Logo


Mikro Yazılım Perakende Ürünleri Eğitimi

Türkiye'nin önde gelen yazılım şirketlerinden Mikro Yazılım, perakende sektörüne yönelik ürün ve çözümlerini 3-4 s Kasım tarihlerinde İs Ortaklarına yönelik düzenlediği bir eğitimle kapsamlı olarak anlattı. İstanbul Sheraton Grand Alaşehir Hotel'de düzenlenen eğitime, Mikro Yazılım'ın tüm Türkiye çapında hizmet veren iş ortaklarından, 100 kişinin üzerinde teknik ekip katıldı. Mikro Yazılım Teknik Destek Departmanı taralından 4 kişilik uzman kadro ile 2 tam gün olarak verilen eğitim müfredatı kapsamında, özellikle Mikro Yazılım'ın yeni nesil yazar kasalarla ilgili güncel ürün ve çözümleri teknik olarak katılımcılara uygulamalı olarak anlatıldı. Mikro Yazılım Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan Tomuş, firmanın perakende sektöründe de lider oyunculardan biri olduğuna dikkat çekerek, ürün odaklı eğitimlerinin yoğun ilgi gördüğünü belirtti Tomuş, ilerleyen dönemde diğer ürün gruplarına yönelik eğitimlere de devam edeceklerini açıkladı. Mikro Yazılım Perakende Çözümleri? Firmanın perakende alanına yönelik özel çözümleri şöyle sıralanıyor; Stok Yönetimi, Hizmet ve Masraf Yönetimi, Satın Alma Yönetimi, Satış Yönetimi, Finans Yünetimi, Kırar Destek Sistemi, Mağaza/Market Yönetimi, Promosyon Yönetimi, Akaryakıt İstasyonu 'Yönetimi. Mali onaylı POS ve yeni nesil yazarkasalar (ÖKC) ile mükemmel uyum: Türkiye genelinde yaygın ve mali onay almış olan hemen tüm POS ve yeni nesil yazarkasalar (ÖKC) ile entegre çalışabilme özelliğine sahip. Marka bağımsız entegrasyon yeteneğiyle Mikro Yazılım Perakende, teknik altyapısı uygun olan POS cihazları ve PC POS çözümü yardımıyla satışları da anlık olarak takip edebilme imkânı sunuyor. Bu sayede stok, cari ve muhasebe verileri gün sonunu beklenmeden elde edilebiliyor. Perakende ile entegre olabilen diğer cihazlar: Sistem terazileri, barkod yazıcı ve okuyucuları, kiosklar, elektronik raf etiket sistemleri vb. Online Satışta e-Dünya: Perakende, elektronik platformda, işleüneler arası e-ticaret (B2B) ve firmadan müşteriye yönelik e-ticaret (B2C) her türlü iş yapış biçimini destekleyecek şekilde tasarlandı. Bu sayede nihai müşterilere internet ortamından satış (online satış) yapabilmek için her türlü geliştirme kolayca yapılabiliyor. Şirketler, perakende ile mağazalar arasında iletişim kurabilme, anlık stok bilgisi tutulabilirle, ürün bilgisi gönderebilirle, sipariş alabilme, satış ve tahsilat işlemlerini takip edebilme şansına kavuşuyor.

Kullanıcı Dostu ve Kişisellcştirilebilir Ekranlar: Kullanıcı deneyimi açısından ele alınarak geliştirilen RETAIIİle klasik menfiye ek olarak geliştirilen yeni nesil MetroStyle ekran seçeneği, kullanıcılara sık kullandıkları menüleri kendi masa üstlerinde toplayabilirle ve işlemlerini pratik şekilde gerçekleştirebilme olanağı sunuyor. Birden fazla yabancı dili destekleyen ve işlemleri farklı döviz cinsleriyle takip edebilmeye imkân veren RETAİL ithalat ve ihracat yapan işletmelere, uluslararası kurallara uygun dokümantasyon hazırlıyor ve dövizle alınıp satılan ürünlerde ya da endasyonisl ekonomi şartlarında alternatif fınans kontrolü sağlıyor. Geliştirmeye Açık Bir Platform: Wîndows ortamında geliştirilen RETAIL» kullanıcılarına birçok ayrıcalıklı işlemi kolaylıkla yapabilme esnekliğini sunuyor. Raporların kullanıcı tarafından geliştirilebilmesi, gerektiği durumlarda farklı verilabanlarıyla birleşti rilebiInıesi, örnek ve gelişmiş sorgular yardımıyla kullanıcıların kendi analiz küplerini oluşturmasına olanak tanır.

