15xx versiyonu 08.05.2017 Tarihli Arşivin İçeriği

15xx versiyonu 08.05.2017 Tarihli Arşivin İçeriği


1. Mikro Yazılım e-Defter Versiyonumuz Güncellenmiştir ("Mikro Edefter 1.02").
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yapılan son düzenleme sonucu, e-defter XML ve beratlarının versiyon numarası güncellenmiştir. Bu düzenleme ile birlikte e-defter XML ve beratlarının oluşturulma ve gönderiminde versiyon bilgisinin güncel versiyon ile oluşturulması gerekecektir.

Mikro Yazılım Programlarımızda, yapılan bu düzenlemelerin yer aldığı ve e-defter versiyonunun güncel olacağı arşivimiz 08.05.2017 tarihli arşiv ve sonrası için geçerli olacaktır. Tüm e-defter kullanıcılarımızın bu düzenlemeyi göz önüne alarak arşiv için kurulum hazırlıklarını tamamlamaları önemle rica olunur.

31.05.2017 tarihine kadar hem eski versiyon ile hem de yeni versiyon ile yüklemeler Gelir İdaresi Başkanlığı’nca kabul edilecektir.

ÖNEMLİ NOT: 31.05.2017 tarihinden sonra gönderilecek olan e-defter ve beratlarının mutlaka güncel arşiv ve Mikro Edefter 1.02 versiyonu ile oluşturulması gerekmektedir. Bu tarihten itibaren www.edefter.gov.tr sitesinden eski versiyon ile yüklenen beratlar geçerli olmayacaktır.

2. Kurum Geçici Vergisi Beyannamesindeki değişikler programlarımıza eklenmiştir.
2017/1. Dönem Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinin ekler kısmına "SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA TABLOSU" alanı eklenmiştir. Ayrıca beyannamenin “ZARAR OLSA DAHİ İNDİRİLECEK İSTİSNA VE İNDİRİMLER” bölümüne yeni kodlar eklenmiştir.

Teknik düzenleme:
Sınai mülkiyet haklarında istisna tablosuna ait 2 sekme eklenmiştir.
Kar olması halinde indirimler menüsüne en sona 5 madde eklenmiştir.
Zarar olsa dahi indirimler menüsünde 330 ve 340 geçersiz olarak değiştirilmiştir. En sona 6 madde eklenmiştir.

3. E-fatura modülümüze program içinden Kayıtlı e-Posta (KEP) ile entegre edilerek, temel e-fatura itirazının yapılabilmesi ve KEP/noter aracılığıyla itiraz edilen e-faturaların takibine yönelik geliştirmeler yapılmıştır.

Bu düzenleme ile temel e-fatura itirazına yönelik; Gelen faturalar (360025) menüsünde operasyon seçeneklerine aşağıdaki gibi 2 adet seçenek eklenmiştir.“Temel e-fatura itirazı noter” seçildiğinde itiraza yönelik kanıt amacıyla dosya seçebilir ve itiraz sebebi ile ilgili açıklama girişi yapabilirsiniz.


“Temel e-fatura itirazı KEP” seçildiğinde, aynı Vergi Kimlik Numarasına ait birden fazla cari hesap kartı var ise, seçim ekranı sunulacak, yok ise seçim yapılmadan devam edilecektir.

KEP adresinden yapılacak olan itiraz kapsamında temel e-faturaya ait konu, var ise açıklama ve dosya seçim ekranı karşınıza gelecektir.Bu işlemlerin ardından e-imza için şifre cep telefonuna yönlendirilecek, sertifika seçimi işlemleri yapıldıktan sonra, KEP’ten başarılı sonuç dönmesi durumunda itiraz sisteme kaydolacaktır. Bu geliştirme sayesinde, KEP hesabınıza giriş yapılmasına gerek olmaksızın Mikro programınızda gelen faturalar ekranından hesabınızla entegre edilerek itiraz işleminiz gerçekleştirilmiş olacaktır.

İtirazı yapılan temel e-faturaların takibi “Temel fatura itirazlar(368014)” operasyonundan yapılabilecektir.

Bu operasyon ekranından sadece “Temel e-fatura itirazı noter” seçeneği ile yapılan işlemlerde itiraz ekini görüntüleme, silme ve güncelleme işlemleri yapılabilir olacaktır.Not :E-fatura modülünüzden temel faturaya itiraz işlemi KEP adresinden yapılacak ise öncelikle KEP hesap bilgilerinin kuruluş programında programa giren kullanıcı kartına ait KEP Hesap Bilgileri bölümünde eksiksiz ve doğru tanımlanmış olması gerekmektedir. KEP ile itiraz yönteminde itirazı yapacak olan e-imza yetkilisinin kurum adına işlem yetkilisi olması gerekmektedir.4. Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi EK-8 Eşleştirme Bildirimi için, “SGK Şubesi VKN eşleştirme bildirimi (EK 8) Excel dosyası oluşturma operasyonu (114935)” menüsü programlarımıza eklenmiştir. Bu menü ile Excel dosyası program tarafından seçili veri tabanları bazında otomatik oluşturularak, oluşturulan Excel dosyasının internet vergi dairesi üzerinden yüklenmesi yeterli olacaktır.5. Muhtasar Beyannamede Ödemeye ait düzenlenen belgenin türü alanına, Manuel muhasebe fişinden/Özel mahsup fişinden düzenlenen Kira evrak tipinin atanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

Bu işlem için öncelikle Evrak detaylı standart muhasebe fişi ve Özel mahsup fişi evraklarından Kira mahsubunda evrak detaylarının düzenlenmiş olması gerekmektedir.Böylece Muhtasar beyannamede evrak türü otomatik atanmış olacaktır.6. E-fatura Modülünde yer alan Cari hareket e-Fatura Bağ Raporu (360101)'na tarih kriteri ve gelen/gönderilmiş e-fatura belirleme kriteri eklenmiştir. Böylece gelen ve gönderilmiş e-faturalar bazında, belirlenen tarih aralığında bağlı olan /bağlı olmayan e-faturalara yönelik kontrolünüzü sağlayabilirsiniz.