15xx versiyonu/02.11. 2016 Tarihli Arşivin İçeriği

1- Asgari Geçim İndirimi ile ilgili yayınlanan tebliğe istinaden düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir.

1300,99 TL nin altında AGİ dahil ücret alan ve eksik çalışması olmayan personellerin Ek AGİ alması ve Ücretlerinin 1300,99 TL ye düzeltilmesi ile ilgili tebliğ 28.10.2016 saat 10:00 itibariyle yayınlanmıştır.

http://www.gib.gov.tr/node/116171

Konu ile ilgili programda aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır;

*Personel sicil kartlarında ücret bilgileri sekmesinde AGİ’ye tabii olan +
* Personel sicil kartındaki “Asgari ücretlimi” seçeneği “Evet” olan +
* Eksik çalışması olmayan personeller için ,
hesaplama otomatik program tarafından yapılacaktır.
**“ilave edilen AGİ” başlığı ile, ilgili değeri içeren kolon raporlama amacıyla aşağıdaki menülere eklenmiştir:

Tahakkuk kontrol raporu (113130)
Personel Tahakkuk Yönetimi (112950)
Personel Tahakkuk İzleme (112960)
Personel Tahakkuk Kübü (112900)
Tahakkuk İşlem Raporu (113245)

2- Personel modülümüzde Bildirgeler başlığı altında toplu işe giriş ve çıkış bildirimleri için xml oluşturma ve gönderim menüleri eklenmiştir.


3- Programlarımızda, BSMV, TRT payı, Enerji fonu, Çevre temizlik vergisi vs.
gibi vergilerin girişine olanak tanıyan düzenlemeler yapılmıştır.

Vergi ve fon parametreleri (099410) menüsü Mikrokur programında Sistem
menüsü altına eklenmiştir.

Vergi ve fon parametreleri (099410) ekranında düzenlemeler yapılmıştır.
“Vergi kodu” alanı, e-faturadaki vergi kodudur.

Bu alanda F10 (ve combo box) ile tanımlı olan vergilerden biri seçilebildiği
gibi, yepyeni bir kod ile (veya hiç kod girmeden) yeni bir vergi de
tanımlanabilir.

“Giriş masraf kodu” alanı, kolon başlığında da yazdığı üzere, gelen efaturalardaki
farklı farklı vergileri, farklı farklı masraflara işleyebilmeye
olanak sağlamaktadır. Bu alanda masraf kodu tanımlı değilse, eskisi gibi e-
Fatura parametreleri (096158)ndeki “Ek masrafların atanacağı masraf
kodu” çalışacaktır.

Vergi ve fon tanımları, şu anda 50 adet ile sınırlandırılmıştır.Örnek uygulama :
Elektrik tüketim bedeli için satış faturası kestiğimizi düşünelim.
İlgili hizmet seçilip, fiyatı girildikten sonra CTRL+M tuşu ile faturanın bu
satırına ait ek vergiler girilir.

Bu işlem satır bazında ayrı ayrı yapılır ve her satır için en fazla 5 vergi
girilebilir. İlgili vergi için “KDV’li” seçeneği işaretli ise, ilgili tutarda KDV
hesaplanır. BS-BA’ya dahil olup olmama durumu BS-BA formunda
değerlendirilir.

Fatura kayıt edildiğinde ilgili tutar, faturanın cinsine göre, giriş ya da çıkış
muhasebe koduna entegre olmaktadır.“Giriş muhasebe kodu”
Alış faturasında, bu tarz vergiler direkt gider olduğu için; yani; KDV’deki gibi, “indirilen KDV takibi” olmadığı için, alış faturalarında CTRL+M kullanımı normalde olmamalıdır. Örneğin TRT Payı, ayrı bir masraf kartı olarak sisteme girilmelidir. Ancak sistem bütünlüğü açısından ve ileride başka tür vergiler için ihtiyaç olabileceğinden giriş faturalarında da CTRL+M teknik olarak kullanılabilir ve entegre edilebilir.

Faturada, 1’den fazla satırdaki hizmetler için, ayrı ayrı ek vergiler girilmesi durumunda, faturanın toplam Ek vergi tutarları ve detayları, aşağıdaki işaretli alanlarda gösterilmiştir.
Faturanın geneli için de, şu anda en fazla 5 satır vergi tutarı gösterilmekte olup olası ihtiyaç halinde tekrar değerlendirilmeye açıktır.Hizmet ve masraf hesap kartlarına Diğer parametreler sekmesi eklenmiştir.

