e-Dönüşüm'e Zorunlu Geçiş Şartları Belli Oldu!

E DÖNÜŞÜM YENİ
 • Anahtar Teslim e-Fatura ile e-faturaya geçme kararı aldığınız andan itibaren yapılması gereken tüm işlemleri, işletmeniz için biz sizin adınıza gerçekleştirip GİB başvurunuzu tamamlarız.

 •  Mikro Yazılım Anahtar Teslim e-Fatura hizmetini alın, e-Dönüşümünüzü bugün başlatın! 

e-fatura-2509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ 22.01.2022 tarih ve 31727 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu tebliğe göre;
Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);
 • 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemleri için 5 Milyon TL, 2021 hesap dönemi için 4 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.” belirtilen brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) şartını 2020 veya 2021 hesap dönemlerinde sağlayanlar 1/7/2022 tarihine kadar,
 • 2022 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayanlar ilgili hesap dönemini izleyen yedinci ayın başına kadar” e-Fatura/ e-Arşiv Fatura sistemine geçmek zorundalar.
 • e-Defter; 2021 yılı brüt satış hasılat 40 Milyon TL ve üzeri olan firmalar 1.1.2023 tarihinde, 2022 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayanlar ilgili hesap dönemini izleyen hesap dönemi başında e-Defter uygulamasına geçmek zorundalar
 • 2022 yılı brüt satış hasılatı 3 milyon ve üzeri olan firmalar 1.1.2024 tarihinde e- Defter uygulamasına geçecekler.
İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kendilerine veya Aracı Hizmet Sağlayıcılarına Ait İnternet Sitelerinde veya Diğer Her Türlü Elektronik Ortamlarda Mal veya Hizmet Satışını Gerçekleştirenlerin,
 • 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar
 • 2022 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayanlar ilgili hesap dönemini izleyen yedinci ayın başına kadar” e-Fatura/ e-Arşiv Fatura sistemine geçmek zorundalar.
 • e-Defter; 2021 yılı brüt satış hasılat 40 Milyon TL ve üzeri olan firmalar 1.1.2023 tarihinde, 2022 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayanlar ilgili hesap dönemini izleyen hesap dönemi başında e-Defter uygulamasına geçmek zorundalar
 • 2022 yılı brüt satış hasılatı 3 milyon ve üzeri olan firmalar 1.1.2024 tarihinde e- Defter uygulamasına geçecekler.
İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları ile Kendilerine veya Aracı Hizmet Sağlayıcılarına Ait İnternet Sitelerinde veya Diğer Her Türlü Elektronik Ortamlarda Mal veya Hizmet Satışını Gerçekleştirenlerin,
 • 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar
Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);
 • 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri olan mükellefler.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri. 5-30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi)” ibaresi “5 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından Kanunun 232 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen, işlemin gerçekleştiği yıla ait, fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutarı)” şeklinde değiştirilmiştir. Bu tutar 2022 yılı için 2000 TL dir.
e-İrsaliye Uygulamasına Geçiş Süresi” başlıklı bölümünün ikinci fıkrasında yer alan “demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler,” ibaresi “demir ve çelik ile demir veya çelikten ürünlerin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler şeklinde değiştirilmiştir.
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı);
 • 2018, 2019 veya 2020 hesap dönemlerinde 25 Milyon TL, 2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

Yayımlanan tebliğe ve tüm detaylara ulaşmak için  tıklayın.

 

 • Mikro Yazılım ile e-Fatura ile dijital dünyaya adım atın.

 •  Müşteri siparişi, stok, maliyet ve muhasebe takibini zahmetsizce yapın.

 •  Gelir gider listenizi, ödeme ve tahsilat günlerinizi atlamadan takip edin.

 •   Banka hesaplarınızı kolayca yönetirken, işletme finansal raporlarınızı anlık görmeye kadar daha detaylı çözümler için bize ulaşın. 

100.000’den fazla müşterimizin yanında yerinizi alın!

Kurulum ve kullanımın her aşamasında
Mikro Yazılım Destek Uzmanlarından,
350 iş ortağımız ve 81 ilde sahada Destek alın!

Stok Takip Programı


Şirketiniz için en önemli maliyet kalemlerinden biri de stoktur. Belli bir ürünün stokları ihtiyaç duyduğunuzda elinizde bulunmazsa ya da bu ürün gereğinden fazla depo edilmişse, işletmenizin harcamaları artar. Bu yüzden bir yandan müşteri taleplerini karşılarken bir yandan da stok maliyetlerinizi mümkün olduğunca düşük tutmayı hedeflersiniz. Çünkü, stok ve üretim maliyetlerinizi minimuma indirerek işletmenizin kârlılığını artırabilirsiniz. Peki bunu nasıl yaparsınız? Tabii ki etkili bir stok ve depo yönetimi programı ile... Devam ➞

 
ERP Programı

İşletmenizin tüm kaynaklarını kolayca ölçülebilir, kontrol edilebilir ve planlanabilir hale getirmeye karar verdiyseniz işe bir ERP programı kullanarak başlayabilirsiniz.  Türkçesi 'kurumsal kaynak planlaması' olan ERP, organizasyonların insan kaynakları ile finansal kaynaklarını bir araya getirmeye ve bunları etkin biçimde kullanarak işletmenin uçtan uca yönetilmesini sağlayan sistem ve yazılımlar bütünüdür. İşletmelerin varlığı, mal ve hizmet üretiminin sürdürülebilirliğine bağlıdır. İşte ERP de bu sürdürülebilirliği sağlayan tüm plan ve yönetimi kapsar; bir işletmenin satıştan muhasebeye, üretimden insan kaynaklarına, stok yönetiminden satın almaya kadar tüm süreçlerde gerçekleştirilen işlem ve verilerini birbirine entegre edip tek bir elde platformda toplar. Devam ➞ 

Muhasebe Programı

Bin bir emekle kurduğunuz işletmenizin sağlıklı biçimde büyümeye devam etmesi için hem kurumsal kaynaklarınızı etkin biçimde planlamalı hem de iş akışınızın sorunsuz şekilde gerçekleştiğinden emin olmalısınız. Bu yüzden sizinle kurumsal bir iş ortağı gibi çalışıp işlerinizi uçtan uca takip etmenizi sağlayan etkili muhasebe programları kullanmalısınız. Devam ➞