Logo

Mikro Yazılım | Posta

Büyümenin Anahtarı Dijitalleşmede

Kurumsal ve ticari yazılım şirketi Mikro Yazılım özellikle KOBİ'lere odaklanan kurumsal çözümleriyle büyümek isteyen şirketleri dijitalleştirerek, hem ulusal hem uluslararası rekabet ortamında ellerini güçlendiriyor.

Büyümenin anahtarı DİJİTALLEŞMEDE Avrupa ülkelerinde kurum kaynaklarının neredeyse yüzde 40'ını kurumsal yazılımlar oluşturuyor. Firmaların hem kendi pazarlarında hem de küresel pazarda var olabilmeleri ve rekabet edebilmeleri bilişim teknolojilerini iş süreçlerinde verimli ve etkin kullanmalarına bağlı. Ülkemizde de durum çok farklı değil. Kurumsal ve ticari yazılım sağlayıcı olarak hizmet veren Mikro Yazılım'm mühendisleri, şirketlerin var olan işlerini en üst düzeyde yönetecek ve verimli büyümelerini sağlayacak nitelikte kurumsal ve ticari yazılımlar I büyütmek isteyen şirketler için de ticari geliştiriyorlar. Buna ek olarak yine şirketlere e-devlet uygulamalarına yönelik hizmetler sunuyorlar.

Posta

Büyümenin Anahtarı Dijitalleşmede

19.10.2017

Habere Git