Akaryakıt İstasyonlarına Özel Modül: RETAIL, 7/24 hizmet veren akaryakıt istasyonlarına özel fonksiyonları da barındırıyor. Pompadan istasyon marketine, satın alma süreçlerinden muhasebeye kadar istasyonların tüm operasyonlarının yönetilebildiği Retail, aynı zamanda vardiya hesapları, market otomasyonu, kredi kartlı ve veresiye satışlar gibi özellikler içeriyor. RETAİL akaryakıt modülü sayesinde iş akışlarınızı; akaryakıt satışları, market satışları, bakım ve servis, satın alma, tlnans ve muhasebe başlıkları altında kategorilendirmeniz mümkün. Mikro Yazılım Perakende Ürünleri Eğitimi İstanbul Sheraton Grand Alaşehir Hotel'de müşterilere internet ortamından satış (online düzenlenen eğitime, Mikro Yazılım'ın tüm satış) yapabilmek için her türlü geliştirme kolay Türkiye çapında hizmet veren iş ortakla- ca yapılabiliyor. Şirketler, perakende ile mağazarından, 100 kişinin üzerinde teknik ekip lar arasında iletişim kurabilme, anlık stok bilgisi katıldı. Mikro Yazılım Teknik Destek Depart- tutulabilirle, ürün bilgisi gönderebilirle, sipariş manı taralından 4 kişilik uzman kadro ile 2 tam alabilme, satış ve tahsilat işlemlerini takip edegün olarak verilen eğitim müfredatı kapsamında, bilme şansına kavuşuyor, özellikle Mikro Yazılım'ın yeni nesil yazar kasalarla ilgili güncel ürün ve çözümleri teknik olarak Kullanıcı Dostu ve Kişisellcştirilebilir Ekranlar: katılımcılara uygulamalı olarak anlatıldı. Mikro Kullanıcı deneyimi açısından ele alınarak geliştiriYazılım Genel Müdür Yardımcısı Alpaslan To- len RETAIIİle klasik menfiye ek olarak geliştirilen muş, firmanın perakende sektöründe de lider yeni nesil MetroStyle ekran seçeneği, kullanıcılara oyunculardan biri olduğuna dikkat çekerek, ürün sık kullandıkları menüleri kendi masa üstlerinde odaklı eğitimlerinin yoğun ilgi gördüğünü belirt- toplayabilirle ve işlemlerini pratik şekilde gerçekti Tomuş, ilerleyen dönemde diğer ürün grup- leştirebilme olanağı sunuyor.

Birden fazla yabancı larına yönelik eğitimlere de devam edeceklerini dili destekleyen ve işlemleri farklı döviz cinsleriyle açıkladı. takip edebilmeye imkân veren RETAIL, ithalat ve ihracat yapan işletmelere, uluslararası kurallara Mikro Yazılım Perakende Çözümleri? uygun dokümantasyon hazırlıyor ve dövizle alınıp M Firmanın perakende alanına yönelik özel çö- satılan ürünlerde ya da endasyonisl ekonomi şart- ziimleri şöyle sıralanıyor; Stok Yönetimi, Hizmet larında alternatif fınans kontrolü sağlıyor, ve Masraf Yönetimi, Satın Alma Yönetimi, Satış Yönetimi, Finans Yünetimi, Kırar Destek Sistemi, Geliştirmeye Açık Bir Platform: Wîndows orta- Mağaza/Market Yönetimi, Promosyon Yönetimi, mında geliştirilen RETAİL» kullanıcılarına birçok Akaryakıt İstasyonu Yönetimi. ayrıcalıklı işlemi kolaylıkla yapabilme esnekliğini sunuyor. Raporların kullanıcı tarafından geliş- Mali onaylı POS ve yeni nesil yazarkasalar (ÖKC) lirilebilmesi, gerektiği durumlarda farklı verita- ile mükemmel uyum: Türkiye genelinde yaygın ve banlarıyla birleştirilebiInıesi, örnek ve gelişmiş mali onay almış olan hemen tüm POS ve yeni nesil sorgular yardımıyla kullanıcıların kendi analiz i yazarkasalar (ÖKC) ile entegre çalışabilme özelliği- küplerini oluşturmasına olanak tanır, ne sahip.

Marka bağımsız entegrasyon yeteneğiyle Mikro Yazılım Perakende, teknik altyapısı uygun Akaryakıt İstasyonlarına Özel Modül: RETA- olan POS cihazları ve PC POS çözümü yardımıyla İL 7/24 hizmet veren akaryakıt istasyonlarına ¦ satışları da anlık olarak takip edebilme imkânı su- özel fonksiyonları da barındırıyor. Pompadan nuyor. Bu sayede stok, cari ve muhasebe verileri gün istasyon marketine, satın alma süreçlerinden mu- sonunu beklenmeden elde edilebiliyor. hasebeye kadar istasyonların tüm operasyonları- nın yönetilebildiği Retail, aynı zamanda vardiya Perakende ile entegre olabilen diğer cihazlar: Sis- hesapları, market otomasyonu, kredi kartlı ve tem terazileri, barkod yazıcı ve okuyucuları, kiosk- veresiye satışlar gibi özellikler içeriyor. RETAİL lar, elektronik raf etiket sistemleri vb. akaryakıt modülü sayesinde iş akışlarınızı; akar- yakıt satışları, market satışları, bakım ve servis, Online Satışta e-Dünya: Perakende, elektro- satın alma, tlnans ve muhasebe başlıkları altında BkfsnTlTİPTilIlC^ İlli* nik platformda, işleüneler arası e-ticaret (B2B) kategorilendirmeniz mümkün. ve firmadan müşle- ^¦yUM|İ«A|pİBÜHİİAİİl^^H riye e-ticaret (B2C) her iş yapış destek- leyecek tasar- landı.

Sektör Artı

Mikro Yazılım Perakende Ürünleri Eğitimi

01.11.2016

Habere Git