04.04.2019 TARİHLİ MİKRO FLY 10A SÜRÜMÜ GÜNCELLEME DOKÜMANI

04.04.2019 Tarihli Mikro Fly 10a Sürümü

Personel İzin Taleplerinde Kademeli Onay Sistemi

Personel izin taleplerinin, hiyerarşik yapıya uygun şekilde kademeli olarak onaylanabilmesi sağlanmıştır. Bu yapı ile birlikte personeller için oluşturulmuş olan izinlerin talebe göre bir ya da birden fazla kademeli onay ile yönetilebilmesi sağlanmıştır.

Personel izinlerinin kademeli olarak onaylanması için; Personel Yönetimi modülünde yer alan İzin Yönetimi menüsüne İzin Talep Onaylama Operasyonları menüleri eklenmiştir. İlgili satırda Kademeli onay uygulanacak mı ? parametresi «Evet» olarak seçilerek kaydedilmelidir.

Uygulama Detayları;

Parametre tanımı sonrasında Kullanıcı Onay Tanımları (097551) menüsünden hangi kullanıcıların hangi kademeli ile izin onaylayacağı belirlenmelidir. Menüye giriş yapıldığında ilk olarak kademeli onay yapacak kullanıcının seçileceği kullanıcı seçim ekranı karşınıza gelecektir. Kullanıcı seçimi yapıldıktan sonra açılan pencereden " Personel izin talep" satırında Onaylayabilir parametresi aktif edilmelidir. Yetki tipi alanında "Amir onayı gerektirir’’ ya da ‘’Onayı yeterlidir" seçimi yapılmalıdır.

Amir onayı gerektirir seçimi yapıldı ise Kendisinden önce kaç kişinin onayından geçmeli alanına minimum bir rakam girilmelidir. Burada girilen değer izin onayının seçilen kullanıcıdan önce kaç kullanıcının daha onayından geçeceğini belirleyecektir. İzin onayı seçtiğiniz kullanıcının ekranına düşmesi için belirtilen sayıda kullanıcının izin talebini onaylaması gerekmektedir.
Onayı yeterlidir seçimi yapılmış ise ilgili kullanıcı direkt olarak izin talebi onaylayabilecektir.
Not: SRV kullanıcısı direkt olarak izin onaylayabilecek yetkidedir.

Uygulama Detayları;

Tüm tanımlamalar gerçekleştirildikten sonra izin talebi onaylama işlemleri İzin Talep Onaylama Operasyonu' ndan (112954) gerçekleştirilecektir. Menü çalıştırıldığında onay bekleyen izin talepleri ekrana listelenecektir. Onaylanmak istenilen izin talepleri seçilerek Operasyon menüsünden Seçili satırları onayla (Ctrl+O) fonksiyonu ile ilerlendiğinde izin talebi onaylanacaktır. Kullanıcı izin talebini onayladığında talebine göre dilerse açıklama detayını da girebilecektir.

Görseldeki izin talep satırında iki ayrı onaydan geçerek seçili kullanıcıya izin talebinin onaylayacağı görüntülenmektedir.

Onaylanan izin talepleri  İzin Talep Onay İptali Operasyonu' ndan (112955) iptal edilebilecektir. Bununla birlikte izin talepleri ile ilgili yapılan tüm işlemler İzin Talep İzleme (112956) menüsünden sağlanabilecektir.Farklı Cari Hesaplar İçin Farklı e-Arşiv Dizaynı KullanabilmeCari Hesaplar bazında özel e-Fatura dizaynı belirleyebilme ve farklı e-Arşiv dizaynları ile e-Arşiv faturası gönderebilme özelliği programlarımıza eklenmiştir. Bu özellik sayesinde belirleyeceğiniz cari hesaplarınıza farklı tasarımlarla e-Arşiv gönderimlerini artık yapabiliyor olacaksınız.
Uygulama için; Cari hesap tanıtım kartı (041110) / Detay bilgiler sekmesine "Özel e-Arşiv dizaynı" alanı eklenmiştir.
Bu alan ile her cari için farklı e-Arşiv dizaynı kullanılabilmesi mümkün olacaktır.
Bu alanda herhangi bir dizayn yolu tanımlanmamış ise sistemde yüklü olan standart e-Arşiv dizaynınız ile gönderim yapılacaktır.

e-Arşiv dizaynınızı tercihe göre istenilen bir klasör içerisinde saklayabilirsiniz. Ancak dizayn yolu tanımlandıktan sonra dizayn dosyası silinmemeli veya yeri değiştirilmemelidir. Aksi takdirde e-Arşiv faturanız standart dizayn ile gönderilecektir. Dizayn dosyasının yeri değiştirilecek ise aynı şekilde dizayn yolunun da yeniden tanımlanması gerekmektedir.

