Mikro_Yazilim_E_irsaliye_008b552d57

İrsaliyeleriniz
Mikro Yazılım ile
taşımanızdan da hızlı!

İrsaliyelerinizi dijital ortamdan Mikro Yazılım ile gönderin, irsaliye süreçlerinizi tek yerden kolayca yönetin.

Whatsapp iletişim

GENEL BAKIŞ

e-İrsaliyeye Mikro Yazılım ile geçin

​​Mikro Yazılım programları ve e-irsaliye modülü ile e-irsaliye uygulamasına kolayca geçiş yapabilir, irsaliyelerinizi hızlıca hazırlayıp anında alıcısına ulaştırabilir, tüm taşıma verilerinizi 10 yıl boyunca güvenle saklayıp dilediğiniz belgeye dilediğiniz an erişebilirsiniz.

Kolay yönetim

Kusursuz operasyon

Hızlı mutabakat

Verimli

Arşivleme ve erişim kolaylığı

Doğa dostu

KAMPANYALAR

Mikro Yazılım’ın size özel kampanyalarından ve avantajlı paketlerinden yararlanın

BAŞARI HİKAYELERİ

Mikro Yazılım ile başaran müşteriler

teknikel_2x_35fb3fcde0

"Güzel bir mobil uygulama, raporlara telefondan erişim sağlaması da büyük kolaylık sunuyor."

ona_2x_77b3df1153

"Mikro Yazılım ile insan kaynaklarından personel yönetimine, e-faturadan karar-desteğe kadar kolaylıkla takip edebiliyoruz."

Tohum_logo_50797a6f45

"Kullanımı kolay ve pratik olan Mikro Yazılım ile raporlama süreçlerini sağlıklı şekilde yürütüyoruz. "

Sıkça Sorulan Sorular

e-İrsaliye, irsaliye gönderme, alma, yanıtlama, saklama ve görüntüleme işlemlerini dijital ortamda yapmanızı sağlayan bir e-Dönüşüm uygulamasıdır. 487 Sıra numaralı Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile yürürlüğe girmiştir. Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik belge olarak düzenlenir; elektronik ortamda iletilip muhafaza ve ibraz edilir.

2021 yılı hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren e-irsaliye uygulamasına geçmesi; bu tarihten itibaren düzenleyecekleri sevk irsaliyelerini istisnai durumlar dışında e-irsaliye olarak düzenlemeleri ve kayıtlı kullanıcılardan da e-irsaliye almaları gerekiyor.

e-İrsaliye, GİB’in yayınladığı e-İrsaliye Uygulamasına İlişkin Teknik Kılavuz’da belirtilen format ve standartlara göre, dijital ortamda düzenlenir, dijital ortamda alıcıya gönderilir, saklanır ve gerektiğinde ibraz edilir. e-irsaliye, ürünün sevkinden önce hazırlanarak GİB üzerinden alıcısına gönderilir.

 • e-İrsaliyede, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu (VUK) uyarınca matbu irsaliyede yer alması mecburi olan tüm bilgiler bulunur.
 • e-İrsaliye ile kağıt irsaliye tamamen aynı hukuki özelliklere ve geçerliliğe sahiptir.
 • e-İrsaliyenin veri şekli ve standartları GİB tarafından belirlenir.
 • e-İrsaliyenin sorgusu üzerindeki karekod veya barkod ile yapılır.
 • e-Fatura olmadan e-irsaliye gönderilmez.
 • e-İrsaliye sevk irsaliyesi yerine de kullanılabilir.
 • Yol denetimlerinde sevk irsaliyesi sorgulamaları memurların kullandığı sistem üzerinden kolayca gerçekleştirilebilir.
 • İrsaliyeyi düzenleyenin ad ve soyadı, adresi, unvanı, vergi dairesi, hesap numarası, belgeyi düzenleme tarihi ve belge numarası
 • Alıcının ad ve soyadı, adresi, unvanı, vergi dairesi, hesap numarası
 • Taşınan malın cinsi, miktarı, fiili sevk tarihi (saat ve dakika olarak)
 • e-İrsaliye’de fiyat bilgisinin bulunması zorunlu değildir. e-İrsaliye, malın fiili sevki sırasında düzenlenip sürücüye verilir.