14 Versiyonu / 02.01.2015 tarihli arşiv içeriği

14 Versiyonu / 02.01.2015 tarihli arşiv içeriği… * 2015 Personel - Mali mevzuat değişiklikleri programlarımızda uygulanmıştır.
 Asgari ücret
 Gelir vergisi dilimleri
 SGK taban ve tavan değerleri
 Asgari geçim indirimi
 Sakatlık indirimi
 Kıdem tazminatı tavanı
 Sosyal yardım muafiyet değerleri
* 2015 yılı damga vergisi değerlerindeki değişiklikler programımızda uygulanmıştır.
* 6552 sayılı kanunun 50. maddesine göre SGK tavan düzenlemesi yapılmıştır.
6552 sayılı kanunun 50. maddesi uyarınca sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işlerinde çalışmaya götürülen Türk işçiler için, sigorta primine esas kazanç SGK tavanı düzenlenmiştir.
* Katma değer beyannamesi ekleri (GİB Excel Formatında) menüsü altındaki listelerindeki birleştirme seçeneklerine "Stok GTİP kodlarına göre" seçeneği eklenmiştir.
* Katma değer beyannamesi ekleri (GİB Excel Formatında) menüsü altına İhraç kayıtlı satış fatura listesi (086323) eklenmiştir.
* Katma değer beyannamesi ekleri (GİB Excel Formatında) menüsü altındaki İndirilecek KDV listesinde, gelen e-Fatura'nın GİB numarası, "Alış Faturasının Sıra No.su" alanına taşınmıştır.
* Yükleme emrinden irsaliye fatura oluşturma operasyonu (033705), operasyon parametre ekranına “Miktarı 0 olan satırlar varsa” seçeneği eklenmiştir.


Detayı Gör
DemoTalebi

İş Ortağımız size uygulamalı Mikro Yazılım programları sunumu yapacak. Programlarımızla tanışarak, işletmenizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak ürünü tespit edebilirsiniz.

Bize Ulaşın