Bu sekmede hizmet ve masraf kartının BS-BA’ya dahil edilip edilmeyeceği bilgisinin yanı sıra vergi /fon tipi tanımlanarak evraklara otomatik atanması da sağlanabilecektir.İlgili hizmet/masraf kartının, BS-BA’ya hiçbir zaman dahil olması istenmiyorsa, “BS-BA’ya tabii” seçeneğinin işareti kaldırılmalıdır.

Örneğin factoring giriş faturasındaki BSMV gideri, ayrı bir masraf hesabı olarak faturaya işlenmiş ise, bu işaret kaldırılmak sureti ile, BS-BA’da bu gider gösterilmeyecektir.
Not : BS-BA alınırken, öncelikle bu işarete bakılır. Eğer ilgili hizmet/masraf BS-BA’ya tabii ise, sonrasında Vergi fon tanımlarındaki işarete bakılır.

Not 2: Bir faturada, örneğin 5 satır hizmet/masraf varsa ve bu 5 hizmet /masraf kartında işareti kaldırılmış ise, bu faturanın tamamı BS-BA’ya dahil edilmeyecektir.

Vergi/fon tipi x: Hizmet veya masraf kartına ait belirli bir fon veya vergi türü uygulaması var ise, bu alanda tanımlanarak evrağa otomatik atanmasını sağlamak amacıyla kullanılabilecektir.

Örneğin, faturada Hizmet seçtiğimizde, hizmet tanıtım kartında tanımlanan bir vergi oranı olduğunda, KDV’si otomatik olarak hesaplanmaktadır. Aynı yapıda “Elektrik tüketim bedeli” hizmeti seçildiğinde de, “TRT payı” ve “Enerji Fonu” otomatik olarak hesaplansın istenirse, “Vergi/fon tipi x” alanlarına tanımlama yapılması yeterlidir.

Not : Yapılan geliştirme ve yeniliklere ait işlemler yeni tip olan Satış faturası (061190) ve Alış faturası (062205) menülerinde sadece aktiftir.

Bu uygulama ile programdan e-fatura gönderim ve kabul işlemlerinde ilgili hesapların kullanılması ve entegrasyonu da sağlanmıştır.4- My E-Mutabakat uygulaması hizmetlerimiz arasına ve programlarımıza eklenmiştir.
e-Mutabakat, kurumlar ve şirketler arasındaki borç-alacak hesap hareket ve bakiyelerinin elektronik ortamda gönderimi ve mutabakat sürecininin hızlandırılmasına yönelik bir uygulama bütünüdür.

My E-Mutabakat uygulaması tüm firmalarınızla mutabakat süreçlerinin tek ekrandan yönetilmesini ve takibini sağlamak için geliştirilen BA, BS, Cari Ekstre ve Cari Bakiye mutabakatlarının elektronik ortamda hızla ve güvenle yapılmasını sağlayan bir sistem olarak geliştirilmiştir.My E-Mutabakat uygulaması ile ilgili detaylı uygulama dokümanına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

http://www.akademikro.com/Content/ContentFiles/files/Mikro e- Mutabakat Dokumanı.pdf

5- Excel’den fatura aktarımı menülerinde ek düzenlemeler yapılmış olup aktarım ile ilgili uygulama örnek detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

http://www.akademikro.com/Content/ContentFiles/files/Excelden fatura oluşturma( 010400)(010401).docx

6- Gönderilmiş e-arşiv faturaları menüsüne Fatura Yazdırma seçeneği eklenmiş olup, e-arşiv faturaların tek ve/veya toplu dökümünün alınması sağlanmıştır.
7- Manuel GİB numarasının e-Arşiv Faturalarına eklenmesi uygulamasında, e-Arşiv faturası kayıt aşamasında numaranın oluşturulması ve atanması için Mikrokur programında Evrak Döküm parametrelerine “e-Arşiv faturaları için evrak kayıt edilirken GİB numarası ata ve görüntüle” seçeneği eklenmiştir.8- İcra tanımları girişi (118002) nolu menüde bulunan dosya no alanının karakter sayısı artırılmıştır.

9- Satın alma şartları yönetimi (023051) menüsü programlarımıza eklenmiştir.

Bu yönetim ekranından satın alma şartlarının detaylarına çift tık ile ulaşarak izleme ve kayıt güncelleme işlemleri gerçekleştirilebilecektir.