Logo

MİKRO KEP

Mikro KEP

2013 yılından bu yana Özel Entegratör konumunda olan Mikro Yazılım, e-Dönüşüm hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek Mikro KEP’i hayata geçirmiştir.

Mikro Yazılım, BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) tarafından KEPHS (Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcı) olarak atanan ilk Kurumsal Yazılım şirketidir.

Mikro KEP, size elektronik ortamda düşük maliyetle resmi belgelerinizin hızlı ve güvenilir bir şekilde iletişim olanağı sunar. Gönderici ve alıcı tarafların belli olduğu, içeriğin ve gönderim tarihinin hiçbir şekilde değiştirilemediği Mikro KEP sisteminde; ihale, sözleşme, teklif evraklarından, şirket beyannamelerine kadar bütün elektronik gönderiler 20 sene süreyle saklanır. Bu gönderilerin hukuki geçerliliği vardır ve taraflar arasındaki herhangi bir uyuşmazlık durumunda gönderiler, kesin delil olarak kabul edilir.

Mikro KEP Özellikleri, Avantajları, Kullanım Şekilleri

Mikro KEP

Mikro KEP Nedir?

Mikro KEP, Türkiye’nin önde gelen yazılım şirketlerinden Mikro Yazılım’ın Kayıtlı Elektronik Posta hizmetidir.

Mikro KEP Avantajları

  • Mikro KEP sisteminde ilk yıl hesap ücreti yoktur.
  • Mikro KEP kullanan müşterilerimiz aynı zamanda Mikro Yazılım' ın sunduğu tüm e-Hizmetler ürünlerinden yararlanabiliyorlar.
  • Mikro programı kullanan müşteriler Mikro KEP hesabı ile program içerisinden Temel fatura itirazında bulunabilirler.
  • Kullandığın kadar öde modeline oturtulan Mikro KEP ile bütçenizi her zaman kontrol altında tutabilirsiniz.
  • KEP iletisi gönderimi ve kolay hesap açma işlemi için gerekli olan e-İmzanızı dilerseniz KEP hesabı başvurusu esnasında temin edebilirsiniz.

KEP iletisi gönderimi e-imza ile gerçekleştirilmektedir.

E-İmza sahibi olabilmeniz için KEP Hesabı başvuru sırasında E-İmza almak istiyorum ibaresini işaretlemeniz yeterlidir.

Eğer KEP hesabı açmadan E-İmza almak isterseniz lütfen tıklayın.

BAŞVURU YAP

Yasal Zorunluluk

05/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu’nun “Tebligat” başlıklı 64’üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bu Kanun uyarınca Bakanlık ve Kurum tarafından ilgililere yapılacak tebliğler 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre yapılır.” hükmü, 11/02/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun “Elektronik tebligat” başlıklı 7/a’ıncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.” hükmü ile 19/01/2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin “Elektronik tebligat adresi edinme” başlıklı 6’ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanacak muhatap, elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinir.” ve “Elektronik tebligat hizmetinden yararlanma” başlıklı 7’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere, elektronik yolla tebligat yapılması zorunludur.” hükümleri uyarınca tebligatların elektronik yolla yapılabilmesi için anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin elektronik tebligata elverişli kayıtlı elektronik posta adresi edinmeleri zorunlu kılınmıştır. Yine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun Yönetmeliğinin 4‘üncü maddesinde sayılanlarında KEP kullanması zorunlu tutulmuştur. Ayrıca, İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin” 19. maddesi ile “İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin” 26. maddesi, ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin ise “İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin” 17. maddesi uyarınca, 01/01/2017 tarihine kadar KEP hizmet sağlayıcılarından alınmış olan işyeri KEP(Kayıtlı Elektronik Posta) adresi bilgilerini İSG-KATİP üzerinde kaydetmeleri gerekmektedir. Kanun dışında TÜRSAB’a bağlı seyahat acenteleri, EPDK lisans sahibi firmalar, medya hizmet sağlayıcıları (RTÜK tarafından) ve DMO tedarikçileri içinde yine KEP kullanma zorunluluğu mevcuttur.