15xx VERSİYONU 11.04.2018 TARİHLİ SÜRÜM İÇERİĞİ

1- Defter-Beyan sistemi ile entegrasyonu ile ilgili iyileştirmeler ve geliştirmeler yapılmıştır. Entegrasyon için, gerekli bilgilerin olduğu dokümana https://drive.google.com/open?id=1E_9WZxrkB4GkfN-yxytokKbwbzrWlOD6 linkinden ulaşabilirsiniz. Defter-Beyan sistemi ile entegrasyon işlemleri için geliştirmeler devam etmektedir.a. Serbest meslek gider hareketleri (251100), Serbest meslek gelir hareketleri (251200) ve Serbest meslek genel hareketleri (251300) menülerindeki hareket girişlerine ‘Defter beyan bilgileri’ için kolonlar ilave edilmiştir.

b.Hareket gönderme işlemleri (259800) menüsünün adı, Hareket gönderme/silme işlemleri (259800) olarak değiştirilmiştir. Defterbeyan sistemine gönderilen hareketlerin sistemden silinebilmesi (Ctrl+L) ve sadece istenilen kayıtların gönderilebilmesi (Ctrl+L) özelliğinin kullanıldığı yönetim ekranı programa eklenmiştir.2. Personel sicil kartları (111100) menüsünde bulunan SGK için, ‘Çıkış Sebebi’ alanına, SGK’nın yapmış olduğu değişiklik nedeniyle aşağıdaki seçimler eklenmiştir.
‘37-KHK ile Kamu Görevinden Çıkarma’
’38-Doğum Nedeniyle İşten Ayrılma’
’39-696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş’
’40-696 KHK ile kamu işçiliğine geçilmemesi sebebiyle çıkış’3. 2017 Dönemi Kurumlar Vergisi beyannamesinde GİB tarafından yapılan değişiklikler programlarımıza eklenmiştir. Kurumlar vergisi beyannamesi (086239) versiyonu, 'KURUMLAR_20' olmuştur.

4. MUH, MUHSGK Beyannamelerinde GİB tarafından yapılan değişiklikler programlarımıza eklenmiştir.
Muhtasar beyannamesi (114917) versiyon numarası ‘MUH_33’ olmuştur. Muhtasar ve SGK prim hizmet beyannamesi (114919) versiyon numarası ‘MUHSGK_5’ olmuştur.

5. Geçici vergi beyannamesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri için) (086241) Geçici Vergi oranı %22 olarak güncellenmiştir.

6. Verilen teklifler stok föyü (031310)'ne, ‘Brüt Birim Fiyatı’ ve ‘Net Birim Fiyatı’ kolonları eklenerek düzenleme yapılmıştır.


7. Değişen GTİP kodları eklenmiştir.


8. Cari kur farkı ekstresi (046776) ne Kur farkı hesaplamasın yapılmaya başlanacağı evrakın tespiti için, ‘Değerlendirilecek hareketler’ seçimi eklenmiştir.