04.04.2019 TARİHLİ MİKRO MÜŞAVİR 10A SÜRÜMÜ GÜNCELLEME DOKÜMANI

04.04.2019 Tarihli Mikro Müşavir 10a Sürümü 


Mikro Müşavir Programlarında Yapılan Yenilikler

Personel İzin Taleplerinde Kademeli Onay Sistemi

Personel izin taleplerinin, hiyerarşik yapıya uygun şekilde kademeli olarak onaylanabilmesi sağlanmıştır. Bu yapı ile birlikte personeller için oluşturulmuş olan izinlerin talebe göre bir ya da birden fazla kademeli onay ile yönetilebilmesi sağlanmıştır.

Personel izinlerinin kademeli olarak onaylanması için; Personel Yönetimi modülünde yer alan İzin Yönetimi menüsüne İzin Talep Onaylama Operasyonları menüleri eklenmiştir. İlgili satırda Kademeli onay uygulanacak mı ? parametresi «Evet» olarak seçilerek kaydedilmelidir.
Uygulama Detayları;

Parametre tanımı sonrasında Kullanıcı Onay Tanımları (097551) menüsünden hangi kullanıcıların hangi kademeli ile izin onaylayacağı belirlenmelidir. Menüye giriş yapıldığında ilk olarak kademeli onay yapacak kullanıcının seçileceği kullanıcı seçim ekranı karşınıza gelecektir. Kullanıcı seçimi yapıldıktan sonra açılan pencereden " Personel izin talep" satırında Onaylayabilir parametresi aktif edilmelidir. Yetki tipi alanında "Amir onayı gerektirir’’ ya da ‘’Onayı yeterlidir" seçimi yapılmalıdır.

Amir onayı gerektirir seçimi yapıldı ise Kendisinden önce kaç kişinin onayından geçmeli alanına minimum bir rakam girilmelidir. Burada girilen değer izin onayının seçilen kullanıcıdan önce kaç kullanıcının daha onayından geçeceğini belirleyecektir. İzin onayı seçtiğiniz kullanıcının ekranına düşmesi için belirtilen sayıda kullanıcının izin talebini onaylaması gerekmektedir.
Onayı yeterlidir seçimi yapılmış ise ilgili kullanıcı direkt olarak izin talebi onaylayabilecektir.Not: SRV kullanıcısı direkt olarak izin onaylayabilecek yetkidedir.

Uygulama Detayları;

Tüm tanımlamalar gerçekleştirildikten sonra izin talebi onaylama işlemleri İzin Talep Onaylama Operasyonu' ndan (112954) gerçekleştirilecektir. Menü çalıştırıldığında onay bekleyen izin talepleri ekrana listelenecektir. Onaylanmak istenilen izin talepleri seçilerek Operasyon menüsünden Seçili satırları onayla (Ctrl+O) fonksiyonu ile ilerlendiğinde izin talebi onaylanacaktır. Kullanıcı izin talebini onayladığında talebine göre dilerse açıklama detayını da girebilecektir.

Görseldeki izin talep satırında iki ayrı onaydan geçerek seçili kullanıcıya izin talebinin onaylayacağı görüntülenmektedir.
Onaylanan izin talepleri  İzin Talep Onay İptali Operasyonu' ndan (112955) iptal edilebilecektir. Bununla birlikte izin talepleri ile ilgili yapılan tüm işlemler İzin Talep İzleme (112956) menüsünden sağlanabilecektir.

İşveren Tarafından Personelin Eş ve Çocuğu İçin Ödenen Sigorta Takibinin Yapılabilmesi

İşverenlerin personel eş ve çocukları için ödemiş olduğu sigortaların takibinin yapılabilmesi sağlanmıştır. Bu düzenleme ile birlikte Personel Yönetimi/Sicil İşlemleri içerisinde yer alan Personel Borç ve Devir Tanımlamaları (111600) menüsündeki ‘Özel sigorta devirleri’ sekmesine 'Devir diğer sigorta eş/çocuk (İşveren)' ve ‘Aylık özel sigorta girişleri’ sekmesine 'Diğer sigorta eş/çocuk (İşveren)' alanları eklenmiştir.

