Mikro Fly Ana Paket | Mikro Yazılım

mikro_Fly

Ana Paket

Mikro Fly'ın ana paketi ile aşağıdaki çözümlerin hepsinden faydalanabilirsiniz.

Stok/Ürün Yönetimi

Mikro Fly'ın Stok/Ürün Yönetimi çözümü alım-satım yaptığınız tüm ürün ve hizmetleri ve onlarla ilgili evrakları sisteme tanıtıp listelemenizi, stok durumu, değer ve hareket raporları almanızı sağlar. Stoklarınızı parti-lot, seri no, ana grup, alt grup, ana sağlayıcı, üretici, reyon, ambalaj, marka, sektör vb. ayrıntılara göre analiz etmenizi de sağlayan Stok/Ürün Yönetimi ile ayrıca stok minimum seviye, sipariş ve hedef seviyelerine bağlı ihtiyaçlarınızı belirleyebilirsiniz.

Stok Takip Programı

Ürün Yönetimi Programı

Hizmet ve Masraf Yönetimi

Dilediğiniz adette masraf, gelir merkezi ve gelir-gider kalemi tanımlamanızı sağlayan bu çözümle, hizmet satış sözleşmeleriniz ile dönemlere yayılan hizmet gelirlerinizi de zahmetsizce takip edebilirsiniz.

Gelir-gider programı

Satın Alma ve Tedarikçi Yönetimi

Satın alma, teklif yönetimi, sipariş ve irsaliye-fatura süreçlerinizi verimli biçimde yönetmenizi sağlayan Satın Alma ve Tedarikçi Yönetimi ile satın alma tekliflerinizi de kolayca karşılaştırıp analiz edebilirsiniz. Ayrıca yaptığınız anlaşmaların sipariş, irsaliye, ve fatura uyumunu da denetleyebilirsiniz.

Satın alma yönetimi

Satış ve Müşteri Yönetimi

Tekliften siparişe kadar tüm rezervasyon, lojistik, sevkiyat ve faturalama işlemlerinizi kolayca gerçekleştirmenizi sağlayan Satış ve Müşteri Yönetimi çözümü ile hedef gerçekleştirme, kampanya-promosyon verimlilik ve satış ekibi performans analizleri de yapabilirisiniz. Ayrıca müşteri risk limit bilgilerine göre onaylı iş akışları oluşturabilir, işletmenizin gelecek hedeflerini kârlı biçimde belirleyebilirsiniz.

Satış Yönetim Programı

Finans Yönetimi

Mikro Fly'ın sunduğu banka entegrasyonu ile tüm finansal süreçlerinizi zamandan tasarruf ederek kolayca yönetebilirsiniz. Ödeme ve alacak operasyonlarınızı verimli biçimde planlayabilir, anlık nakit akışı takibi ile bütçeleme ve raporlama gibi özelliklerle işletmenizin geleceğine yönelik kararları daha etkin biçimde alabilirsiniz.  Eğer birden fazla şirkete sahipseniz, nakit akışınızı konsolide olarak takip edebilirsiniz. Mikro Fly'ın Finans Yönetimi Çözümü, kullanmakta olduğunuz spot, rotatif ve tüketici kredisi modeli sözleşmelerini de kaydetmenizi sağlar.

Finans yönetimi 

Bütçe Yönetimi

Bütçe Yönetimi çözümü ile bütün birimlerinize ait ayrıntılı bütçe planlamaları yapabilir, satış, satın alma ve masraflarınızı etkin biçimde takip edebilirsiniz. Ayrıca hedeflediğiniz ve gerçekleştirdiğiniz bütçe değerlerini de kolayca karşılaştırabilirsiniz.

Bütçe yönetimi

Genel ve Sabit Kıymetler Muhasebesi Yönetimi

Mikro Fly'ın tüm sistemle entegre çalışan genel muhasebe yönetimi sayesinde, muhasebe departmanınızın iş yükünü hafifletebilirsiniz. Defter, mizan, bilanço, mali tablolar, yıllık bildirim ve beyannamelerinizi zahmetsizce oluşturup sabit kıymetlerinizi tanımlayabilir, onların zimmet yerlerini belirleyebilir ve faydalı ömür ile finansal sözleşmelerine dair tanımlamalar yapabilirsiniz. Amortisman ve yeniden değerleme meblağlarını muhasebeleştirmenizi sağlayan çözüm enflasyon düzeltmesi muhasebe uyarlamalarına dair ayrıntılı raporlar da sunar.

Muhasebe Programı

Personel Yönetimi

Personel Yönetimi çözümü, SGK'ya bağlı tüm iş yerlerinizin ve her statüden personelinizin kolayca yönetmenizi yapmanızı sağlar. Muhasebe bağlantısı, iş kolu, iş yeri, departman, kişi ve zaman bazında parametrik bölümlendirmeler yapabilir, çalışanlarınızı sicil kartlarından puantaj işlemlerine, borç ve devir tanımlamalarından izin kartlarına kadar tüm ayrıntılarda zahmetsizce takip edebilirsiniz. Ayrıca e-bildirgeyi Mikro Fly üzerinden, başka hiçbir ek yazılıma ihtiyaç duymadan SGK’nin sistemine gönderebilirsiniz.

 İK Programı ve Yazılımı

Üretim Yönetimi 

Mikro Fly'ın Üretim Yönetimi çözümü ile ürün tanıtım, sarfiyat ve iş emri kartları tanımlayabilir, malzeme ihtiyaç planları oluşturabilir, üretim ve fason hareketlerini görüntüleyebilir ve oluşan standart maliyetlerin değerlendirmesini yapabilirsiniz.

Ürün Yönetimi Programı

Dış Ticaret Yönetimi

Bu çözüm ithalat ve ihracat süreçlerinizin tüm aşamalarını detaylı biçimde izlemenizi sağlar. İthalat maliyetlerinizi belirlediğiniz kriterlere göre ürünlerinize dağıtabilir, ihracat işlemlerinizi packing list, gümrük çıkış beyannamesi, döviz alış belgesi, menşe şahadetnamesi, A.TR belgesi, EUR.1 dolaşım sertifikası ve form A gibi evrak tanımlamaları da yaparak kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca tüm bu süreçlerin detaylı raporlarını oluşturabilirsiniz.

Karar Destek ve Analiz 

Karar Destek Sistemi, verilerinizden hızlı ve zengin raporlar oluşturmanızı sağlar. Bu çözümle verilerinizi dilediğiniz ayrıntıya göre inceleyebilir, mevcut veri küplerini kullanabilir ya da kendi küplerinizi yaratabilirsiniz.