14 Versiyonu / 11.02.2015 güncellemesi

*03.02.2015 - MUH, MUH30 ve MUHGVK281 beyannamelerinde değişiklik Muhtasar Beyannamesi MUH, MUH30 ve MUHGVK281 beyannamelerinde değişiklik yapılmıştır.

Ekler kısmında iş yeri / İşçi bilgileri kulakçığı eklenmiştir. Bu bölümde bulunan iş yeri kodu bilgisine İnternet Vergi Dairesinden https://intvd.gib.gov.tr Sorgulamalar/Şube Bilgileri Sorgulama kısmından ulaşabilirsiniz. Bu beyannameleri vermesi gereken mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme programını "Gerekli programlar" bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir. Programda ilgili tanımlamaları, SGK tanımları (116130)/Diğer bilgiler sekmesinden yapabilirsiniz. Bu bölümde, Muhtasar işyeri adı, Muhtasar işyeri türü, Muhtasar işyeri kod ve Mülkiyet durumu tanımlanmalıdır.


*03.02.2015 - KDV1, KDV2 ve KDV9015 beyannamelerinde değişiklik KDV1 beyannamesinde Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) sahibi mükelleflerin 3065 sayılı KDV Kanununun 11/1-c veya geçici 17. maddesi kapsamındaki ihraç kaydıyla teslimlerinin beyanına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. Bu beyannameleri vermesi gereken mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme programını "Gerekli programlar" bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir.


*12.12.2014 - KDV1, KDV2 ve KDV9015 beyannamesi değişiklikleri KDV1 beyannamesinde "Matrah" kulakçığının "Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemler" tablosunun "İşlem Türü" listesindeki 617, 618 No.lu satırlarda ve KDV2 ve KDV9015 beyannamelerinde "Vergi Bildirimi" kulakçığının "Kısmi Tevkifat Uygulanan İşlemlere Ait Bildirim" tablosunun "İşlem Türü" listesindeki 217 ve 218 No.lu satırlardaki 7/10 oranı 5/10 olarak değiştirilmiştir. Mükelleflerimizin güncel Beyanname Düzenleme programını "Gerekli Programlar" bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

*Evrak Detaylı Muhasebe Fişinde toplu güncelleme Evrak detaylı standart muhasebe fişi (081012) içine ALT+C kısa yolu eklenerek, tüm satırları tek bir belgeye bağlama seçeneği eklenmiştir. Seçilen evrak detayı bilgisi tüm satırlar için uygulanabilir olmuştur.
*e-Defter ile ilgili kontrol amaçlı alanlar eklenmiştir.

Firma tanıtım kartı (501110/e-Defter parametreleri/e-Defter Mükellefiyeti başlangıç tarihi Maksimum defter boyutu *Alış-Satış faturalarına yeni alanlar eklenmiştir.


e-Defter işlemleri için Satış/Alış faturalarına üst alanda “Detaylar” sekmesine Belge türüve Diğer belge ise adı alanları eklenmiştir.

Hatırlatma:

16 Eylül 2014 tarihinde kullanıcılarımıza e-posta yolu ile, V14 için yapılacak düzenlemelerin 01.01.2015 tarihinden itibaren durdurulacağı bildirilmişti. Kullanıcılarımızı zor durumda bırakmamak adına, son kez bu konuda bir düzenleme yapılmış ve 11.02.2015 tarihli exe ile yayınlanmıştır.


Detayı Gör
DemoTalebi

İş Ortağımız size uygulamalı Mikro Yazılım programları sunumu yapacak. Programlarımızla tanışarak, işletmenizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak ürünü tespit edebilirsiniz.

Bize Ulaşın