Eğitim Dökümanları

Mikro Run eğitim dokümanlarına aşağıdaki içeriklerden ulaşabilirsiniz.

Mikro Yazılım Kimdir- Faaliyet Alanları Nelerdir:


Mikro Run Kurulumu:Menü Kullanımının Özelleştirilmesi:                                     Barkod Etiket Parametrelerinin Ayarlanması, Tasarımı ve Barkod Basımı: Ana Ekrandaki Butonlar ve Kullanım Özellikleri: Dashboard Ekranının Kullanımı:Banka, Kasa Hareket Raporları ve Analiz İşlemleri: Veri Tabanı ve Firma Tanıtım Kartı Genel Özellikleri:Banka, Kasa ve Masraf Kartları: Gmail ve Outlook Entegrasyonu:Tablo ve Fonksiyon Görünüm Prosedürlerinin Güncellenmesi:Alış İrsaliyesi ve Faturalaştırma İşlemleri:
Program Lisanslama ve Bilgi Ekranı Kullanımı: Ayarlar ve Genel Tanımlar: Ayarlar Butonu ve Özellikleri: Gider ve Parasal Hareketlerin Yönetimi –Ödeme Evrakları: Cari (Müşteri-Tedarikçi) Hesap Tanıtım Kartı Detayları: Borç-Alacak ve Virman Dekontları: Kurlar ve Kullanıcılar Butonunun İşlevi:Satın Alma ve Tedarikçi Yönetimi: Eski ve Yeni Tip Form Dizayn Tasarımı: Sık Kullanılan Menülerin Hızlı Erişim Menülerine Eklenmesi: Hesap Makinesi ve Hatırlatıcıların Kullanımı:Ödeme Emri Tanıtım Kartı: Gider ve Parasal Hareketlerin Yönetimi - Tahsilat Evrakları:Stok-Ürün ve Hizmet Yönetimi: Stok Föyüne Erişim ve Stok Föyünün Analiz Edilmesi:Yapılacak Tahsilatlar ve Yapılacak Ödemeler Raporları:Cari Hesaplara Ait Föyler:Evrak Form (Çıktı) Dizaynları:Gider ve Parasal Hareketlerin Yönetimi: Banka ve Kasa Hareket Föyleri:Çek-Senet Hareketlerinin Pozisyonlarına Göre Evrak Bazında Çıkışları: Hesap Açılış ve Ödeme Emri Fişi: Barkod İçerik Parametreleri: Stok Fiyat Parametreleri:Stok ve Ürün Tanıtım Kartı Detayları:
Satış ve Müşteri Yönetimi Menüsü Temel Bilgiler:Stok-Ürün ve Hizmet Listeleri: Döviz Kur İşlemleri:Dönemsel Eldeki Stok Durum ve Değerleme Raporları: Stok Hareket Raporları: Banka, Kasa ve Masraf Hesapları Fihristi:Dönemsel Durum Maliyet Karlılık ve Envanter Raporları:Satış İrsaliyesi Türleri ve Faturalaştırma İşlemleri: Stok Virman Fişi, Devir Girişi Depo Fiş Kullanımı: 
Kart Aktarım İşlemleri: 
ÜrünSihirbazı