Eklenen 'Diğer sigorta eş/çocuk (İşveren)’ alanı 'Yasal parametreler (116215)' menüsündeki;  'İşverenin ödediği sigortalar için SGK muafiyeti' alanındaki muafiyet dışındadır. SGK primi muafiyetsiz, yani tam olarak kesilecektir.İşletme ve SM Defteri Entegrasyon Geliştirmeleri

Uygulama Detayları;
Hizmet Tanıtım Kartı' nda ‘Satış muh. kodu’ alanı İşletme/SM defteri hesap tanıtım kartından seçilebilir hale gelmiştir, hizmet kartları için bu doğrultuda uygun hesaplar seçilmelidir.Masraf Tanıtım Kartı' nda ‘Hesap muhasebe kodu’ alanı İşletme/SM defteri hesap tanıtım kartından seçilebilir hale gelmiştir, masraf kartı için bu doğrultuda uygun hesaplar seçilmelidir.
Bu tanımlamalar doğrultusunda evrakların İşletme/SM defterine entegrasyonu ile Defter beyan detayları otomatik olarak oluşacaktır.

Not: İşletme/SM defteri entegrasyonu için Entegrasyon Şekil Parametreleri (096113) menüsünde bulunan ‘Entegrasyon kullanılsın’ seçimini işaretsiz olacak şekilde düzeltiniz. İlgili alan sadece genel muhasebe entegrasyonu için işaretli olmalıdır.


Personel Tahakkuk Entegrasyonunda Defter Beyan Detaylarının Oluşturulması

Entegre parametreleri (259600) / Entegre parametreleri (269600) menülerde bulunan, 

Pers.brüt ücret (İMALAT GİDERİ),
Pers.brüt ücret (PAZARLAMA GİDERİ)
Pers.brüt ücret (GENEL GİDER) alanlarına Defter Beyan sistemine entegrasyon sağlanması için Stopaj kodu ataması yapılması gerekmektedir. Stopaj kodları personel gelir vergisi teşvik kanunlarına göre/ücretin asgari ücret olup olmadığı/ödemenin normal çalışma/ihbar tazminatı/kıdem tazminatı olup olmamasına göre farklılık gösterebilmektedir. Stopaj kodları aşağıdaki gruplara göre oluşacaktır (011,012,013,014,015,016,017,018,019,020):

Muhasebe Vergi Parametrelerinin SMMM Menüsüne Eklenmesi 

Müşavir programlarımızda bulunan SMMM menüsüne Muhasebe Vergi Parametreleri (275002)  eklenmiştir.

Eklenen menü ile daha önceden sadece SRV kullanıcısının, Ayarlar ve Genel Tanımlar menüsünden yapabildiği düzenlemeleri diğer kullanıcılarınızın da yapabilmesini sağlayacaksınız.

Evrak Detaylı Muhasebe Fişinde VKN/TCKN Sorgulama

Müşavir programlarımızda bulunan Mükellef Sorgulama (089972) menüsü ile artık Noterler Birliği sitesi aracılığı ile vergi dairesi veri tabanından vergi/kimlik numarasından firma/şirket unvanı sorgulaması yapılabilmektedir. Evrak Detaylı Standart Muhasebe Fişi' nden (081012) veri girişi yapılırken cari vergi kimlik numarası sütununa vergi/kimlik numarası girildiğinde kayıtlı olmayan cariler için yeni cari kayıt ekranı açılmaktadır.

Açılan karta ‘VKN sorgula’ butonu ilave edilmiştir. Sorgulama sonucunu cari bilgileri, muhasebe kodu girildikten sonra sakla butonuna basılarak saklanmalıdır.