Kalite Politikamız

kalite-politikamiz

Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar Sanayi ve Ticaret A.Ş. EYS Politikası aşağıdaki gibidir;Entegre Yönetim Sistemi (EYS) : Kuruluş bağlamına giren aşağıdaki yönetim sistemleridir ;

 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS), ISO27001:2013
 • İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (ISYS), ISO22301:2012
 • Hizmet Yönetim Sistemi (HYS), ISO20000-1:2011
 • Kalite Yönetim Sistemi (KYS), ISO9001:2015
 • İş Sürekliliği İçin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Hazırlığı (BHIS), ISO27031:2011
 • Kişisel Bilgi Yönetimi Sistemi (KBYS), BS10012:2009

 

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKAMIZ

 • Yasal, düzenleyici ya da sözleşmeye bağlı yükümlülüklere uyumlu hale gelmek.
 • Kişisel bilgileri yasal mevzuata uyumlu olarak korumak.
 • Kurumsal kayıtların yetkisiz kişilerin eline geçmesini engellemek
 • Kritik iş süreçlerinde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçmek, geçilemediği durumda hedeflenen kurtarma süresi içerisinde tekrar çalışabilir hale getirmek.
 • Bilgi güvenliğini etkin biçimde yöneterek bilgi güvenliği kaynaklı yaşanabilecek zararları asgariye indirmek.
 • Risk Değerlendirme ve risk işleme sonuçlarını dikkate alarak gerekli önlemleri almak.
 • Bilgi güvenliği ihlal olayı yaşanma olasılığını düşürmek, yaşanması durumunda koordineli biçimde yanıt verebilmek
 • Yönetim sistemlerinin bütünleşik (entegre) çalışarak, kurumsal hedeflerin sağlanmasına katkıda bulunmaktır.

Sürüm Tarihi:29.02.2020
Sürüm No:03