e-Defter Yönetiminde Arşivleme

e-Defter Yönetiminde Arşivleme

e-Defter Yönetiminde Arşivleme e-Defter yönetimi Mikro tarafından oluşturulan e-defterlerin My E-Defter uygulaması üzerinden online olarak arşivlenmesine olanak verir. Kullanımı için e-Mikro şifresinin temin edilmiş olması gerekir.
e-Mikro şifresi tanımlama: e-Mikro şifreleri menüsüne sağ tuş olarak eklenen “e-Mikro detayları” ekranından girilir, ayrıca kullanıcı tanım ekranında da mevcuttur. Bu ekranda kullanıcılar daha önce bizden aldıkları e-Mikro mail ve şifrelerini girmelidir. -Kuruluş /Firma tanıtım kartı/Şube Bilgileri sekmesinden şube var ise şube kodu , şube yok ise Merkez olarak şube kodu satırına bilgi yazılması gerekmektedir.

e-Defter arşivleme (340015): Oluşturulmuş e-Defterlerin arşivlenme işlemi bu menüden gerçekleştirilir.Aynı zamanda daha önce arşivlenip arşivlenmediğine dair de kontrolü yine bu ekrandan görülebilecektir. Satır üzerinde sağ tuş ile (Çoklu gönderim de yapılabilmektedir.) “Gönder” seçeneği ile e-Defter tipine göre gönderim yapılabilir. Gönderim işlemi başarılı şekilde gerçekleştirildikten sonra “Arşivlendi” kutucukları işaretlenecektir. Arşivlenen e-Defterler (340015): Gönderimi gerçekleştirilen e-Defterler bu menüden takip edilebilecektir. Gönderilmiş olan dosyalar istenirse sağ tuş “Dosya kaydet” seçeneği ile tekrar indirilebilir. *Sabit kıymet kartları devir işlemleri (098476) menüsünün firma seçimli olarak yapılabilirliği sağlanmıştır.

Sabit kıymet kartları devir işlemleri (098476) menüsüne firma seçimi eklenmiştir. *Stok hareket listeleri ve raporlarında Alış\Satış İrsaliye\Fatura evraklarındaki stok detayda net brüt ağırlık alanların liste ve hareket raporlarına eklenerek takibi sağlanmıştır. Eklenen menüler : Detaylı stok hareket raporu (013302) Detaylı stok hareket raporu (234950) Miktarsal stok hareket ekstresi (013210) Genel stok hareket raporu (013300) Standart mal kabul raporu (013510) Standart sevkiyat raporu (013520) Evrak no sıralamalı kesilen faturalar evrakı dökümü (067110) Tarih sıralamalı kesilen faturalar evrakı dökümü (067210) Tarih sıralamalı gelen faturalar evrakı dökümü (067220) *Tutar olarak girilmiş iskonto ve masraf içeren e-Fatura görüntülenmesinde iskonto ve masraf oranları da gösterilmesi sağlanmıştır.

* KDV istisna kodlarıyla, Özel matrah kodları yeni mevzuata göre programlar * İrsaliyeleri faturalaştırma operasyonu (010300) ile oluşturulan faturaların önce ekrana dökülmesi sağlanmıştır.

Operasyonda fatura oluştururken oluşan faturaları göster seçeneği eklenerek, 5 adet faturadan fazla fatura olursa açmaya devam edilip edilmeyeceği tercihe bırakılmıştır. * Tahsilat makbuzlarından girilen müşteri havale sözlerinin iptal işlemlerini de kullanılmak üzere Müşteri havale sözü iade çıkış bordrosu (072509) evrakı programlarımıza eklenmiştir. * Faturalarda satır detayında bir tuşla kiralama sözleşmesi seçilebilmesi için (Sadece “satış” ve “satış iade (alış)” faturalarının hizmet satırlarında çalışır) Ctrl+Shift+F3 (Faturaya kiralama evrakı bağla) kısa yolu eklenmiştir. *Beyanname XML dosyalarını oluştururken varsayılan dizin tanımlayabilme ve beyannamexml oluşturulmasında dosya yolu belirleyebilme özelliği eklenmiştir.

