e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye Mükelleflerini İlgilendiren Önemli Bilgilendirme!

Değerli müşterilerimiz;
GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı), e-Fatura, e-Arşiv ve e-İrsaliye mükelleflerini
ilgilendiren 433 ve 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ Taslaklarını yayımladı.

Taslaklar kapsamındaki önemli değişiklikler şu şekildedir:

e-İrsaliye ve e-Arşiv Fatura hizmet kapsamı değişiyor, zorunluluk
geliyor!

• e-Fatura mükellefleri 1 Ocak 2019’dan itibaren e-İrsaliye ve e-Arşiv Fatura
kullanmak zorunda.

• e-Fatura/e-Arşiv Fatura/e-İrsaliye için zorunluluk ciro alt sınırı düşüyor!
• 2017 veya müteakip hesap dönemi brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri
olan mükelleflere Gelir/Kurumlar Vergisi Beyannamelerinin verileceği
hesap döneminin sonuna kadar e-Fatura/e-Arşiv Fatura ve e-İrsaliye
uygulamalarına geçme zorunluluğu getiriliyor.

Rakamlarla pazardaki değişim! (Yaklaşık rakamlar kullanılmıştır)

• Hizmet kapsamının genişlemesiyle, 76 bin e-Fatura mükellefinin henüz e-
Arşiv Fatura kullanmayan 61.000’i e-Arşiv Fatura kullanmaya başlayacak,
tamamı e-İrsaliye kullanmaya başlayacak.

• Ciro sınırındaki değişiklikle birlikte, yaklaşık 70 bin yeni e-Fatura/e-
Arşiv/e-İrsaliye mükellefi gelecek.

Konuyu önemle bilgilerinize sunar, iyi çalışmalar dileriz.

Mikro Yazılım


Detayı Gör Detayı Gör
DemoTalebi

İş Ortağımız size uygulamalı Mikro Yazılım programları sunumu yapacak. Programlarımızla tanışarak, işletmenizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak ürünü tespit edebilirsiniz.

Bize Ulaşın