15xx Versiyonu 07.06.2016 Tarihli Sürüm İçeriği

15xx versiyonu / 07.06.2016 Tarihli Arşivin İçeriği

1-e-Fatura modülünde , Gelen e-faturalarda , daha önce sisteme alınan e-faturalarla oluşan Multikod Tanıtım kartına , (karşı firma stok kodu ve mevcut stok koduyla eşleştirilen ürünler için ) “e-Fatura kabulünde her seferinde sor” seçeneği eklenmiştir .Böylece satırların her seferinde multikod eşleme ekranına düşmesi sağlanmıştır.2-Alış - ödeme analizi (046220) raporuna firma reel kredi kartı ile yapılan ödemelerin eklenmesi sağlanmıştır.

3-İndirilecek KDV listesi (086322)’nde Beyanname Fatura listesi föy ekranına “Evrak tarihi bilgisi için belge tarihi kullanılsın” parametresi eklenmiştir.

4-Verilen üretim miktarlarına göre üretim hareketi oluşturma (231900)'da menüsüne “Eksiye düşme kontrolünde eldeki stok yetersiz ise” parametresi eklenmiştir.5-Cari hesap bakiye-ciro-risk-teminat karşılaştırma raporu (046356)'nda alış-satış cirolarının ayrı raporlanabilmesi için alış-satış ciroları eklenerek ciro kolonlarında düzenleme yapılmıştır.6-Kullanıcı şifresi kriterleri Veritabanı Kartı’ndan alınarak ,Kullanıcı şifresi kriterleri (501910) menüsü olarak Mikrokur programına eklenmiştir.Bu düzenleme ile ;
Veri tabanı tanıtım kartında bulunan ve her firma için ayrı tanımlanabilen kullanıcı şifre oluşturma yapısı ile ilgili verilerin, Veri tabanı tanıtım kartından alınarak, MikroDB_V15 altında ayrı bir tabloya gelmesinin sağlanmıştır. Böylece parametrelerin her bir veri tabanı için farklı tanımlanması durumu engellenerek, kullanıcıların programa girişte kullanıcı bilgileri sekmesinde F4 ile şifre değişikliği sağlayabilmeleri sağlanmıştır.

7-Verilen sipariş-Gelen fatura kontrolü ile fiyat farkı faturası oluşturma operasyonu (028600) oluşan fiyat farkı fatura detayına ait hangi faturadan fiyat farkı oluşuyor ise, ilgili faturanın fatura evrak no (belge no ) da bilgisinin yazılması sağlanmıştır.

8-Sipariş evraklarında satırlarda tanımlanan sorumluluk merkezlerinin Alınan sipariş hareketleri yönetiminde(038000) raporlanabilmesi sağlanmıştır.

9-Reçete miktarında scriptle hesaplama var ise Ürün ağacı izleme (239998) miktar kolonu kırmızı +bold gösterilmesi sağlanmıştır.

10-Veritabanı tanıtım kartında Ana dövizi TL olmayan firmalar için,Personel modülünde Yasal parametreler menüsünden, “Dönemlik değerleri güncelleme” işleminde döviz paritesi sorularak, değerlerin dövize çevrimi sağlanmıştır.

11-Eğitim giriş evrağında (121555) Ctrl+N ile dosyadan import yapılabilmesi sağlanmıştır.

12- Faydalı ömür kodlarındaki revizyonlar programlarımızda güncellenmiştir.
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151228.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151228.htm

13- MAP ADI Sipariş Dosya Oluşturma
Cari sipariş föylerinden EDI aktarım yapısında MAP EDI formatına dönüştürmek ve paylaşım platformuna oluşturulmak üzere, Operasyon sekmesine “MAP EDI Sipariş dosya oluşturma CTRL+E parametresi eklenmiştir. İlgili dökümana www.akademikro.com/Content/ContentFiles/files/MAP_EDI_ENTEGRASYONU.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.
14- Gelen Havale (042310) ve Giden Havale (042410) menülerinde Shıft+Ctrl+E kısayolu ile eski evrak içeriği çağırma aktif hale getirilmiş ve evrak kopyalama işlemi böylece sağlanabilecektir.

15- Özel mahsup fişi tanıtımı (089961) menüsünde hesap işlem tipi alanında “üst satırın bakiyesini kapat” seçeneği eklenmiştir. Böylelikle satır satır virman fişleri oluşturulabilecektir.16- Mikrokur programındaki Entegrasyondan oluşmuş fişleri ve bağlantılarını sil (503130) menüsünde Firma Tanıtım Kartındaki izin verilen kayıt kullanım tarihlerine göre Kontrol Sağlanmıştır.

17-EnPOS YNÖKC yeni kasalara SQL veri tabanına CARİ bilgisi gönderimi eklenmiştir .
Böylece yeni nesil ÖKC olan EnPOS Kasalar için SQL Veritabanına Cari Hesap Kartlarının Gönderimi sağlanmıştır.

18- İzin formu (111500) form dizaynına ve İzin talep yönetimi (112952) ekranına iş başı tarihi alanı eklenmiştir.

Teknik düzenlemeler

-Aşağıdaki tablolarda, açıklama kolonlarında belirtilen değişikler yapılmıştır.


07.06.2016 tarihli programların güncellemesi için, http://crm.mikro.com.tr ye alternatif indirme linkleri aşağıdadır.

Güncelleme hizmetine sahip değilseniz alternatif güncelleme linklerini de kullanmayınız. Güncelleme hizmetine sahip olduğunuzu, kuruluş programına girip, Web hizmetleri kullanıcı kaydı (504002) menüsünü açtıktan sonra Online hizmetler bitiş tarihinizin günün tarihi ve sonrası olduğunu teyit ediniz.Seri9000 için, 

https://drive.google.com/open?id=0B6vCDuACFmzyS1hlUmU0c3BKZHc

Standart Seri için,

https://drive.google.com/open?id=0B6vCDuACFmzyV0UwTnFWajdHUWs

Ekonomik seri için,

https://drive.google.com/open?id=0B6vCDuACFmzyUEpReGxhYkxTTTQ

Uygulamalar hakkında detaylı bilgi, soru ve ek bilgi talepleriniz için 0216 544 20 00 destek hattımıza ulaşabilir, crm.mikro.com.tr adresimizde destek sekmesinden maillerinizi iletebilirsiniz.


Detayı Gör
DemoTalebi

İş Ortağımız size uygulamalı Mikro Yazılım programları sunumu yapacak. Programlarımızla tanışarak, işletmenizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak ürünü tespit edebilirsiniz.

Bize Ulaşın