genel stok kartı" seçeneği ile ilerlendiğinde; stokun mevcut satış fiyatının değiştirilmesi sağlanmıştır.

•Ana ekranda kullanılan sağ tuş/yardımcı menü tipinin radyal yapıda kullanımında veri tabanı seçme (ALT+A) kısa yolunun kullanılabilmesi için düzenleme yapılmıştır.
•Çalışanlara Ait Kimlik Bildirme Belgesi (114950) menüsünden resim tanımlı olan personel sicil kartlarının çağrılabilmesi sağlanmıştır.
•İzin Formu (111500) menüsünden dizayn açıldıktan sonra tekrar kayıt edilerek döküm alınmak istendiğinde karşılaşılan "Dosya bulunamadı" uyarı mesajının ekrana gelmeden döküm alınabilmesi için düzenleme yapılmıştır.
•Satış faturası (061190) oluşturulduktan sonra Satış Faturaları Yönetimi (368012) menüsünde ilgili faturanın detayına girerek değişiklik yapıldığında; e-Fatura tipinin değişmemesi için düzenleme yapılmıştır.
•Defter Beyan, Devir Fişleri Gönderimi' nden (259853) sabit kıymet gönderimi yapılabilmesi sağlanmıştır.
•DB Exim ile terminal makineden Mikro Import aracılığıyla aktarım yapılırken ana makine adı ve aktarım yapılacak olan tablo adlarının uzun olmasından kaynaklanan uyarıların engellenmesi ve aktarımın yapılabilmesi sağlanmıştır.
•Stok Tanıtım Kodlarına Göre Satış Karlılık Raporu' nda (032561) "KDV hariç net satış değeri" kolonunda düzenlemeler yapılmıştır. 

•Mikroshop satışında birden fazla miktarda satılan ürünün satışı yapılırken cari kodu vb. alana konumlandığında satış tutarının bir birimlik birim fiyata dönmesi ile ilgili düzenleme yapılmıştır.
•İzin formu girilirken personelin çıkış tarihinin kontrol edilmesi ve eğer personelin çıkış tarihi varsa çıkış tarihinin olduğu bir izin kaydı girerken uyarı mesajının ekrana gelmesi sağlanmıştır.
•Satın alma şartı tanımlanırken brüt fiyat girildikten sonra iskonto oranı belirlenip, KDV ayır fonksiyonu ile devam edildiğinde stokun net tutarının hesaplamasında düzenleme yapılmıştır.
•Renk beden detaylı oluşturulan yeni tip form dizaynlarından döküm alınırken, tüm satırların detay bilgisinin dökümünün alınabilmesi sağlanmıştır.
•Z Raporu Satış Girişi (061290) menüsünden giriş yapılarak , İşletme Gelir Hareketleri' nden (261200) Ctrl+E ile entegrasyon yapıldığında evrak tipinin Z raporu olarak entegre edilmesi için düzenleme yapılmıştır.
•Univera - EnRoute Plus Entegrasyonu (XML)/ Tahsilat Aktarımları' ndan  (246082) XML dosyası aktarılırken okunan kayıt kadar aktarım yapılması sağlanmıştır . 
•Mikroshop ekranında ödemeden satış ekranına geçişte, satır birleştirme işlemi promosyonlar sonrasında çalışacak şekilde düzenlenmiştir.

•Mikroshop satış ekranında satır sayısı arttığında okutulan barkodların tamamının okunması için düzenleme yapılmıştır.
•Özet Tabloların Güncellenmesi (505046) menüsünde parametre açıklamalarının görüntülenmesi ve güncellenmesi istenen tabloların başarılı şekilde güncellenmesi sağlanmıştır.
•Perakende Yönetimi modülünde bulunan Kasa Satış Raporları' nda evrak detaylı rapor alındığında ödeme bilgisi satırlarının görüntülenmesi sağlanmıştır.
•Personel Formu e-Posta Gönderimi (113622) menüsünde her personel için e-posta gönder onayının alınmasına gerek olmadan gönderilebilmesi için düzenleme yapılmıştır. Not: Evrak döküm parametrelerindeki  "e-posta ekranı her zaman açılsın" parametresi pasif ," Dökümde mesaj ekranı çıkmasın" parametresinin ise aktif edilmesi gerekmektedir.
•Çok Dövizli Teklif Fişi' nden (031250)  evrak girişi yapılırken stokun peşin satış fiyatı tanımlanmış ise kar oranının -100 olarak girilebilmesi ve peşin satış fiyatından -100 kar oranı ile hesaplama yapılarak oluşturulabilmesi sağlanmıştır. 
•Ürün ve Yarı Ürünlerin Tarih Bazında İhtiyaçlarını İzleme ve İş Emri Oluşturma (231305) menüsünde Tarih Grubu alanı seçildiğinde karşılaşılan "SQL cümlesi açılamadı" uyarı mesajının ekrana gelmemesi ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

