15xx versiyonu 15.15e /27.12.2016 Tarihli Arşivin İçeriği

15xx versiyonu 15.15e /27.12.2016 Tarihli Arşivin İçeriği

1- E-Fatura modülümüzde tek/toplu olarak yazdırma seçeneği programlarımıza eklenmiştir.2- Gelen e-faturalar menüsünde operasyon sekmesine “Bağı sil”seçeneği eklenmiştir. Bu seçenek ile gelen e-faturaları manuel olarak farklı alış faturaları ile eşleştirilmesi durumunda , yapılan bağlama işleminin iptali ve tekrar bağlanabilmesi sağlanmış olacaktır.3- Kurumlar ve şirketler arasındaki borç-alacak hesap hareket ve bakiyelerinin elektronik ortamda gönderimi ve mutabakat sürecinin hızlandırılmasına yönelik bir uygulama olarak geliştirilen e-Mutabakat modülümüz Standart Seri ve Seri9000 ürün gruplarımıza eklenmiştir.https://drive.google.com/open?id=0B6tS7WzjYDEfSkNDUlZPQ0loYjg

4- Mikro Yazılım e-Bordro uygulaması programlarımıza eklenmiştir.

E-Bordro Uygulaması, Mikro Personel Programı tarafından oluşturulan maaş bordrolarının, otomatik olarak personel kartında tanımlı KEP adresi üzerinden toplu gönderimini sağlar.https://drive.google.com/open?id=0B6tS7WzjYDEfNUthNmZWUnI3Vms

5- Personel raporlarında ilave edilen AGİ ve asgari ücretli mi seçeneklerinin yer alması adına aşağıdaki raporlarda düzenleme yapılmıştır.

Rapor tanımlama (113500)
Yeni tip kullanıcı tanımlı olan Rapor tanımlama (113501)
Tahakkuk icmal rapor (113221) Nolu menülere yeni yapılan düzenlemeyle “ilave edilen AGi’’ seçeneği eklenmiştir.6- SGK sitesine girişte yapılan ek güvenlik kontrolü programımıza eklenmiştir. Personel İşe giriş ve çıkış bildirgelerinden siteye yeni güvenlik kontrolüyle birlikte otomatik geçiş sağlanabilecektir.

7- Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi BES uygulamalı kapsamında Personel modülümüzde gereki düzenleme ve eklemeler yapılmıştır.

Personel sicil kartlarında ücret bilgileri sekmesine “Otomatik BES’e tabi” seçeneği ve BES şirket seçim alanı eklenmiştir. Programınız tarafından otomatik BES hesaplaması yapılabilmesi için personel sicil kartlarında bu alan işaretli olmalıdır.Personel modülünde yer alan Yasal Prametreler (116215) menüsüne “Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi” sekmesi eklenmiştir.

Bu alanda BES başlangıç tarihi, BES yüzdesi, Min/Max tutarları atanmıştır.
(Yönetmelik ile; çalışanların ücretinden işveren tarafından kesilecek çalışan katkı payı tutarı, kapsamdaki bütün çalışanlar için prime esas kazancın veya emeklilik keseneğine esas aylığın yüzde üçü oranında belirlenmiştir.)Çalışanların Bireysel emeklilik Ödemesi için yapacağı fazla ödemeler için Borç ve Devir Tanımlamaları Menüsünde Aylık Özel sigorta girişleri sekmesine BES ödeme alanı eklenmiştir.

Bu alanda ilgili personele ait bir BES tutarı tanımlanması durumunda Yasal parametrelerden ek bir hesaplama yapılmayacak, sadece bu değer baz alınacaktır. Bu sebeple %3 oranından fazla BES ödemesi yapılacak personellerde sadece Borç ve Devir tanımları menüsünden “Otomatik BES” değeri girilmesi yeterlidir.