Yıllık izin hesaplama formülü nedir?

Hukuk ve Vergi İş Yönetimi 3dk
Hukuk ve Vergi İş Yönetimi

Yıllık izin, diğer adıyla izin hakediş hesabı, çalışanlar için oldukça önemlidir. Peki yıllık izin hesabı nasıl yapılır?

Yıllık izin ya da diğer ismiyle yıllık ücretli izin, hem çalışan hem de insan kaynaklarının detaylarını merak ettiği, kaydı doğru şekilde tutulduğunda iki tarafı da güvenceye alan, personel hakları ve İş Kanunu açısından oldukça önemli konulardan biri.

Yıllık izin nedir?

Yıllık izin, çalışanın sigortalı ve aynı iş yerine bağlı şekilde belirli bir süre çalıştıktan sonra iş süreci ile ücretinin devam etmesi koşuluyla kullanabildiği izin türüne verilen isimdir. Ücretsiz izinle bir bağlantısı yoktur. Herhangi bir gerekçe gösterme zorunluluğu bulunmadan her çalışan tarafından kazanılıp kullanılabilir.

Yıllık izin aralığı nedir?

Yıllık izin aralığı, çalışılan vakte ya da yaşa bağlı olarak değişebilir. Ayrıca her bir çalışan için ayrı ayrı kayda alınıp hesaplanır. Bu nedenle kişiye bağlı özel verilerden birini oluşturur. İster personel ister insan kaynakları çalışanı olun, İş Kanunu’ndaki şartları dikkate alarak kendiniz ya da bir başka çalışan için yıllık izin hesabı yapabilirsiniz.

Yıllık ücretli izin hesaplaması

Yıllık ücretli izin hakkı, bir işçinin en temel haklarından biridir. 18 yaşından küçük ve 50 yaşından büyük çalışanlara verilen yıllık izin en az 20 gündür. Yıllık izin süreleri iş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir. Yer altı işlerinde çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süreleri dörder gün arttırılarak uygulanır. Yıllık izin süreleri kıdem ve hizmet süresine göre belirlenir. Hizmet süresi 1 ile 5 yıl rasında olanlar 14 gün; 5 ile 15 yıl arasında olanlar 20 gün, 15 yıldan fazla olanlar ise 26 günlük izin süresine sahip olur. Bu hakkın kaç günden ibaret olduğu (işçinin hem dinlendiği hem de ücretini çalışmaksızın almaya devam ettiği dönem) 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53. maddesinde şöyle açıklanır:

İşçinin iş yerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de dahil olmak üzere en az 1 yıl çalışmış işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, yani yıllık izin hakediş süresi, kıdemi

  • 1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dahildir) olan işçiler için en az 14 gündür.
  • 5 yıldan çok 15 yıldan az olan işçiler için en az 20 gündür.
  • 15 yıl (dahildir) ve daha çok olan işçiler için en az 26 gündür.
  • Yer altında (maden vs.) çalışan işçiler için bu süre 4’er gün artırılır.
  • 18 yaşında ve daha küçük yaştaki işçiler ile 50 ve üstü yaştaki işçilere verilecek yıllık izin süresi her halde ve şartta en az 20 gündür. Bu işçilerin izinleri 14 yerine 20 günden başlar.

Çalışan kullanmadığı veya kullanamadığı yıllık izin süresi olduğunda bunun karşılığını ücret olarak alma hakkına sahiptir. Vefat, kendi isteğiyle işten ayrılma ya da işten çıkarılma gibi durumlarda personelin kullanmadığı yıllık izin süresi ücrete çevrilir. Yıllık izin ücreti hesaplaması yapılarak işçiye ödenir. Burada hesap son brüt ücret üzerinden yapılır. Hesaba fazla mesailer, primler ve ikramiye gibi ödemeler eklenmez. Fakat işsizlik primleri de dahil olmak üzere SGK ödemeleri, gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri hesaba katılır. Haliyle işçinin sayılan bu kalemlerdeki kesintileri de hesaba dahil edilir.

Personelizin izin hesaplamaları ve bordrodaki diğer tüm hesaplamalar için bir bordro hesaplama programı ile süreçlerinizi kolaylaştırın.


İşletmeniz için en uygun Mikro Yazılım programını seçmek için tıklayın.

Şimdi Mikro Yazılım programlarını kiralama modeliyle de kullanabilirsiniz.