Vergi kesintisi nedir?

Genel 2dk
Genel

Vergi kesintisi ve vergi dilimi nedir? Vergi kesintisi ile ilgili detaylar yazımızda.

Vergi kesintisi nedir?

Çalışanlar, elde ettikleri kazançlar üzerinden gelir vergisi kesintisine tabidir. Devlet, çalışan vatandaşlarının gelirleri üzerinden oransal bir kesinti yapar. Kısacası vergi kesintisi, çalışanların elde ettiği kazançlardan belirlenen esas oranlarda yapılan kesintidir. Kazanç arttıkça vergi kesinti oranı da doğal olarak artacaktır.

Vergi kesintisi neye göre yapılır?

Herhangi bir işçinin bir ay içinde elde ettiği gelirler, bu gelirler ölçü alınarak belirlenen gelir vergisi matrahı ve kümülatif gelir vergisi matrahı üzerinden gelir vergisine tabi tutulur. Ücretli işçilerin ödeyeceği gelir vergisi tutarları, gelir vergisi ve kümülatif vergi matrahı saptandıktan sonra belirlenir. Yapılacak gelir vergisi kesintisi belirlenirken kazançların elde edildiği dönemde uygulanan gelir vergisi tarifeleri ve vergi dilimi oranları önem taşır.

Vergi kesintisi oranları

İşçinin gelir vergisi ve kümülatif gelir vergisi matrahının gerektirdiği gelir vergisi oranı, gelir vergisi tarifelerinin yasal düzenleme esası üzerinden belirlenir. Elde edilen kazancın hangi tutarlarda gelir vergisine tabi tutulacağı, hukuki hükümler eşliğinde düzenlenir. Buna göre gelirlerin gelir vergisine tabi olup olmayacağı ve hangi esaslarla vergi kesintisine tabi olacağı, vergi hukuku düzenlemeleri ölçü alınarak saptanır. Gelir Vergisi’ne tabi olan ve olmayan ödemeler söz konusudur.

Gelir Vergisi dilimleri 2023

Gelir vergisi tarifesi, iki şekilde uygulanır. ilki, ücretliler için uygulanan gelir vergisi tarifesi, ikincisi ise ücret dışı gelirler için uygulanan gelir vergisi tarifesidir.

2023 Yılı Ücret Dışı Gelir Vergisi Dilimleri

  • 70.000 TL’ye kadar %15
  • 150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası %20
  • 370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL (ücret gelirlerinde 550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL), fazlası %27
  • 1.900.000 TL’nin 370.000 TL’si için 85.900 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL), fazlası %35
  • 1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 621.400 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL), fazlası %40

2023 Yılı Ücret Gelir Vergisi Dilimleri

  • 70.000 TL’ye kadar %15
  • 150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası %20
  • 370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL (ücret gelirlerinde 550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL), fazlası %27
  • 1.900.000 TL’nin 370.000 TL’si için 85.900 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL), fazlası %35
  • 1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 621.400 TL,(ücret gelirlerinde 1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL), fazlası %40

İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.