Turizm işletmelerinde insan kaynakları yönetimi nasıl olur?

Girişimcilik KOBİ İş Yönetimi 3dk
Girişimcilik KOBİ İş Yönetimi

İnsan kaynakları yönetimi nedir?

Her işletmenin kuruluş amacına göre farklı seviye ve görevlerde farklı eğitimlerden gelen çalışanlar bulunur. İnsan kaynakları, çalışanları görevleri ve seviyelerinden bağımsız olarak işletmede geçirdikleri süreyi etkin ve verimli kılmak üzere çalışır. İnsan kaynakları, bunu yaparken iki temel amacı ilke edinir. Bu amaçlardan ilki çalışanların bilgi, yetenek ve becelerini en iyi şekilde değerlendirerek işletmeye olan katkılarını artırmak. Bir diğer amaç ise bu çalışanların yaptığı işten tatmin olmasını sağlamak.

Turizm sektöründe insan kaynakları yönetiminin önemi

Bir otel, misafirlerini nasıl karşılar? Misafirler otele geldiğinde onları nasıl bir süreç bekler? Kısaca özetlersek bu süreç şu aşamalardan oluşur:

  • Otel personeli tarafından karşılanma
  • Resepsiyon tarafından kayıt işlemlerinin yapılması
  • Kat hizmetlileri tarafından odaların temizlenmesi
  • Aşçılar tarafından yemeklerin hazırlanması
  • Servis elemanları tarafından servislerin yapılması
  • Misafirler otelden ayrılana dek tüm ihtiyaçlarının otel personeli tarafından karşılanması

Böylesi bir süreçte, otel işletmelerinin başarısı, iyi bir fiziksel ve ekonomik yapı ile birlikte etkili bir insan gücüne de dahil olmasına bağlıdır. Zira otellerde geliri de gideri de insan unsuru, insanın insana olan hizmeti yaratır. İşte bu nedenle misafirin memnuniyetini, otelin konaklama standartları kadar personelin kalitesi de etkiler.

Turizm sektöründe insan kaynakları yönetimi nasıl olur?

Emek yoğun dinamiği nedeniyle turizm sektörü, otomasyonun en zor olduğu sektörlerdendir. Bu yüzden turizmde emek gücüne olan ihtiyaç hiçbir zaman azalmaz.  Peki turizm sektöründe çalışanların nasıl özelliklere sahip olması gerekir? Bir turizm çalışanı işinden neler bekler?

İşe alım ve oryantasyon: İşe alımda mülakatın hem işçi hem de işveren için önemi çok fazladır. İş görüşmelerinin daima insan kaynakları alanında eğitim almış kişiler tarafından, sürece uygun şekilde gerçekleştirilip yönetilmesi gerekir. Ardından gelecek oryantasyon sürecinin de işe alışma süresini kısaltacak nitelikte olması, işçiyi deneme süresinde tanırken performansını da yüksek tutacak şekilde planlanması gerekir.

Çalışana sunulan haklar: Turizm sektörü çalışanı haklı olarak fiziki ihtiyaç ve güvenliğinin de otel tarafından karşılanmasını bekler. Bu açıdan bakılınca sağlık ve emniyetini sağlayacak konaklama imkanı ile yemek ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak imkanlar da muhakkak düşünülmelidir.

Ortak hedefler: Bununla birlikte, otelin amaç ve hedefleri doğrultusunda çalışana misyon ve vizyon aktarımı yapılmalıdır. Şirketin dönemsel stratejik hedefleri ve çalışanın görevleri kendisine açıklanarak ondan ne kadar süre içinde hangi hedefleri tutturmasının beklendiği net bir şekilde paylaşılmalıdır. Bu hedeflerin ölçülebilir ve gerçekçi hedefler olması çok önemlidir.

Eğitim: Kurum içinde çalışanların kişisel beceri ve yeteneklerini geliştirebilecek eğitimlerin olması, kurumsal aidiyeti güçlendirir. Bu da, çalışanda misafir memnuniyetini de artıracak bir performans artışını garantiler. Kurumsal eğitimler artık bir lüksten ziyade ihtiyaç haline gelmiştir. Hem departman hem de görev bazında eğitim planları oluşturarak çalışanların stres ve zaman yönetimi konusunda geliştirilmesi sağlanmalı, yabancı dillerine katkıda bulunulmalı, kendilerine etkin takım çalışmaları yaptırılmalıdır.

Sosyal sorumluluk: Çalışanı, otelin sosyal sorumluluk projelerinin bir parçası haline getirmek de büyük bir motivasyon kaynağı olacaktır. Çalışanların, inandıkları değerler için ve dünyanın gelişimi adına gönüllü projelerde yer alması, buna yüreklendirilmesi hem kuruma olan bağlılıklarını güçlendirir hem de iş performanslarını artırır.


Özellikle büyük ölçekli turizm işletmelerinde personelin özlük işleri, performans takibi ve muhasebesel işlemlerini kayıt altında ve düzenli bir şekilde tutabilmek ekstra iş gücü gerektiren birbirinden apayrı görevlerdir. Bu süreçleri iyileştirmek ve her personelin tüm süreçlerini tek bir yerden takip edebilmek etkili bir insan kaynakları programı ile mümkündür.

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.