15xx versiyonu 06.04.2017 Tarihli Arşivin İçeriği

15xx versiyonu 06.04.2017 Tarihli Arşivin İçeriği


1- Kurumlar Vergisi Beyannamesi ile ilgili yapılan düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir. Versiyon bilgisi 19 olmuştur.
Bilançoda aktif 296, pasif 525 ve 526 nolu hesapların beyannameye gelmesi sağlanmıştır.
Not: İlgili hesaplar Tek Düzen Hesap Planınızda yer almıyor ise Kuruluş Programınızdan Muhasebe hesap tipleri düzenleme(098480) menüsünü çalıştırmanız yeterlidir.

2- 1 nolu KDV beyannamesi (KDV1)’nin versiyonunda yapılan düzenleme ile versiyonu programlarımızda da 25 olmuştur.

3- Verilen üretim miktarlarına göre üretim hareketi oluşturma (231900) menüsünde parametreler ekranına “Üretim hareket fişi (Her iş emri için ayrı evrak oluştur) “seçeneği eklenmiştir.4-Açık mal alımı gider pusulası (066301) menüsüne Shift+Ctrl+F9-> İade talep fişi çağır seçeneği eklenmiştir.

5- Stok fiyat F10 seçim ekranlarında yapılan görünüm ayarlarının tüm stoklar için geçerli olmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. Yapılan düzenleme kaydedildiğinde artık her stok için ayrı değil tüm stoklarda aktif olarak görünüm saklanmaktadır.

6- Personel modülünde yer alan İcmal Dizaynı (113234) tasarım
menüsündeki dinamik alanlara SGK sıra numarası, sicil numarası ve ismi
alanları eklenmiştir.

7- Satışlara ilişkin yüklenilen KDV listesi (Vergi dairesi için) (183268) menüsü
ekranına Satılan ürünün stok kodunun gelmesi sağlanmıştır.8- Satışlara ilişkin yüklenilen KDV listesi (Vergi dairesi için) (183268)'nde,
matrah ve kdv tutarının, ilgili fatura toplamının tamamı baz alınarak
oluşturulması sağlanmıştır.

9- İade hakkı tablosu (086321)'na, masraf satırlarına ait birim bilgisinin
gelmesi sağlanmıştır.

10- Muhasebe hesap planlarında eksik hesapların belirlenmesi amacıyla
Mizan föyü (080002)nde düzenleme yapılmıştır.

Mizan föyüne “KAYIT NUMARASI” kolonu gizli kolon olarak eklenmiştir.
Mizan föyünün, tüm hesap seviyelerini dökecek şekilde çalıştırılması ve
“KAYIT NUMARASI” kolonunda değeri sıfır olan hesapların tanımlı olması
durumuna göre kontrol sağlayabilirsiniz.