15 Versiyonu / 10.03.2016 Tarihli Arşivin İçeriği

15 Versiyonu / 10.03.2016 Tarihli Arşivin İçeriği

-Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi ile ilgili güncellemeler programlarında düzenlenmiştir.
Dönem, yıl, mükellefiyet şekli ve mükellef bilgileri default getirilmesi sağlanmıştır.
25. sekme Kesinti Yoluyla Ödenen Vergiler sekmesini bilgileri güncelle butonu ile otomatik veri getirilmesi sağlanmıştır.
-KDV Beyannamesi güncellemeleri programlarımıza eklenmiştir.
KDV-1 Beyannamesinde "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosuna 324,325, 326 ve 327 türü, diğer istisnalara 441 türü kodları eklenmiştir.KDV1 versiyonu, 19 olmuştur.
- Muhasebe fişleri yönetimi(081009) menüsüne Evrak Tipi , Evrak Seri , Evrak Sıra, Belge No, Belge Tarihi alanları eklenmiştir.
-Kurlar butonunda, Pazartesi kurlarının güncellenmesinde düzenleme yapılmıştır. Pazartesi günü TCMB’den kur güncelleme yapıldığında (Cuma günü yayınlanan kurlar), Cumartesi ve Pazar günleri için de sisteme kayıt edilmesi sağlanmıştır.
Pazartesi günü kurlarında güncelleme yapılmamış ise, geriye dönük (Cumartesi, Pazar) kayıt girişlerinde, Perşembe gününün kurları ile işlem yapılacaktır.
- Çalışma amaçlı e-Defter(e-Yevmiye ve e-Kebir) (340002) menüsüne hem imzalama hem de zaman damgası ile ilgili seçenekler eklenmiştir.
*Mali Mühür Testi için defterler imzalansın ve beratlar oluşturulup imzalansın
*Test için zaman damgası alınsın


- Muhtasar beyannamede iş grubu 'Öğrenci' seçili personelin 20 grubuna aktarılması sağlanmıştır.
Personel modülünde, Genel parametreler (116111) -> Diğer parametreler -> “Muhtasarda öğrencinin yazılacağı ödeme” parametresi eklenmiştir.-e-Fatura gönderimi için programa belge kontrolleri eklenmiştir.
Kontroller sonucu tespit edilen uyumsuzluk aşağıdaki şekilde raporlanacak ve işlem onayı talep edilecektir.-e-fatura gönderilirken ve görüntülerken log dosyası oluştur parametresi, e-Fatura parametreleri (096158) altındaki genel parametreler sekmesine eklenmiştir.
Eklenen parametre ile, Veritabanı ismi ile oluşan şirket klasörlerinden LOG klasörü altında günlük text dosyalar oluşturur ve kullanıcıların her görüntüleme ve gönderimleri kaydedilmektedir.
-Sabit kıymetlerde Faydalı Ömür Kodlarındaki açıklamalarda güncelleme işlemi yapılmıştır, Mikrokur programında Genel amaçlı tabloları yeniden oluşturma (504003) menüsü ile bir defaya mahsus güncellenmesi yeterlidir.
-Depo kartlarına Bölge Kodu eklendi. Ayrıca bu alanın çoklu depo seçimi olan tüm rapor ve ekranlarda Ctrl+D ile filtre edilebilmesi sağlandı.
-Fatura Listelerine İthalat ihracat kodu ve adı alanı eklenmiştir.
-Tarih sıralamalı kesilen faturalar evrakı dökümü(067120)
-Evrak no sıralamalı kesilen faturalar evrakı dökümü(067110)
-Tarih sıralamalı gelen faturalar evrakı dökümü(067220)
-Evrak no sıralamalı gelen faturalar evrakı dökümü(067210)
- Personel sicil kartları, Personel SGK değiştirme sekmesine “Belgeler aktarılsın” parametresi eklenmiştir.
-Çok dövizli verilen teklifler fişi (031250) yeni tip evrak dizaynında dinamik alanlarda tutar hanesinde Ana Döviz Tutar ve Ana Döviz Birim Fiyat alanları eklenmiştir.
-Servis iş emri operasyonları (825900) menüsü ile servis formu oluşturulması işleminde Evrak seri ve tarih bilgilerinin parametrik olarak sorulması sağlanmıştır.
- Cari hesap borç - alacak eşleme operasyonuna (041460) borç kaydındaki cari hareketin döviz cinsi baz alarak ana tutar ve alternatif tutar eklendi.
- Teklif fişlerinden sipariş evrakı oluşturma veya kapama operasyonu (031303) ekranında Sipariş Cinsi alanına Konsinye seçeneği eklenmiştir.
- Periyodik alış ve satış evraklarına gün hesabına göre ilk faturayı parçalı oluşturma işlemlerine yönelik olarak eklemeler yapılmıştır.
Bu kapsamda ;
Periyodik satış evrakı gün farkı faturalandırma operasyonu (066840)
Periyodik alış evrakı gün farkı faturalandırma operasyonu (066841)
Menüleri eklenmiştir.
-MikroShop Cari Tanıtım İlk Ekrana Müşteri Cep Tel No bilgisi eklenmiştir.

