15xx versiyonu 30.01.2017 Tarihli Arşivin İçeriği

15xx versiyonu 30.01.2017 Tarihli Arşivin İçeriği

1- Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar Vergisi Mükellefleri için) (KGECICI_20) ve Geçici Vergi Beyannamesi (Gelir Vergisi Mükellefleri için) (GGECICI_13) ‘nin versiyonları programlarımızda güncellenmiştir.

Gelir Geçici Vergisi Beyannamesindeki değişikliğe istinaden (2016/4 dönemine ait Gelir Geçici Vergisi Beyannamesinin ekler kısmında bulunan "SINAİ MÜLKİYET HAKLARINDA İSTİSNA TABLOSU" alanı beyannameden çıkarılmıştır.)

GGECICI_13
KGECICI_20 versiyon olmuştur.

2- 2017 mali döneminde uygulanacak yasal parametreler programlarımıza eklenmiştir.
(Yasal parametreler (116215))
Böylece personel programındaki Asgari ücret, SGK taban/tavan, Kıdem tazminatı matrahı, Gelir Vergisi dilimleri, Gelir Vergisi indirimleri, Çocuk ve Yemek yardımı indirimleri v.b., Bildirge, beyannameler için Damga vergileri, Gelir vergisi dilimleri güncellenmiştir.

3- KDV1 Katma Değer Beyannamesi (KDV1_23) ve KDV2 2 Nolu Katma Değer Beyannamesi (KDV2_8) ‘nin versiyonları güncellenmiştir.

Not : İlk 3 maddede yer alan yenilikler güncel arşiv kurulumu öncesi de İnternetten XML şema dosyasının güncellenmesi ve Personel programında Yasal Parametreler(116215) menüsünden Dönemlik değişen değerlerin güncellenmesi ile de sağlanabilmektedir.

4- 2017 Mali yılı için Vergi Takvimi programlarımızda güncellenmiştir.

Kaynak : http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/vergi-takvimi?date_filter%5Bvalue%5D%5Bmonth%5D=7&date_filter%5Bvalue%5D%5Byear%5D=2017

5- Personel sicil kartları (111100) menüsünde yer alan Çıkış sebebi (seçimli) alanında ilave alanlar eklenmiştir.

35-6495 SK nedeniyle devlet memurluğuna geçenler
36-OHAL/KHK

6- Personel sicil kartları (111100) numaralı menü / Diğer kart kimlik bilgileri sekmesinde yer alan askerlik durumu alanına "Bedelli askerlik" ve "Kısa dönem" seçenekleri eklenmiştir.7- İcra tanımları ekranında (118002) açıklama alanı eklenmiştir.

8- İcra Giriş Ekranı (118002)’nda Sıra No alanında sadece seçili olan personele ait icra dosyalarının listelenmesi sağlanmıştır.9- “İcra tanımları girişi (118002) menüsüne “AGI Kesintiye dahil mi” parametresi kaldırılmış, yerine “AGI den kesinti oranı(%)” getirilmiştir.”

Bu şekilde personelin ödeyeceği icra tutarlarından (tek/taksitli tutar) kesilecek olan Asgari Geçim İndirimi oranı belirlenebilecek ve kesintinin bu oran kadar otomatik yapılmasını sağlayabilirsiniz.10- Çek giriş bordrosunda Ctrl-B tuşuna basılarak kare kod okuma özelliği eklenmiştir.
QR kod okuyan barkod okuyuculardan kare kod bilgisi olan çekler okutulabilecek ve bu sayede çek detay bilgileri otomatik oluşturulabilecektir.

11- Stok kartlarında renk beden takibi olan stok hareketlerinde ekrana gelen renk beden kırımlarına ait detay ekranına ayrıca miktar bilgisinin de analiz edilebilmesi için Renk-Beden bazında stok durumu butonu eklenmiştir.

Seçilen depo bazında renk beden miktarları bu ekrandan kontrol edilebilecektir.12- Evraklarda Ctrl+D Depo durum görüntüleme ekranında depo sayısı fazla ise, aşağıdaki gibi (min.15) depo seçimi bazında filtreleme özelliği eklenmiştir.13- Stok hareket evrakları yönetimi (019000) menüsünde toplu evrak yazdırma işlemlerinde hızlı döküm için, her evrakta dizayn ve yazıcı seçim onayına gerek kalmadan döküm alınması sağlanmıştır.14- Stok kartlarından otomatik sipariş oluşturma operasyonu (027253) menüsüne stok barkodu gizli alan olarak eklenmiştir.

15- Hızlı ciro primi tanımlama (Toplam perakende satışlara göre fiyat farkı faturası) (026201) menüsünden CTRL+N ile txt dosyasından programa aktarım yapılabilmesi sağlanmıştır.***Not : Yapılan bu düzenleme sadece 9000 serisi programlarımız içerisinde yer almaktadır.

16- Ticimax e-Ticaret Entegrasyonu (Web Servis) (244300) stok miktar bilgisi webe gönderilecek stoklardan son aktarım tarihinden sonra stok hareket tablosunda işlenmişse (sadece ilgili depoda) bu stoğun da gönderilmesini sağlanmıştır. Yani, stok kartında ya da fiyatında değişiklik olmasa bile son gönderim tarihinden sonra hareket görmesi yeterli olacaktır.

17- Siparişten yükleme emri oluşturma operasyonu (033702)’nda eldeki miktar hesaplamasında yükleme emri oluşturulmuş ama henüz sevki yapılmamış miktarların da değerlendirilmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

18- Alınan sipariş evrakları yönetimi (037000) Operasyon sekmesinde Seçili evrakları sil uygulamasında hızlı işlem için her evrağın görüntülenme ve onayı kaldırılmıştır.

19- Depo grubu Proforma satın alma şartları fişi hazırlama (022125) evrağı programlarımıza eklenmiştir. Hızlı depo bazlı kesinleşmemiş satın alma şartlarının girilerek tek tuş ile proforma satın alma şartlarının hazırlanması bu evrakla sağlanabilecektir.***Not : Yapılan bu düzenleme sadece 9000 serisi programlarımız içerisinde yer almaktadır.

20- Veritabanları bazında son durum raporu (Depolar yan yana) (013171)’na seçilen veritabanlarındaki seçilen depo miktarlarının genel toplamını gösteren “Toplam” kolonu eklenmiştir.

21- Tahsilat makbuzu (042110) Pazarlık Fişi (Ctrl+B) ekranında geliştirmeler yapılmıştır.
-Taksit cinsi alanının boş geçilmesi kontrol altına alınmıştır.

-Ctrl+O (C/H bakiye ve vade tutarları) ve Ctrl+Z (Son durum bakiyesi getir) tuşları eklenmiştir.

-Ctrl+O ile kapatılacak hareketlerden seçim yapılarak malın peşin fiyatı alanına kapatılacak bakiyenin, Ctrl+Z ile de malın peşin fiyatı alanına son durum bakiyesinin taşınması sağlanmıştır.