15xx Versiyonu 12.03.2019 Tarihli 15.20d Sürüm İçeriği

15xx Versiyonu 12.03.2019 Tarihli 15.20d Sürüm İçeriği


1. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinin 2019 Güncellemesi

Ocak – Aralık 2018 dönemine ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamesi için GİB tarafından mart ayında güncelleme yapılmıştır.

Yıllık Gelir Vergisi beyannamesinin sürüm kodu GELIR 17 olmuştur.

A. İşletme hesap özetinin, firma kartındaki defter türüne göre basit usul veya işletme hesap özeti tablosuna getirilmesi sağlanmıştır.B. Ticari kazançlara ait bildirim sekmesine TC/VKN alanı eklenmiştir.C. Basit usulde ticari kazançlara ait bildirim sekmesine TC/VKN alanı eklendi.D. Basit usulde ticari kazançlara ait bildirim sekmesinde faaliyet konusu seçim alanı faaliyet kodu olarak 6 hane kod alacak hale getirilmiştir.E. Serbest meslek kazançlara ait bildirim sekmesine TC/VKN alanı eklenmiştir.F. Ücretlere ilişkin bildirim sekmesine aşağıdaki alanlar eklenmiştir.

• Ücretin türü
• İşveren TC veya Vergi Kimlik No
• İnd. Kanunla Kur. Emkli Snd. İle 506 Say. Sos.Sig.Kan.Gec. 20.Mad. Blrtlen Sndk. Ödenen Aidat ve Primler
• İnd. Sosyal Güvenlik Destek Primi
• İnd. İşsizlik Sigortası Primi
• İnd. Hayat Şahıs Sigorta Primleri
• İnd. Ordu Yrd. Kur. ve Bnz. Kamu Kur. İçin Yapılan Kanuni Kesintiler
• İnd. Sendikalara Ödenen Aidatlar (İşci ve Memur Sendikaları)
• İnd. Engellilik İndirimi
• Beyan Sınırının Tespiti İçin Ücret Seçiniz (İndirim girildiyse seçilmelidir.).
• İnd. Toplam İndirimG. Ücretlere ilişkin bildirim sekmesinde eskiden manuel olarak müdahale edilebilen indirim alanı; yeni eklenen indirim alanlarının toplamından oluşup artık manuel düzeltilememesi sağlanmıştır.

H. Performans bilgileri sekmesi kaldırılmıştır.

İ. "Diğer Kazanç ve iratlara ilişkin bildirim" sekmesine ‘Kazancın Türü’ alanı eklenmiştir.J. "Diğer kazanç ve iratlara ilişkin bildirim (Madde 80.6)" sekmesi eklenmiştir.