Logo

NE DEDİLER?

Şiteks

"Ülkemizde değişen yasal düzenlemeleri ve müşteri taleplerini takip ederek belirli periyotlarda güncellemeler yağması, Mikro’nun firmalara sağladığı artı bir fayda olarak ön plana çıkmaktadır."

Harun SAĞLAM

Şiteks Bilgi İşlem Sorumlusu

Müşteri Detayları

Başlangıç Tarihi
2010
Ürünler

Şiteks

Hassan Grup bünyesinde bulunan ve geri dönüşüm malzemelerini ve tekstil üretim atıklarını kullanarak keçe üretimi yapan Şiteks firması, 1980 yılında İstanbul Küçükköy'de faaliyete başladı. Grubun ilk şirketi olan Şiteks (Şişmanlar Tekstil San. ve Tic. A.Ş.) Tekirdağ’da 30.000 m2’lik kapalı ve 40.000 m2’lik açık alanı ile çeşitli sektörlerin keçe ihtiyacını karşılıyor. Yeni yatırımıyla Şiteks, Avrupa’nın ve Türkiye’nin en büyük keçe üreticilerinden biri...

Üretim ve Sevkiyat Süreçleri Kontrol Altında

Yurt içinde ve uluslararası pazarda ticaret faaliyetleri sürdüren Şiteks, gerek üretim süreçlerinde, gerekse üretilen ürünlerin sevkinden müşteriye ulaşmasına kadar olan süreçlerde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için, ERP yazılımı kullanmaya ihtiyaç duydu. Bu doğrultuda yapılan araştırmalar sonucunda firma; muhasebe, personel ve üretim kısımlarında uyum içerisinde, verimli işlem ve çalışma olanağı sağlayan en uygun program olarak gördüğü Mikro’yu tercih etti.

Mikro ERP Şiteks’in İş Süreçlerine Neler Kazandırdı?

İlk hedef olan stok yönetiminin tek bir elden yapılabilmesi sağlandı.

İhracat siparişlerinin detaylı bir şekilde veri tabanında tutulması ve sevkiyat takibini yapılması mümkün oldu.

Alınan sipariş işlemlerine paralel olarak üretim planlamalarının da düzenli şekilde takip edilebilmesi sağlandı.

Parti lot takibi özelliği sayesinde stok envanterleri ve sayımları hızlı bir şekilde takip edilmeye başlandı.

Geriye dönük kalite kontrol incelemelerinde, üretilen bir ürünün tüm aşamaları veya kullanılan hammaddenin detayları gibi bilgilere hızlı bir şekilde ulaşılabilmesi sağlandı.

Maliyetlendirme aşamaları ile ürün maliyetlerinin net bir şekilde analiz edilmesi mümkün hale geldi.