15xx versiyonu 23.06.2017 Tarihli Arşivin İçeriği

15xx versiyonu 23.06.2017 Tarihli Arşivin İçeriği


1. e-Fatura Modülünde e-İhracat Faturası Düzenlenmesine yönelik düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir.

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 454)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 475)
MADDE 1 – 20/6/2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 454)’nin 3. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulaması başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir.
Bununla birlikte e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, istemeleri halinde 1/1/2017 tarihinden itibaren söz konusu faturalarını e-Fatura olarak düzenlemeye başlayabilecekleri gibi 1/7/2017 tarihine kadar matbu (kağıt veya e-Arşiv) fatura da düzenleyebileceklerdir. Söz konusu faturaların e-Fatura olarak düzenlenmesi ve gönderilmesine ilişkin usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemleri www.efatura.gov.tr adresinde yayınlanan “e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu’nda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Mikro Yazılım Programlarımızda uygulama detayları için aşağıdaki linkte yer alan uygulama dokümanlarından yararlanabilirsiniz:

https://drive.google.com/drive/folders/0B_ZhAJ2j5sp_dzNCVUlfUVcwRG8?usp=sharing

Not : e-İhracat faturalarının düzenlenebilmesi için Mikro Yazılım program lisanslarında İhracat modülünün mevcut olması gerekmektedir.

2. 687 no’lu KHK ile 2017 yılında ilk kez çalışan SGK şubeleri için oranın farklı
olmasından dolayı 116215'deki Kanuna ait parametreler 2 bölümündeki
geçici 17 no’lu madde indirim tutarı oranı, SGK tanımları 116130 menüsüne
taşınmıştır. Böylelikle farklı tarihte faaliyete başlayan SGK şubeleri için
farklı oran uygulaması yapılabilecektir.3. Personel Modülü’nde yer alan 113500 no’lu Rapor tanımlama menüsüne 22.
bölüme aşağıdaki ekranda görebileceğiniz SGK indirim ve toplam alanları
eklenmiştir. Tanımlı olan raporunuza ilgili kolonları ekleyerek Ödeme ve
İzleme bordrolarından raporlama yapabilirsiniz.4. Personel modülünde yer alan e-Rapor Yönetimi (114990) ve Elektronik
çalışmazlık belgesi bildirimi (114961) menülerinde, ilgili sitede yapılan
değişikliklere ait düzenlemeler programlarımıza eklenmiştir.
5. Muhtasar ve SGK prim hizmet beyannamesi(114919) programlarımıza
eklenmiştir.

İlgili ekranda, sol alt köşeye “SGK bildirim detayı” butonu eklenmiştir.Bu menü aracılığıyla hem ilgili döneme ait Muhtasar beyanname, hem de SGK personel bildirimlerini tek ekrandan hazırlayarak, Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1) kapsamında XML olarak oluşturabilirsiniz.6. Anadolu Hayat Emeklilik Otomatik Katılım Sistemi (BES) ile ilgili hesap açma ve tahsilat dosyalarının sistemden oluşturulmasına yönelik geliştirmeler programlarımıza eklenmiştir.

Personel sicil kartları (111100)’na, BES ile ilgili, aktarımda kullanılmak üzere aşağıdaki görselde görebileceğiniz yeni alanlar eklenmiştir
.
Personel sicil kartlarında sadece BES şirketi Anadolu Hayat ve Emeklilik A.Ş. seçili olan personeller için bu dosyalar oluşturulacaktır.


Personel modülünde Dönemsel işlemler/Sigorta şirketleri için otomatik BES katılım dosyası oluşturma menüsü altına aşağıdaki menüler eklenmiştir.