Mikrofortuna güncellemeleri

Mikrofortuna güncellemeleri

 Stok çıkış hareketlerinde, ilgili stok belirlenen seviyenin altına düştüğünde stok kartında tanımlanmış olan ürün sorumlusuna mail gönderme özelliği eklenmiştir.
 e-Fatura modülü kullanan müşterilerimiz için, cari hesap ekstresine GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) kayıt numarası eklenmiştir.
 Muhasebe fiş entegrasyon açıklama tanıtım kartına e-Fatura için GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) kayıt numarası eklenmiştir.
 KDV Beyannamesi,
 Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar ve Gelir Vergisi mükellefleri için)
 Damga Vergisi Beyannamesi,
 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi programımıza eklenmiştir.
 Beyanname sonuçları izleme ekranı, programımıza eklenmiştir.
 Serbest Meslek modülü programımıza eklenmiştir.
 Programda silinen kayıtların izlenmesi ve silinen veriyi görüntüleme özelliği eklenmiştir.
 İnsan Kaynakları modülü programımıza eklenmiştir.
 Bildirge ve Beyannameler modülündeki, belge giriş evrakından tahsilat ve tediye işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmıştır.


Detayı Gör
DemoTalebi

İş Ortağımız size uygulamalı Mikro Yazılım programları sunumu yapacak. Programlarımızla tanışarak, işletmenizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılayacak ürünü tespit edebilirsiniz.

Bize Ulaşın