Şahıs Şirketi Nedir? Nasıl Kurulur?

Genel Girişimcilik Hukuk ve Vergi KOBİ 3dk
Genel Girişimcilik Hukuk ve Vergi KOBİ

Şahıs şirketi nedir? Şahıs şirketi nasıl kurulur? Şahıs şirketinin özellikleri nelerdir? Bu yazıda şahıs şirketi ile ilgili sorularınızın cevaplarını bulabilirsiniz.

Kısa Kısa Şahıs Şirketi

Küçük çaplı, ortak sayısı az, ortaklarının sorumluluklarının sınırsız olduğu bir işletmeye ihtiyacınız varsa size en uygun şirket tipi şahıs şirketi! Bir şahıs şirketi kurarsanız ilk avantajınız kuruluş ve faaliyet maliyetlerinin düşük olması olacak. Ayrıca bağımsız denetime de tabi olmayacaksınız.
Bununla birlikte eğer yatırımcılarla çalışmak istiyorsanız onların şirketinizde hissedar olma şansı olmayacak. Çünkü, şahıs şirketinde ortaklar gerçek kişi olmak zorundadır. Komandit şirketler, bu durumun tek istisnası olan şahıs şirketi tipidir. Bunun sebebi komanditer ortağın tüzel kişi de olabilmesidir. Eğer yatırımcı desteği almayı düşünüyorsanız, şahıs şirketi yerine sermaye şirketi kurmalısınız.
Şahıs şirketlerinde şirket borçlarından tüm malvarlığınızla sorumlu olursunuz.Eğer iş fikrinizin geleceğini şimdiden belirlemediyseniz iş hayatınıza bir şahıs şirketi kurarak başlangıç yapabilir, ileride şirketinizi bir sermaye şirketi olarak değiştirebilirsiniz.

Şahıs Şirketinin Özellikleri Nelerdir?

Şahıs şirketi özelliklerini şu şekilde özetleyebiliriz:

 • Şahıs şirketi gerçek kişiler tarafından, iki veya daha fazla pay sahibi ile kurulur. Yalnızca komandit şirketlerde komanditer ortak gerçek kişi veya tüzel kişi olabilir.
 • Ortaklardan en az birinin adı ve soyadı ile şirketin türünü gösteren bir ibare, ticaret unvanında yer almak zorundadır. Komandit şirketlerde ise komanditer ortağın ismi unvanda bulunamaz.
 • Ortakların şirket borçlarından dolayı kendi malvarlıklarının tümüyle sınırsız ve müteselsil sorumluluğu bulunur.
 • Ortaklar gelir vergisi mükellefidir.
 • Şahıs şirketleri bağımsız denetime tabi değildir.
 • Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre, şahıs şirketi, kolektif şirket ve komandit şirket olarak ikiye ayrılır. Ayrıca adi şirketler de şahıs şirketidir. Kolektif ve komandit şirketler bağlı oldukları ticaret sicilinin yaptığı tescil ve ilanla kurulur. Adi şirkette ise böyle bir zorunluluk yoktur.
 • Şahıs şirketi için önceden bir sermaye yatırılması zorunlu değildir.

Şahıs Şirketi Faaliyet Alanları

Peki şahıs şirketi ile hangi işler yapılabilir? Şahıs şirketleri birçok farklı sektörde faaliyet gösterebilir. Şahıs şirketlerinde en çok tercih edilen işletme türleri, bakkal, kuaför, manav, kasap, terzi gibi kurulan küçük işletmelerdir ancak bu işletmelerin dışında pek çok iş kolunda çalışabilirler.
Şahıs şirketlerinin yalnızca bankacılık ve borsa alanında çalışması yasaktır. Bununla birlikte, şahıs şirketlerinin birden fazla iş alanında faaliyet göstermesinin önünde de bir hukuksal engel bulunmaz.

Şahıs Şirketi Nasıl Kurulur?

Eğer bir şirket kurmak istiyorsanız ve bu şirket türü şahıs şirketi ise izlemeniz gereken adımlar şu şekildedir:

 • İlk adımda ilgili ticaret odasına kayıt yaptırıp ilgili vergi dairesinden mükellefiyet açılır.
 • Sonra şirketin merkezi olan adres ile kira kontratı yapılır.
 • Şirket ana sözleşmesi hazırlanır. Bu esnada, şirket unvanı ile NACE kodu da belirlenir.
 • Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün personeli huzurunda ana sözleşme imzalanır, imza beyannamesi bu personele yazılı beyan ile verilir.
 • Mali müşavire noterden alınan vekaletname ile şirket kurma yetkisi verilir.
 • Mali müşavir vergi dairesinden potansiyel vergi numarası alır.
 • Ana sözleşme, imza beyannamesi ve potansiyel vergi numarası ile bankada şirket adına hesap açılır.
 • Sermayenin ¼’ü bu hesaba yatırılır ve para şirket kurulana kadar banka tarafından bloke edilir.
 • Mali müşavir, ticaret odasına gerekli evrakla başvurur, eksiki yoksa Ticaret Odası tescili 2 iş günü içerisinde bitirir.
 • Şirket kaydından sonra yeniden notere gidilir, şirketin imza sirküleri için imza verilir.
 • Mali müşavir tescilin tamamlandığı gün resmi defterleri Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne tasdik ettirip vergi dairesi kaydına başvurur ve şirketin vergi levhasını çıkarır.
 • Vergi Dairesi personeli şirketin merkezi olarak görünen adrese gelip yoklama yapar. Bu sırada adreste bulunup yoklama tutanağını imzalamak gerekir.

Tebrik ederiz, işte şirketiniz kuruldu!
Mikro Yazılım her zaman sizin ve şirketinizin yanında…