KDV tevkifatı hesaplama programı

kdv-tevkifati-hesaplama-programi

iStock-1030787486

Tevkifat ne demek?
TDK, “tevkifat” sözcüğünü “para konusundaki kesintiler” olarak tanımlar. Vergi açısından bakınca “tevkifat” ile bölüşme ve kesinti yapmanın ifade edildiğini anlarız.  Devlet, tevkifat yaparak alacağı Katma Değer Vergisini (KDV) sadece satıcıdan almak yerine alıcı ve satıcı arasında bölüştürerek ödemenin düzenini garanti altına alır. İki çeşit tevkifat vardır. Bunlardan ilki olan gelir vergisi tevkifatı, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinde sayılan gelir türleri üzerinden Bakanlar Kurulu’nun belirlediği oranda yapılan kesintiyi ifade eder. İkinci olan KDV tevkifatı ise yasada belirli malların alım satımı veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV'nin alıcılardan bazen tamamı bazen yasanın belirlediği oranda kesinti yapılarak satıcı yerine vergi sorumlusu sıfatıyla vergi dairesine beyan edilip ödenmesini ifade eder.

Tevkifatlı fatura nedir?
Tevkifatlı faturada KDV tutarı satıcı ve alıcı arasında paylaştırılır. Normal ve irsaliyeli faturadan bir farkı olmayan tevkifatlı faturanın tek belirleyici özelliği, faturanın konusu olan verginin alıcı ve satıcı arasında bölüştürülüp ikisinden de alınmasıdır.

KDV tevkifatı hesaplama programı nedir?
Mikro Yazılım’ın KDV Tevkifatı Hesaplama Formu’nu bir KDV tevkifatı hesaplama programı olarak kullanabilir, tevkifatlı faturanızın tutarını bu araç ile kolayca hesaplayabilirsiniz:

KDV tevkifatı hesaplama programı ne işe yarar?
KDV Tevkifatı Hesaplama Programı’nın doğru şekilde bir hesaplama yapması için şu bilgileri girmek gerekir:

 • Hesaplamanın KDV hariç fiyattan mı yoksa KDV dahil fiyattan mı yapılacağı bilgisi
 • KDV oranı (yüzde 1, yüzde 2 veya yüzde 3 olarak girilmelidir)
 • Tevkifat oranı (1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 veya 10/10 olarak girilmelidir)
 • KDV hariç tutar (TL bedelinden tutar rakamsal olarak girilmelidir)

  Bazı programlarda bu bilgilere ek olarak işin türü de seçilebilir.

  Bu bilgilerden sonra aşağıdaki tutarlar TL cinsinden elde edilir:

 • Mal/hizmet toplam tutarı
 • Hesaplanan KDV
 • Tevkifata tabi işlem tutarı
 • Tevkifata tabi işlem üzerinden hesaplanan KDV tutarı
 • Hesaplanan KDV tevkifat
 • Vergiler dahil toplam tutar
 • Ödenecek tutar