370 Hesap Nedir? İşleyişi Nasıldır?

Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları 2dk
Muhasebe ve Finans Genel Muhasebe Kodları

Muhasebe kodlarından 370 hesap nedir, nasıl çalışır, birlikte göz atalım!

370 Hesap Nedir?

370 hesap, dönem karı üzerinden henüz ödeme noktasına gelmeden hesaplanan kurumların vergisinin izlendiği hesaptır.
Aynı zamanda, diğer vergi ve kesintilerin ve benzeri sorumlulukların izlendiği hesap olarak da bilinir.
370 muhasebe kodu olan bu hesap, dönem sonunda çalışır.

370 Hesap İşleyişi

370 hesap işleyişi, dönem karı üzerinden hesaplanın kurumların vergisi ve yasak yükümlülüklerin 691 hesap borcu karşılığında bu hesaba alacak olarak kaydedilmesi ile gerçekleşir.
Bu sayede, dönem karı üzerinden hesaplanan sorumluluklar, bilanço içerisinde borçlar arasında ertesi yıla devredilir.
Bu sorumluluklar böylelikle gelir tablosunda da yer alır.

BORÇ 370 DÖNEM KÂRI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI ALACAK

 

AZALIŞLAR
(-)

 

ARTIŞLAR
(+)