Gelen Fatura Kabulünde Sorumluluk Merkezi ve Proje Kodunun Satır Bazında Seçilmesi

e-Fatura kabulünde cari hareket (Statik alan) ve evrak satırları (dinamik alan) için ayrı sorumluluk merkezi ve proje kodu seçilebilmesi sağlanmıştır. Bu düzenleme ile birlikte Gelen Faturalar (360025) operasyon ekranında fatura kabul aşamasında açılan pencereye "Multikod eşleme ekranı açılsın" parametresi eklenmiştir.

Parametre işaretlenerek işleme devam edilmesi durumunda fatura içerisindeki stok ve hizmet kodlarının Mikro Yazılım programları içerisinde eşlenmiş bir karşılığı bulunsa da; eşleştirme ekranın açılması sağlanmaktadır.

Açılan ekranda faturanın koşullarına göre yeniden satır bazlı sorumluk merkezi  ve proje kodu seçimi yapılarak içeri aktarılması sağlanmaktadır.Dikkat edilmesi gerekenler;

 

Fatura kabul aşamasında stok eşleme ekranında seçilen proje kodu ve sorumluluk merkezi değerleri faturaya her zaman yansıyacaktır. Eğer girilmezse, bu faturaya bağlanan irsaliye ya da sipariş içerisinden proje kodu veya sorumluluk merkezi değerlerini faturaya getirecektir.
Gelen e-Fatura daha önce irsaliye olarak girilmiş olduğunda, stok eşleme ekranından proje kodu ve sorumluluk merkezi girilmeden kayıt edildiğinde irsaliyede Proje kodu ve Sorumluluk merkezi varsa ön değer olarak faturaya ilgili sorumluluk merkezi ve proje kodu bilgileri gelecektir.
Gelen e-Fatura daha önce sipariş olarak girilmiş olduğunda, stok eşleme ekranından proje kodu ve sorumluluk merkezi girilmeden kayıt edildiğinde siparişte Proje kodu ve Sorumluluk merkezi ön değer olarak faturaya ilgili sorumluluk merkezi ve proje kodu bilgileri gelecektir.
Gelen e-Fatura daha önce irsaliye veya siparişte proje kodu ve sorumluluk merkezi seçilmiş ise, stok eşleşme ekranından proje kodu ve sorumluluk merkezi belirtilmesi durumunda faturaya ön değer olarak gelecektir.

İşveren Tarafından Personelin Eş ve Çocuğu İçin Ödenen Sigorta Takibinin Yapılabilmesi

İşverenlerin personel eş ve çocukları için ödemiş olduğu sigortaların takibinin yapılabilmesi sağlanmıştır. Bu düzenleme ile birlikte Personel Yönetimi/Sicil İşlemleri içerisinde yer alan Personel Borç ve Devir Tanımlamaları (111600) menüsündeki ‘Özel sigorta devirleri’ sekmesine 'Devir diğer sigorta eş/çocuk (İşveren)' ve ‘Aylık özel sigorta girişleri’ sekmesine 'Diğer sigorta eş/çocuk (İşveren)' alanları eklenmiştir.

Eklenen 'Diğer sigorta eş/çocuk (İşveren)’ alanı 'Yasal parametreler (116215)' menüsündeki;  'İşverenin ödediği sigortalar için SGK muafiyeti' alanındaki muafiyet dışındadır. SGK primi muafiyetsiz, yani tam olarak kesilecektir.

Tevkifatlı Alış Faturasının Alternatifli Muhasebe Kaydı

Vergi hesap kodları 'İndirilen KDV tevkifat muhasebe kodu' alanına hesap kodu girildiğinde tevkifatlı alış faturası için alternatif muhasebe fişi oluşacaktır.