•İhracat Tanıtım Kartı' nda Nakliyeci ve Gümrük Müşavirliği Adı alanlarında arama yapılarak cari seçimi yapıldığında kod ve ad alanlarının doğru yapıda atanması için düzenleme yapılmıştır.
•Satış Faturası' ndaki  (061190) "Açık/ Kapalı"  alanında  "Kasadan kapanacak" seçilerek oluşturulan faturaların, Satış Faturaları Yönetimi menüsünde mouse ile sağ tıklayarak  "Faturayı göster, dosyaya kaydet veya e-Fatura oluştur" seçimlerinden herhangi biri ile devam edildiğinde karşılaşılan uyarı mesajının ekrana gelmemesi ile ilgili düzenleme yapılmıştır.
•Muhasebe fişlerinde alternatif dövizlerin kapanması yapılırken eğer alternatif döviz, ters bakiye veriyorsa bakiyeyi kapatmak için Ctrl+O fonksiyonu ile ilerlendiğinde açılan parametre ekranına "Hesabın ana döviz bakiye ve alternatif döviz bakiye durumu farklı ise dengeleme kaydı oluşturulsun" parametresi eklenmiştir. Parametre aktif edilerek ilerlenir ise eğer alternatif döviz ters bakiye veriyorsa bakiyeyi kapatmak için muhasebe fişine 0,01 kuruşluk bir satır eklenecektir.
•Hizmet, stok ve masraf kartlarında *.#SOM# yapısında artıkel tanımlanırken karşılaşılan "Kartdataset" uyarı mesajının ekrana gelmemesi ile ilgili düzenleme yapılmıştır.
•Defter Beyan sistemindeki satış işlemlerinde özel matrah seçildiğinde; KDV'siz işlem 'Satış tür kodu' özel matrah ise KDV siz işlem kolonunun işaretlenmemesi sağlanmıştır.

•Gelen e-Fatura kabulünde stok hareket bilgisinin de oluşturulması için düzenleme yapılmıştır.
•e-Posta Parametreleri (091460) menüsündeki Tablo e-Posta Gönderim Parametreleri sekmesinde bulunan "E posta kime gitsin " alanında girilen bilginin kayıtlı kalması için düzenleme yapılmıştır.
•Defter Beyan sistemine müstahsil evrakı gönderilirken karşılaşılan uyarı mesajının gelmemesi ve gönderimin yapılabilmesi için düzenleme yapılmıştır.
•Tamir/ Teknik Servis Yönetimi modülünde kayıtlı servis formuna satır eklenebilmesi sağlanmıştır.
•Tahsilat ve Tediye evraklarındaki makbuz dökümünde valör bilgilerinin dökülmesi için düzenleme yapılmıştır.
•Satış Faturaları Yönetimi' nden (038012) Tevkifatlı bir fatura üzerindeyken sağ tuş fonksiyon menüsündeki benzer evrak oluştur ile yeni fatura oluşturulduğunda tevkifat rakamlarının da hesaplanması için düzenleme yapılmıştır.

•Raporlardaki zamanlanmış görevler aracılığı ile yeni bir görev tanımlanırken; parametre sakla fonksiyonu ile parametre saklanmamış raporlarda parametre adının otomatik olarak "Varsayılan" gelmesi için düzenleme yapılmıştır.
•Program Akış Parametreleri (091400)/ Sipariş Parametreleri' ndeki '' Siparişler sipariş deposundan farklı bir depodan karşılanabilir '' parametresi aktif ise depo no  uzun olan alış ve satış evraklarında sipariş seçiminde (F9) düzenleme yapılmıştır.

•Cari Hesap Bilgileri Aktarımı (101706) menüsünde aktarım sırasında karşılaşılan "An insufficient number of …. " uyarı mesajının ekrana gelmemesi ve aktarımın yapılabilmesi sağlanmıştır.
•Tek makine ile çalışılan sistemlerde Mikro Drive parametrelerinin tanımalarının yapılabilmesi için düzenleme yapılmıştır.
•Defter Beyan sistemine KDV' siz özel matrah satışlarının gönderiminin yapılabilmesi için düzenleme yapılmıştır.
•Defter Beyan sistemine devir fişi gönderimi yapılırken karşılaşılan uyarı mesajının ekrana gelmemesi ve gönderimin yapılabilmesi sağlanmıştır.
•Gelen e-İrsaliye  kabulünde karşılaşılan "List index out of bounds" uyarı mesajının ekrana gelmemesi için düzenleme yapılmıştır.
•Banka hesap özetinden fiş oluşturma menüsündeki SQL sorgusu kullanımında karşılaşılan uyarı mesajının ekrana gelmemesi için düzenleme yapılmıştır.


Detayı Gör
DemoTalebi

İş Ortağımız size uygulamalı Mikro Yazılım programları sunumu yapacak. Programlarımızla tanışarak, işletmenizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak ürünü tespit edebilirsiniz.

Bize Ulaşın