- Bakım talep evrakı (824000)’ndaki belge numarasının servis iş emrinden sonra Bakım evrakı (823000)’na taşınması sağlanmıştır.
- Dönemlere yayılan hizmet kartı (Peşin ödenen gider/Peşin tahsil edilen gelir) bitiş tarihinden önce hizmetin sonlanmasına yönelik geliştirmeler programlarımıza eklenmiştir.
Dönemlere yayılan hizmetleri kapatma operasyonları (066840) menüsü eklenmiştir.
“Operasyon -> Seçili satırları kapat “ işlevi eklenmiştir.
İşlem sonucunda parametrik olarak 2 adet evrak oluşmaktadır.
1. Kapatılma gününe kadarki tutarı giderleştirme/gelirleştirme dekontu.
2. Dönemsel hizmetin bakiyesinin sıfırlanması dekontu (genel amaçlı virman dekontu).
Bu dekont hizmetin alındığı cari hesap ile kapatma işlemi yapmaktadır. İstenirse açılan evrak manuel düzenlenebilir.
Dönemsel hizmet kartındaki bitiş tarihi, kapatılış tarihi olarak revize edilir. (Tutar değiştirilmez).

-Kiralanabilir Varlık Yönetimi modülünde Müşteri Genel Talep Evrakı (167500)’na;
Talep Geliş Tipi alanına ‘’Departmanlar Arası’’ seçeneği,
Talep Hareket Tipi alanına ‘’Teslimat Öncesi Hazırlık’’ seçeneği eklenmiştir.
- Teklif fişlerinden sipariş evrakı oluşturma veya kapama operasyonu (031303) Operasyon parametre ekranına “Teklifin durumu geçerli olsun” parametresi eklenmiştir.

4

İşaretlenmez ise; Sipariş & satın alma kontrol parametreleri (093100) “27 - Yeni sipariş girişinde sipariş durumu ne gelsin” seçeneği geçerli olacaktır.-Cari grubu form dökümü (044514) ile mutabakat gönderimlerinde düzenlemeler yapılmıştır.
“ Mail adresi olmayan cariler için Outlook ekranı açılmasın“ seçeneği eklenmiştir.Mail gönderimlerinde parametrik olarak outlook kullanımı ya da report builder’ın mail ara yüzünün kullanımı sağlanmıştır.
Bu kapsamda;
Mikrokur programında Sistem/Sistem ve Program parametreleri/ Evrak döküm parametreleri (091450) menüsüne ” 47-Yeni tip dökümde mail atarken Outlook kullanma” seçeneği eklenmiştir.
- Cihaz bakım/servis hareket föyü (827200)’nde servis formuna bağlı listelenen satırlar ile ilgili aşağıdaki kolonlar eklenmiştir.
İş emir kodu , İş emri tarihi, Servis Türü,Tüketici kodu/adı,Yetkili adı/soy adı,Yapılan işlemler 1/2/3, Fat. Döviz Cinsi, Makine Çalışma Saati, Servis formu başlama bitiş tarihi, Servis formu başlama bitiş saati, İşçilik(s)yol(km,Araç plakası, Makine sınıfı, Depo ,Sorm. Merkezi, Proje bilgisi, Hareket tipi, Satır açıklama, Fatura/Garanti, Durumu

Teknik düzenlemeler
-E-fatura gönderimlerinde yapılması istenen kontroller için, “dbo.msp_EBelgeKontrol“ isimli bir SQL fonksiyonu eklenmiştir. İsteyen kullanıcılarımız, bu fonksiyonu firmuser.sql içine alarak farklı kontroller ile ilgili ekleme ve düzenlemeler yapabilecektir.
-Aşağıdaki tablolarda, açıklama kolonlarında belirtilen değişikler yapılmıştır.10.03.2016 tarihli programların güncellemesi için, http://crm.mikro.com.tr ye alternatif indirme linkleri aşağıdadır.
Güncelleme hizmetine sahip değilseniz alternatif güncelleme linklerini de kullanmayınız. Güncelleme hizmetine sahip olduğunuzu, kuruluş programına girip, Web hizmetleri kullanıcı kaydı (504002) menüsünü açtıktan sonra Online hizmetler bitiş tarihinizin günün tarihi ve sonrası olduğunu teyit ediniz.Seri9000 için,
https://drive.google.com/open?id=0B4CVzkUOHjRma0VVWlVILVF0ak0
veya
https://drive.google.com/open?id=0B6vCDuACFmzySDFFRE81M0JhQnc
Standart Seri için,
https://drive.google.com/open?id=0B4CVzkUOHjRmU0tWQVZzWXUxWGM
veya
https://drive.google.com/open?id=0B6vCDuACFmzyMEdzYVl4R1ItazQ
Ekonomik seri için,
https://drive.google.com/open?id=0B4CVzkUOHjRmeXVaUnAxdGpfOG8
veya
https://drive.google.com/open?id=0B6vCDuACFmzyZUlyc3BJLWVOM0E

Uygulamalar hakkında detaylı bilgi, soru ve ek bilgi talepleriniz için 0216 544 20 00 destek hattımıza ulaşabilir, crm.mikro.com.tr adresimizde destek sekmesinden maillerinizi iletebilirsiniz.


Detayı Gör
DemoTalebi

İş Ortağımız size uygulamalı Mikro Yazılım programları sunumu yapacak. Programlarımızla tanışarak, işletmenizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak ürünü tespit edebilirsiniz.

Bize Ulaşın