Firma tanıtım kartı -> mali yıl genel parametreleri -> e-Devlet parametreleri ekranına beyanname dosya yolu bilgisi eklendi. (Her firma için ayrı dizin tanımlanacaksa bu alana bilgi girilmelidir.) Sistem ve program parametreleri -> e-Beyanname parametreleri ekranına dosya yolu bilgisi eklendi. (Tüm database’ler için yol tanımlanacaksa bu alana bilgi girilmelidir.) Önce firma tanıtım kartına baz alınır, boşsa e-Beyanname parametrelerindeki bilgiye baz alınacaktır. Bu alanda tanımlama yoksa eskisi gibi default Export dizinini varsayılan olarak değerlendirilecektir.

* Paketleme (086229) menüsünde birden fazla beyanname xml dosyasını toplu seçim ve paketleyebilmek için "Tümünü işaretle" sekmesi ve “Tümünü kaldır” sekmeleri eklenmiştir. *Mizan Föylerine Dönem detaylı seçeneği eklenerek raporlanan hesabın dönemsel bazda bakiyesinin izlenmesi ve analizi sağlanmıştır.

Düzenlenen menüler; Mizan föyü (080002)-Dönem karşılaştırmalı mizan föyü (080007), Mizan föyü (080005)-Dönem karşılaştırmalı mizan föyü (080008), UFRS de Mizan föyü (320002)-Dönem karşılaştırmalı mizan föyü (320007), Mizan föyü (320005)-Dönem karşılaştırmalı mizan föyü (320008), VUK-UFRS karşılaştırmalı mizan föyü (320009) * Standart sevkiyat raporu (013521)'nda belge numarası kolonu eklenmiştir. * Cihaz hareket föyü (827100) grid satırında depo bilgisi girişi sağlanmıştır.

* Operasyon tamamlama fişi (238500)'nde bozuk miktar, gecikme ve boşluk süresi ve çalışan sayısı alanlarında açılan formlarda Alt+Q satır iptal edilme özelliği eklenmiştir. * Ürün ağacı izleme (239998) ekranındaki yarı mamül stokları üzerindeki sağ tık menüsünden seçili yarı mamülün Ürün görsel reçete hazırlama (239999) ekranına ulaşılması sağlanmıştır.

*Üretim maliyet analizlerinde Maliyet dağıtım yerinin raporlanması sağlanmıştır. *Üretim maliyet analizlerinde, maliyet rakamının hangi maliyet dağıtım şekli ile (İş merkezi, iş emri, kalıp vs.) ürünlerin üzerine yansıtıldığının analizi sağlanmıştır. Operasyon Maliyet Analizi (230050) menüsüne eklenmiş olup yeni oluşacak kayıtlar için geçerli olacaktır. *Tamamlayıcı stok seçimi ekranı faturaya eklenmiştir.

* Ciro primi operasyonları (026210) stok bağlantı detay tipine göre Stok bağlantı ismieklenmesi sağlanmıştır. * Stok hareketleri - muhasebe fişleri kontrol raporu (499255) ekranından stok hareketine gidilebilme özelliği eklenerek (Bağlantılı evrakı göster), evrakın daha hızlı kontrol edilmesini sağlanmıştır.

* Verilen teklifler fişi (031300) Alt+F ile düzenlenebilen form dizaynına miktar toplamı2,3 birim alanları eklenmiştir. * Üretim talep fişi (233150) / Evrakına F9 ile çağırmış olduğumuz sipariş evraklarına onaylı siparişlerin getirilmesi / onaysız siparişlerin getirilmesi işlemi parametrik hale gelmiştir.

*Ağaç formunda reçete dökümünde stokların maliyetinin (234610) ana, alternatif, orijinal değerlerden yan yana kolonlar olarak raporlanması sağlanmıştır.


Detayı Gör
DemoTalebi

İş Ortağımız size uygulamalı Mikro Yazılım programları sunumu yapacak. Programlarımızla tanışarak, işletmenizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak ürünü tespit edebilirsiniz.

Bize Ulaşın